Aktualitātes

5. klašu iesvētīšana

   Viens no rudens gaidītākajiem pasākumiem 5.klašu skolēniem, protams, ir iesvētīšana pamatskolā. Tik daudz par to ir dzirdēts! Tāpēc 3.novembra pēcpusdiena tika gaidīta ar nelielu satraukumu. Pēc īsas uzrunas aktu zālē, kad 5.a un 5.b klases atraktīvi iepazīstināja ar sevi, viņi tika sadalīti grupās un devās pretī nezināmajam...Vairākos kabinetos un sporta zālē vajadzēja veikt dažādus 8.klašu skolēnu sagatavotos pārbaudījumus, kur bija nepieciešama gan veiklība un fiziskas iemaņas, gan atjautība un humora izjūta. Bet pēc tam visi atgriezās aktu zālē, kur bija jādod arī zvērests ar apņemšanos godam nest Rēzeknes 5.vidusskolas pamatskolēna titulu. Paldies 8.klašu skolēniem par šo pasākumu!

1 2
3 

Lāčplēsis 2017

   Ar Lāčplēša dienai veltītu pasākumu skolā aizsākās Patriotu nedēļa- laiks, kurā atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti.

   10.novembrī notika konkurss 6.-9.klašu zēniem “Lāčplēsis 2017”. Konkurss sākās ar komandu prezentācijām, kurās zēni apliecināja to, ka ir gan gudri un radoši, gan sportiski un veikli. Pierādīt to varēja erudīcijas konkursā, kur vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par valsts un skolas vēsturi. Džentlmeņu konkursā vajadzēja parādīt prasmi pareizi un pieklājīgi rīkoties dažādās situācijās. Īstam puikam jāprot ne tikai spēlēt futbolu, bet arī piešūt pogu. Šo prasmi zēni apliecināja rokdarbu konkursā. Īstu smieklu šalti un jautrību izsauca spēka un veiklības konkurss- kauja ar spilveniem. Apkopojot rezultātus, titulu “Lāčplēsis 2017” ieguva 8.b klases komanda. 

1 2 3 4 

 

Pogu balle Rēzeknes 5. vidusskolā

   „Mums vēl  pieder daži nelieli akmentiņi no bērnības ceļa, daži sīki smilšu graudiņi un dažas spožas rasa lāses. Mūsu koku galotnes iesniedzas debesīs, un ir tik laba sajūta, ka pašreiz tām nav griestu……”

   To, ka mūsu bērnu talantiem, prasmei un  drosmei nebija griestu mēs, Rēzeknes 5. vidusskolas  9. klašu vecāki, patiešām redzējām fantastiskajā Pogu balles pasākumā.

   Ar prieka un aizkustinājuma asarām vērojām bērnu darbošanos uz skatuves un nevarējām noticēt, ka mūsu „ mazie” jau ir bez 5 minūtēm pieauguši cilvēki.

   Skaisti, skanīgi skanēja dziesmas un individuālie muzikālie priekšnesumi. Kāds azarts un patiess dejas prieks bija hip – hop dejotāju acīs! Cik pārliecinošs aktieriskais sniegums un pats galvenais – abu klašu draudzīgums un labvēlīgā gaisotne  priekšnesuma laikā!

   Bijām  patīkami pārsteigti gan atceroties sākumskolas un pamatskolas gadu notikumus, skatoties  fotogrāfijas, gan par iespēju kopā ar bērniem  laisties draiskā dejā.

   Liels paldies skolas direktorei Vijai Poikānei par skaisto tradīciju – Pogu balle. Paldies pasākuma scenārija autorei skolotājai Birutai Trimalniecei, mūzikas skolotājiem Inārai Skrulei, Ivetai Kepulei, Denisam Smirnovam,  9.klašu audzinātājām Dzintrai Gailei un Silvijai Šidlovskai un mūziķim Gintam Ločmelim, kurš visus mūs lustināja!

   Rēzeknes 5. vidusskolas 9. klašu skolēnu  vecāku vārdā: I. Garjāne, G. Ločmele.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola