Pasākumu plāns

Ārpusstundu pasākumu plāns 2016./2017. m.g. I sem.

  

N.p.k. Pasākums Laiks Klases Atbildīgais
1. Tikšanās ar aizsardzības ministrijas un ASV armijas pārstāvjiem 12.01 9.-12.  I. Skrule
2. Vinnija Pūka tētim A.A.Milnam – 135. Pasākums skolas lasītavā. 16.01. - 24.01. 4.-5.  I. Losāne
3. Interaktīvās mūzikas stunda ar mūzikas vidusskolas audzēkņiem 18.01. 2.-5. I. Skrule
4. Danču vakars ar „Vīteriem” 18.01 9.– 12.  I. Skrule
5. „Koru kari” 27.01. 1. - 12.  Mūz. MK
6. Skatuves runas konkurss skolā. 31.01. 1. – 12. I. Skrule
7.

Absolventu vakars

4.02.

 - I. Skrule
8. Margarita Stāraste – rakstniece un ilustratore. Pasākums skolas lasītavā 6. – 17.02. 1.  I. Losāne
9. Valentīndienas aktivitātes 14.02. 1. – 12. Sk. pašp.
10. Tikšanās ar banku pārstāvjiem 15.02. 10. - 12. I. Garjāne
11. Pirmklasnieku 100 diena 16.02. 1.

I. Rancāne,
I. Daugoviča

12. Latgales novada instrumentālās mūzikas konkurss 17.02. - I. Kepule
13. Sporta diena 17.02. 5. – 8. Sp. skolot.
14. Sporta diena 23. 02. 9. – 12. Sp. skolot.
15. Tikšanās ar dzejnieci
L. Apšenieci

24.02.

1. – 4. I. Skrule
16.

Preventīvais pasākums „Alkoholam nē”

27. – 28.02. 8. I. Čiževska
17.

Žetonu vakars

3.03. 12.

12. klases,
I. Skrule

18. Svētbrīdis
„Ceļā uz Lieldienām”
6.03. 1.– 4. I. Ivanova
19. Tikšanās ar Rāznas nacionālā parka pārstāvi 10.03. 1. - 4. I. Skrule
20.

Konkurss „ Zeltene - 2017”
Disenīte

9.12.

7. – 8.
5. – 8.

Sk. pašpārv.
21. Komunistiskā terora upuru piemiņas nedēļa – tematiskas klases stundas 20.- 24.03  1.-12. Klašu audz.
22.

Marts - kaķu mēnesis
Pasūkums skolas lasītavā

20. – 30.03. 2. I. Losāne
23. Akordeona mūzikas festivāls 24.03   V.Poikāne
24. Preventīvs pasākums  „Cigaretei  - nē” 27. – 28.03. 7.  I. Čiževska
25. „Pogu balle” 31.03. 9. 9. klases,
I. Skrule
26. Instrumentālās mūzikas koncerts 6.04. 1. -12. I. Kepule
27. Talantu diena 7.04. 1.– 4. I. Skrule
28. Improvizācijas pēcpusdiena 13.04. 9. – 12. M. Lukjanovs
29.

Lieldienu pasākumi klasēs,
„Olu kaujas” aktu zālē

18.04. 1.– 12.

Klašu audz.,
Sk. pašpārv.

30. Matemātikas pēcpusdiena „Veiksme, intuīcija, prāts” 20.04. 10. Matem. MK
31. Vecāku diena un kopsapulce. 20.04 1. - 12. Administrācija
32.

„Ilzei Indrānei - 90”.
Pasākums skolas lasītavā.

20.04. - 5.05 3. I. Losāne
33. „Veiksminieks” 27.04. 1.– 12. Administrācija
34.

„Esi mūsējais ”
Mācību ekskursija uz VID

28.04 9. – 12. I. Garjāne
35. „Baltā galdauta svētki” 3.05. 1. - 12. I. Skrule
36. Ģimenes dienai veltīts koncerts 11.05. 1. – 12.

I. Skrule,
I. Kepule

37. Pēdējā zvana svētki 9. 12. 12.05. I. Skrule
38. Drošības nedēļa 22. - 25.05. 1. – 12. Klašu audz.
39. Pārgājieni, ekskursijas 29. - 30.05. 1. – 11. Klašu audz.
40. Mācību gada noslēguma līnija 31.05. 1. – 12. Administrācija
41. Izlaidumi Jūnijs 9., 12. Administrācija
Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola