7. klase

Informātika 7. klasei

Mācību materiāli

1. stunda

Materiāls informātikā 7. klasei par autortiesībām

Mājas darbs

Pārbaudes tests

2. stunda

Materiāls par ierīcēm

Pārbaudes darbs

3. stunda

Dokuments noformēšanai.

Formātu paraugi.

4. stunda

Apraksts par darbu ar vairākiem dokumentiem

Norādījumi

Attēli

Dokumenti

5. stunda

Teorija

(Autors Māris Purviņš)

Norādījumi darbam

Paraugs

6. stunda

Materiāls par pareizrakstības pārbaudi

Teksts pareizrakstības pārbaudei

7. stunda

Materiāls par tabulēšanas pielietojumu

Darbs stundā

8. stunda (gatavošanās pārbaudes darbam)

Paraugs

Norādījumi

Faili

Pārbaudes darbs

Norādījumi

Teksts

Paraugs

10. stunda

Materiāls par informācijas meklēšanu vietnē www.biblioteka.lv

Uzdevums

11. stunda

Arhivatori. Teorija un vingrinājums

12. stunda

Teorija un uzdevumi

15. stunda

Citi pieejamie interneta pakalpojumu veidi

Pārbaudes darbs "Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana"

16. stunda

Algoritmi un datora programmvadības princips (Autors: Frīdis Sarcevičs, Auces vidusskola)

Darbs 1. grupai

Darbs 2. grupai

Darbs 3. grupai

Uzdevums stundā

17. stunda

Algoritmu pieraksta veidi

18. stunda

Vienkāršu blokshēmu sastādīšana uzdevumiem

Pārbaudes darbs "Datora programmvadības princips, algoritmi"

(Informācijas avots: http://www.latvijapasaule.lv/uploads//documents/pasn_gramata_Excel_Equal_LV.pdf)

19.-20. stunda

Atkārtojums - izklājlapu lietotne

21. stunda

Funkciju (Sum, Average, Min, Max) izmantošana aprēķinos izklājlapu tabulās.

Praktiskais darbs

(autors: Frīdis Sarcevičs, avots http://fs-informatika.blogspot.com/2010/02/7kl-absoluta-relativa-adresacija.html)

22. stunda

Absolūtā un relatīvā adresācija.

Praktiskais darbs

23. stunda

Patstavīgs darbs, gatavojoties pārbaudes darbam

PĀRBAUDES DARBS "IZKLĀJLAPU LIETOTNE MS EXCEL"

24. stunda

Datu analīze - diagrammas (teorija)

Uzdevumi

Vingrinājuma datne

26. stunda

Datu filtrēšana un kārtošana

 

PĀRBAUDES DARBS "DIAGRAMMU VEIDOŠANA, DATU FILTRĒŠANA UN KĀRTOŠANA"

Norādījumi

Datu fails

 

27. stunda

Atkārtojums "Teksta apstrādnes lietotne "MS Word"".

Sagatave

Norādījumi, paraugs

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola