Pasākumu plāns

Ārpusstundu pasākumu plāns 2017./2018. m.g. II sem.

 

Nr. p. k. Pasākums Norise Klase
1. Jaungada pasākums 12.01.2018. 5. - 8.
2. Leļļu teātra izrāde
„Notikums virtuvē"
15.01.2018. 1. - 4.
3. „Koru kari"  25.01.2018.  
4. Absolventu vakars 03.02.2018.  
5. Projektu dienas 07.02.2018. 8. - 12.
6. Skatuves runas
konkurss skolā
12.02.2018.  
7. Valentīndienas pasākums 14.02.2018.  
8. Pirmklasnieka 100 dienas 15.02.2018.  
9. Valentīndienas balle 16.02.2018. 9. - 12.
10. Profesiju „karuselis" 21.02.2018. 5. - 6.
11. Talantu dienas 23.02.2018. 1. - 4.
12. Žetonu vakars 02.03.2018.  
13 Drošības nedēļa 05.03.2018.  
14. Svētbrīži
„Ceļā uz Lieldienām"
07.03.2018. 1. -8. 
15. „Profesijas manā skolā" 09.03.2018. 1. - 2.
16. Pogu balle 23.03.2018. 9. 
17. Lieldienu pasākumi 03.04.2018.  
18. „Popiela"  06.04.2018. 5. - 8.
19. „Profesijas manā skolā" 06.04.2018. 3. - 4.
20 Instrumentālās
mūzikas koncerts
12.04.2018.  
21. „Esi mūsējais" 13.04.2018.  9.
22. Vidusskolēnu balle 13.04.2018.  
23. „Jaunieši un atkarības" 18.04.2018. 9. - 11.
24. Sporta diena 21.04.2018. 5. - 8.
25. „Attiecības un veselība -
mana atbildība"
25.04.2018. 9. - 11.
26. Sporta diena 27.04.2018. 9. - 12. 
27. Baltā galdauta svētki 03.05.2018.  
28. Ģimenes dienai veltīts koncerts 10.05.2018.  
29. Sporta diena 15.05.2018. 1. - 4. 
30. „Veiksmienieks" 17.05.2018.  
31. „Pēdējā zvana svētki" 18.05.2018. 9. - 12.
32. Mācību gada noslēguma līnija 31.05.2018.  
Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola