Aktualitātes

Vecāku balle

   Š.g. 24.novembra novakarē skolā skanēja nevis skolēnu, bet viņu vecāku balsis un smiekli. Saposušās un priecīgas mammas, nopietni un nedaudz satraukti tēvi bija ieradušies uz Vecāku balli. Pasākuma vadmotīvs - “Mūsu skolai- 50”, tāpēc pirmajā daļā tika šķirtas skolas vēstures lappuses un skanēja skolēnu muzikālie sveicieni. Ar kopīgu priekšnesumu- dziesmu “Silta sirds”- vecākus sveica skolotāju koris.

   Pasākuma otrajā daļā vecāki varēja gan izdejoties, gan piedalīties dažādās spēlēs. No vecāku puses kā pārsteigums bija ar dzirkstošu humoru apveltīto Mildiņas un Skaidrītes priekšnesums. Savas mākslinieciskās dotības un radošumu vecāki izpauda, veidojot klašu “karogus”.

   Pēc pasākuma no vecākiem tika saņemti pateicības vārdi un ieteikums, lai šāds pasākums kļūtu par tradīciju.

1 2 
3 4 

 

5. klašu iesvētīšana

   Viens no rudens gaidītākajiem pasākumiem 5.klašu skolēniem, protams, ir iesvētīšana pamatskolā. Tik daudz par to ir dzirdēts! Tāpēc 3.novembra pēcpusdiena tika gaidīta ar nelielu satraukumu. Pēc īsas uzrunas aktu zālē, kad 5.a un 5.b klases atraktīvi iepazīstināja ar sevi, viņi tika sadalīti grupās un devās pretī nezināmajam...Vairākos kabinetos un sporta zālē vajadzēja veikt dažādus 8.klašu skolēnu sagatavotos pārbaudījumus, kur bija nepieciešama gan veiklība un fiziskas iemaņas, gan atjautība un humora izjūta. Bet pēc tam visi atgriezās aktu zālē, kur bija jādod arī zvērests ar apņemšanos godam nest Rēzeknes 5.vidusskolas pamatskolēna titulu. Paldies 8.klašu skolēniem par šo pasākumu!

1 2
3 

Lāčplēsis 2017

   Ar Lāčplēša dienai veltītu pasākumu skolā aizsākās Patriotu nedēļa- laiks, kurā atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti.

   10.novembrī notika konkurss 6.-9.klašu zēniem “Lāčplēsis 2017”. Konkurss sākās ar komandu prezentācijām, kurās zēni apliecināja to, ka ir gan gudri un radoši, gan sportiski un veikli. Pierādīt to varēja erudīcijas konkursā, kur vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par valsts un skolas vēsturi. Džentlmeņu konkursā vajadzēja parādīt prasmi pareizi un pieklājīgi rīkoties dažādās situācijās. Īstam puikam jāprot ne tikai spēlēt futbolu, bet arī piešūt pogu. Šo prasmi zēni apliecināja rokdarbu konkursā. Īstu smieklu šalti un jautrību izsauca spēka un veiklības konkurss- kauja ar spilveniem. Apkopojot rezultātus, titulu “Lāčplēsis 2017” ieguva 8.b klases komanda. 

1 2 3 4 

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola