Pasākumu plāns

Ārpusstundu pasākumu plāns 2017./2018. m.g. I sem.

 

Nr. p. k. Pasākums Norise Klase Atbildīgais
1. Zinību diena 01.09 1. -12  
2. Fotografēšanās 06.09 - 07.09    
3. Klašu skolēnu pašpārvalžu izveidošana 11.09    
4. Skolas prezidenta vēlēšanas 13.09    
5. Teātra izrāde 18.09 1. - 4.  
6. Sporta diena 21.06 6. - 8.  
7. Sporta diena/10 klases iesvētīšana 22.09 9. - 12.  
8. Sporta diena 26.09 1. - 5.  
9. Mikeļdienas tirdziņš 28.09    
10. Skolotāju dienas svinības 29.09    
11. Preventīvs pasākums "Esi drošs internetā" 04.10 5. - 6.  
12. 5. klašu iesvētīšanas pasākums 13.10 5.  
13 Projektu diena 16.10 5. - 8.  
14. Zīmējumu izstāde 16.10 1. - 4.  
15. Projektu prezentācijas 17.10 5. - 8.  
16. Viktorīna "Manai skolai 50" 18.10 5. - 8.  
17. Skolas 50. gadu jubilejas svinības 20.10    
18. Rudens balle 03.11 9. - 12.  
19. "Lāčplēšu konkurss" 10.11 5. - 8.  
20 LR prokl. 99. gadadienai un 50 gadu jubilejai veltīts koncers 17.11    
21. Pasaku pēcpusdien "Riti, riti pasaku kamolīt!" 24.11 1. - 4.  
22. Adventes vainagu izstāde 27.11    
23. Preventīvs pasākums "Smēķēšanas - risks" 29.11 7. - 9.  
24. Labderības akcija "Brīnumsvece" 04.12    
25. Svētbrīdis "Ceļā uz Ziemassvētkiem" 06.12 1. - 4.  
26. Svētbrīdis "Ceļā uz Ziemassvētkiem" 13.12 5. - 7.  
27. Ziemassvētku eglīte 18.12 1. - 4.  
28. Ziemassvētku ieskaņu koncerts vecākiem 21.12    
29. Ziemassvētku ieskaņu koncerts skolēniem 22.12    
Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola