Pasākumu plāns

Ārpusstundu pasākumu plāns 2019./2020g. I sem.

N.p.k. Pasākums Klašu grupa Laiks Atbildīgais
1. Zinību diena 1.-12. kl. 02.09 R. Geidāne
V. Poikāne
2. Sportiskā Tēva diena 1.-4. kl. 06.09. Sākumskolas MK
A.Gudrenika
3. Skolas prezidenta vēlēšanas 9.-12. kl. 09.09. R.Geidāne
4. Meža ekspedīcija Taudejāņos un “Zaļā klase”Sarkaņkalnā 2.-7. kl. 12.09. Kl.audzinātāji
5. Dzejas stunda 10. kl. 17.09.

Latv.val.MK
B.Trimalniece

6. Pašpārvaldes vakars 9.-12. kl. 20.09.

R.Geidāne
L.Klešnika

7. Ienāc Grāmatu Tārpiņa pasaulē! 1.kl. 24.-25.09.

I.Garjāne
B.Trimalniece

8. Sporta diena 5.-8. kl. 25.09 Sporta sk.
9. Sporta diena 9.-12. kl. 26.09 Sporta sk.
10. 10.klašu iesvētīšana 10.-12.kl. 26.09.

M.Strucinska
B.Trimalniece

11. Sporta diena 1.-4. kl. 27.09. Sporta sk.
12. Miķeļdienas tirdziņš 1.-4. kl. 30.09. Sākumskolas sk.
13. Skolotāju dienas svinības 1.-12. kl. 04.10.

Sk.pašpārvalde
R.Geidāne

14. Labo darbu nedēļa 1.-12. kl. 07.-13.10

R.Geidāne
Kl.audzinātāji

15. Rudens diskotēka 9.-12. kl. 11.10.

R.Geidāne
Sk.pašpārvalde

16 Karjeras nedēļa 7.-12. kl. 14.-18.10.

A.Gudrenika
Kl.audz.

17 Fotografēšanās 1.-12. kl. 14.-15.10. R.Geidāne
18 Teātra izrāde “Mošķu diena” 1.-4. kl. 18.10. R.Geidāne
19 5.kl.iesvētīšana un disenīte 5.-8. kl. 18.10. 8.kl.,
sk.pašpārvalde
R.Geidāne
20 Mošķu ballīte 5.-8. kl. 01.11. Sk.pašpārvalde
R.Geidāne
21 Lāčplēša kauss 5.-8. kl. 08.11.

Sk.pašpārvalde
R.Geidāne

22 Gadskārtu svētki. Mārtiņi 1.-4. kl. 08.11. Sākumskolas MK
23. Zīmējumu izstāde Latvijas dzimšanas dienai 1.-12. kl. 11.11. S.Deičmane
24. “Ko tu zini par Latviju?” 1.-4. kl. 15.11. Sākumskolas MK
25. Svinīgs pasākums un koncerts Latvijas dzimšanai dienai 1.-12.kl. 15.11.

Mūzikas sk.MK
R.Geidāne

26. Veselības nedēļa 1.-4. kl. 19.-22.11.

I.Čiževska
Sk.pašpārvalde

27. Vecāku balle 1.-12. kl. 22.11. Skolas vadība
28. Alfona diena un balle 9.-12. kl. 29.11.

Sk.pašpārvalde
R.Geidāne

29. Svētbrīdis “Ceļā uz Ziemassvētkiem” 1.-4. kl. 02.12. I.Ivanova
30. Dekorāciju veidošana un skolas rotāšana 1.-12. kl. 9.-13.12.

I.Jurāne
Kl.audzinātāji

31. Zīmējumu izstāde 1.-12. kl. 09.12. S.Deičmane
32. Ziemassvētku pasākums “Meklējot eglīti…” 1.-4. kl. 17.12. Sākumskolas MK
33. Ziemassvētku ieskaņas koncerts vecākiem 1.-12. kl. 19.12.

Mūzikas sk.MK
R.Geidāne

34. Ziemassvētku ieskaņas koncerts skolēniem 1.-12. kl. 20.12.

Mūzikas sk.MK
R.Geidāne

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola