2. klase

Datorika 2. klasei

Datorikas materiāli

Saite uz uzdevumu

 

4. stunda

Uzdevums 1. grupai

Uzdevums 2. grupai

 

5. stunda

1. attēls

2. attēls

3. attēls

4. attēls

6. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

1. zīmējums, kurā jāatlasa un jāpārvieto taisnstūra formas apgabali

2. zīmējums, kurā jāatlasa un jāpārvieto brīvas formas apgabali.zīmējums, kurā jāatlasa un jāpārvieto brīvas formas apgabali.

3. zīmējums, kurā jāmaina tā zīmēšanas laukums un jāpārvieto apgabali.zīmējums, kurā jāmaina tā zīmēšanas laukums un jāpārvieto apgabali.

 

7. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

1. zīmējums teksta pievienošanai

2. zīmējums attēla papildināšanai.

3. zīmējums treniņam mājās.

9. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Materiāli mācību stundai

10. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums par datora ierīcēm

Sagataves

11. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums

12. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums - izlabo tekstu

13. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Treniņš - 10 pirkstu rakstīšanas metode

Uzdevumi

Tiešsaistes uzdevums - mīklas

14. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

1. uzdevums

2. uzdevums

teksts

 

15. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

1. vingrinājums

1. uzdevums

2. uzdevums

19. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums par simetriju

Datne darbam par simetrijuatne darbam par simetriju

21. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Vietne algoritma pareizas secības sastādīšanai

Dokuments algoritma kļūdu meklēšanai

Dokuments algoritma pareizas secības sastādīšanai

 

22. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

1. uzdevums

2. uzdevums

3. uzdevums

4. uzdevums

 

23. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums

Praktiskais darbs

24. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Atkārtojums par teksta formatēšanu

 

26. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums

Vingrinājums 1

Vingrinājums 2

 

27. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums

 

28. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Tērzēšana

Vingrinājums 1

 

29. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Zināšanu un prasmju novērtēšana

30. stunda

Kopīga prezentācija

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola