Aktualitātes

Pogu balle Rēzeknes 5. vidusskolā

   „Mums vēl  pieder daži nelieli akmentiņi no bērnības ceļa, daži sīki smilšu graudiņi un dažas spožas rasa lāses. Mūsu koku galotnes iesniedzas debesīs, un ir tik laba sajūta, ka pašreiz tām nav griestu……”

   To, ka mūsu bērnu talantiem, prasmei un  drosmei nebija griestu mēs, Rēzeknes 5. vidusskolas  9. klašu vecāki, patiešām redzējām fantastiskajā Pogu balles pasākumā.

   Ar prieka un aizkustinājuma asarām vērojām bērnu darbošanos uz skatuves un nevarējām noticēt, ka mūsu „ mazie” jau ir bez 5 minūtēm pieauguši cilvēki.

   Skaisti, skanīgi skanēja dziesmas un individuālie muzikālie priekšnesumi. Kāds azarts un patiess dejas prieks bija hip – hop dejotāju acīs! Cik pārliecinošs aktieriskais sniegums un pats galvenais – abu klašu draudzīgums un labvēlīgā gaisotne  priekšnesuma laikā!

   Bijām  patīkami pārsteigti gan atceroties sākumskolas un pamatskolas gadu notikumus, skatoties  fotogrāfijas, gan par iespēju kopā ar bērniem  laisties draiskā dejā.

   Liels paldies skolas direktorei Vijai Poikānei par skaisto tradīciju – Pogu balle. Paldies pasākuma scenārija autorei skolotājai Birutai Trimalniecei, mūzikas skolotājiem Inārai Skrulei, Ivetai Kepulei, Denisam Smirnovam,  9.klašu audzinātājām Dzintrai Gailei un Silvijai Šidlovskai un mūziķim Gintam Ločmelim, kurš visus mūs lustināja!

   Rēzeknes 5. vidusskolas 9. klašu skolēnu  vecāku vārdā: I. Garjāne, G. Ločmele.

Žetonu vakars 2017

   3.martā skolā notika tradicionālais Žetonu vakars- pasākums, kuru patstāvīgi gatavo 12.klašu skolēni.

   „Kā mums apnikuši skolotāji! Tik daudz uzdod, viņi nesaprot, ka mūsu spēki jau izsīkuši!” pašu uzņemtajā filmā sūdzas skolēni. „Kaut notiktu brīnums un visi skolotāji pazustu!” Un brīnums notiek - zvaigzne, kas piepilda vēlēšanās, izdara tā, ka nākamajā dienā skolā vairs nav neviena skolotāja. Viņi devušies atpūtā uz siltām zemēm. Mācību stundas vada aizdomīgas personas, kuras tikai vizuāli līdzinās skolotājiem, bet nemāk ne izskaidrot mācību vielu, ne atbildēt uz jautājumiem. Stundās valda haoss. Bet tuvojas eksāmenu laiks, tāpēc skolēni vēlas, lai viņu skolotāji atgrieztos un turpinātu mācīt.

   Šī pasākuma uzvedumā „divpadsmitie” vēlreiz apliecināja to, ka ir talantīgi dziedātāji un dejotāji, prasmīgi akordeonisti, veikli sportisti un atraktīvi aktieri. Kopā viņiem viss izdevās!

„Tici sev, un es arī ticu Tev.
Roku dod un tik dari,
Mēs kopā varam!”

   Pasākumā klātesošo vecāku un skolotāju acīs mirdzēja lepnums un prieks par jauniešu veikumu. Noslēgumā skolas direktore pasniedza piemiņas žetonus- piespraudes ar skolas logo. Pašlaik 12.klases „ieņēmušas zemo startu”, jo pēc nedēļas jau pirmie centralizētie eksāmeni. Veiksmi jums, „divpadsmitie”! 

1 2 3 4

Pirmklasnieku 100 dienas Rēzeknes 5. vidusskolā

   16. februāris Rēzeknes 5. vidusskolas 1. klašu skolēniem bija īpašs un neparasts. Klāt 100. skolas diena! Šajā laikā apgūta visu burtu rakstība, pilnveidota lasītprasme, apgūti skaitļošanas pamati, iegūti jauni draugi un izveidots klases kolektīvs.

   Skolēni pasākumam gatavojās ļoti nopietni. Tika izveidota izstāde, kurā varēja apskatīt ģimenēs darinātos izstrādājumus no 100 priekšmetiem, apgūti dzejoļi un dziesmas.

   Uz pasākumu skolēni ieradās priecīga satraukuma pilni. Skolas aktu zālē viņus sagaidīja vecāki un vecvecāki, kuri ar prieku vēroja savu bērnu darbošanos. Visus klātesošos uzrunāja skolas direktore Vija Poikāne, uzmundrinot un iedrošinot gaviļniekus. Sadaloties komandās, skolēni rādīja  prasmes rakstīšanā, simt sekundēs uzrakstot pēc iespējas vairāk vārdu par skolu, veica dažādus uzdevumus, darbojoties ar 100 dažādiem priekšmetiem, veidojot, šķirojot, lipinot. Pārbaudīja savu rakstura stingrību, 100 sekundes klusējot.

   Noslēgumā katrs skolēns saņēma īpašus sertifikātus un  medaļas par 100 veiksmīgi aizvadītajām dienām, kuru laikā viņi ir kļuvuši par pilntiesīgiem Rēzeknes 5. vidusskolas skolēniem. Un kā gan bez dāvanām un svētku kliņģera!

   Liels paldies 1. klašu audzinātājām Inetai Rancānei un Ingrīdai Daugovičai par šī brīnišķīgā pasākuma organizēšanu, mūzikas skolotājām Ivetai Kepulei un Ingrīdai Džigunei par skanīgajām dziesmām, 10.b klašu meitenēm, kuras palīdzēja pasākumu novadīt!

   Lai mazajiem pirmklasniekiem arī turpmākās dienas ir jaunu zināšanu, izturības, radoša dzīvesprieka un draudzīguma pilnas!

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola