Aktualitātes

„Saulainā komanda”

   No 16.janvāra līdz 10.maijam Rēzeknes Bērnu bibliotēkā norisinājās konkurss „Saulainā komanda” ar mērķi vairāk uzzināt par Sauli un raisīt izziņas interesi bibliotēkas lasītājos. Šajā konkursā piedalījās arī mūsu skolas 7.b klases komanda “Saules enerģija”, kuru atbalstīja viņu klases audzinātāja Ilga Buldure.

   Piecos konkursa posmos dalībnieki tuvāk iepazinās ar bērnu bibliotēkas darbu, apguva teorētiskas un praktiskas zināšanas darbā ar e-katalogu, tajā meklējot grāmatas, kuru nosaukumā ir vārds „saule”. Reizi mēnesī notika dažādi konkursi un viktorīnas, kuros vajadzēja uzrādīt zināšanas par zvaigzni Saule, dziedāt saulainās dziesmas, demonstrēt radošos darbus.
Interesants bija orientēšanās pasākums “Krēslas stunda bibliotēkā”, kad dalībniekiem tumšajās telpās, izmantojot lukturīšu gaismu, bija jāveic dažādi uzdevumi: jāuzzīmē saulainā nākotnes bibliotēka, vārdnīcās jāatrod , kā skan vārds”saule”dažādās valodās , jāparāda ātrlasīšanas spējas un prasme sacerēt dzejoli.

   3. maijā konkursa „Saulainā komanda” dalībnieki devās izglītojošā noslēguma braucienā uz Rīgu, kur apmeklēja vienīgo Eiropā Saules muzeju, piedalījās Vispasaules Saules dienai veltītā pasākumā un apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

7.b klases komanda”Saules enerģija”

Žetonu vakars 2016

   4. martā notika tradicionālie svētki 12. klases skolēniem – Žetonu vakars. 34 jauni, skaisti cilvēki gatavojas absolvēt mūsu vidusskolu un doties tālākos dzīves ceļos. Vēl jau mēs esam visi kopā gan ikdienā, gan arī svētkos. Ceļi vēl kādu laiku būs ejami kopā – līdz eksāmeniem, līdz Pēdējā zvana svētkiem, līdz izlaidumam.

   Kopā. Šis vadmotīvs izvijās cauri mūsu skolas abiturientu gatavotajai filmai un fantastiskajam priekšnesumam. Lielo Kopā veidoja katrs ar savu Es, savu raksturu, savu gribu un vēlmi būt Kopā.

   Lai izdodas, lai veicas eksāmenos, lai piepildās sapņi, lai visi Kopā tiekamies atmiņu pasākumos – absolventu vakaros!

Paldies, skola!

   6. februāra vakarā ceļš mūs atkal veda uz Rēzeknes 5. vidusskolu, lai tur sastaptu savus bijušos klasesbiedrus un skolotājus. Skanot R. Paula melodijai no kinofilmas „Ilgais ceļš kāpās”, visi absolventi svinīgi tika sagaidīti zālē.

paldies sk 

   Vakara pirmajā daļā visus priecēja skolēnu sarūpētais koncerts. Skolas direktores runā skanēja atzinība pagājušā gada absolventiem, kuru eksāmenu rezultāti apliecinājuši, ka skolā var iegūt labu un kvalitatīvu izglītību. Arī šogad skolēni jau paguvuši ļoti veiksmīgi piedalīties dažādās olimpiādēs ne vien pilsētas, bet arī novada un valsts mērogā.

   Lai pastāvētu, ir jāmainās, tāpēc nākamajā mācību gadā vidusskolā ir plānots uzsākt realizēt jaunu profesionālās ievirzes - robežsardze, policija, tieslietas - programmu. Vidusskolēni varēs apgūt tādus mācību priekšmetus kā kriminālistika, pašaizsardzība, ieroču mācība. Mums šī programma liekas praktiska un mūsdienu dzīvei noderīga. Lai skolai izdodas šo ieceri īstenot!

   Pasākuma otrajā daļā tika ritināts atmiņu kamols.

   Uz skatuves nāca tie, kas beiguši skolu pirms 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5 gadiem. Skanēja pateicības vārdi, tika izdziedātas jaunības laika dziesmas, pasniegti ziedi skolotājiem un dāvanas skolai.

   Vakars ir izskanējis un nogūlies mūsu atmiņu apcirkņos. Paldies, skola, par skaisto pasākumu, iespēju atgriezties jaunībā, par Tavu dāsnumu un ceļamaizi! Uz tikšanos pēc 5 gadiem!

Rēzeknes 5. vidusskolas 1996. gada absolventi

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola