Pašpārvaldes darba plāns

Pašpārvaldes darba plāns

 

 

 Nr. p. k.  Tēma  Laiks Atbildīgais 
 1.
 • Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas,
 • Skolas prezidenta vēlēšanas,
 • Skolēnu pašpārvaldes struktūras izveidošana,
 • Ministriju darba plānu izveide.
 • Sporta dienu organizēšana,
 Septembris

Geidāne R.,
Kaupuža S.,
Klešnika L.

 2.
 • Skolotāju dienas svinības skolā.
 • Labo darbu nedēļa
 • Skolēnu pašpārvaldes informatīvā lapa skolas mājas lapā.
 • Rudens balle.
 Oktobris

Kaupuža S.
Počs E.
Solovjova A.

 3.
 • Tematiskā nedēļa
 • Helovīnu pasākums 5.-8. klasēm
 • Latvijas simtgadei veltītie pasākumi
 • Izzinošs pasākums „Es mīlu Tevi,Latvija”
 • Alfona diena un Alfona dienas balle
 • Erudīts 5.-8.klasēm
 Novembris

Kaupuža S.
Solovjova A.

 4.
 • Tematiskā nedēļa
 • Filmu vakars
 • Labie darbi Ziemassvētkos(dāvanu gatavošana pansionāta iemītniekiem)
 • Skolēnu pašpārvaldes vakars.
 • Ziemas saulgriežu ieskaņas pasākums 5.-8. klasēm
 • Ziemassvētku rotāšana, Ziemassvētku un Jaungada pasākumi skolā.
Decembris

Kaupuža S,
Klešnika L.

5.
 • Jaungada diskotēka 5.-8.
 • Ziemas diskotēka 9.-12.
 • Tematiskā nedēļa
 • Skolēnu pašpārvaldes darba plāna izveide
 • Skolēnu pašpārvaldes informatīvā lapa skolas mājas lapā
 • Skolas avīze
Janvāris

Kaupuža S.
Klešnika L.
Počs E.

6.
 • Valentīndienas pasts
 • Tematiskā nedēļa
 • Pašpārvaldes vakars
 • Valentīndienas diskotēka 5.-8.
 • Erudīts 9.-12.
 • Skolas avīze
Februāris

Kaupuža S.
Fadejeva A.
Solovjova A.

7.
 • Pavasara diskotēka 9.-12.
 • Sieviešu dienas pasākums
 • Tematiskā nedēļa
 • Skolas avīze
Marts

Kaupuža S.
Klešnika L.
Solovjova A.

8.
 • Erudīts 5.-8.
 • Pavasara karnevāls
 • Tematiskā nedēļa
 • Lieldienu pasākums
 • Skolas avīze
Aprīlis

Kaupuža S.
Klešnika L.
Solovjova A.

9.
 • Eiropas diena
 • Tematiskā nedēļa
 • Pēdējais zvans
 • Skolas avīze
Maijs

Kaupuža S.
Klešnika L.
Solovjova A.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola