Aktualitātes

Piedalāmies diskusijā

24.aprīlī Rēzeknes centrālajā bibliotēkā notika diskusija „10 gadi- pārmaiņas un ieguvumi no dalības Eiropas Savienībā”, kurā, skolas bibliotekāru rosināti,  piedalījās arī mūsu vidusskolēni. Pasākumā uzstājās LDDK koordinatore Latgales reģionā, Rēzeknes Uzņēmēju biedrības valdes locekle Skaidrīte Baltace, Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomes prezidente Jūlija Kirilova, ARPC interešu izglītības nodaļas metodiķe Edīte Čepule un jauniešu centra „JACis”izglītības metodiķe jekaterina Moisejeva.
Eiropa ir ikdienā ar mums. 10 gadu laikā ir tapuši labāki ceļi, atvērtas robežas, siltinātas ēkas un notikušas daudzas citas pārmaiņas, kam ikviena dzīvi darījušas ērtāku. Ekonomiskā krīze iedragājusi cilvēku uzticību valdībai, bet cilvēki nav zaudējuši ticību saviem spēkiem, savām radošajām potencēm un jaunatne ar cerību lūkojas nākotnē. Ceram, ka Eiropa mūs sapratīs un mēs nebūsim tikai attāla tās province, bet pilntiesīga un optimistiski noskaņota tās sastāvdaļa.

Lielā talka

24.aprīlī mūsu skola rīkoja Lielo talku.  
5.-12.klašu skolēni čakli strādāja Ziemeļu rajona parka uzkopšanā. Ikdienā pastaigājoties pa šo parku, redzējām daudz piemētātu papīru, veco, sakaltušo lapu kaudzes, tāpēc tika nolemts padarīt parku tīrāku un acij patīkamāku.
7.klašu skolēnu piedalījās Ančupānu meža sakopšanas darbos.

Nāc pie mums un esi savējais!

Š.g. 11.aprīlī skolā notika Informācijas diena 9.klašu skolēniem. Viņi tika iepazīstināti ar vidusskolas piedāvāto izvēles mācību priekšmetu saturu, ar skolotājiem, kuri strādās 10.klasē, ar nākamajiem klašu audzinātājiem. Tā kā jauniešus interesē arī dažādas ārpusstundu nodarbes, pasākumā stāstīja par iespēju iesaistīties interešu izglītības nodarbībās. Gan mūsu skolas 9.klašu skolēni, gan interesenti no citām skolām noskatījās nelielu koncertu ar kora piedalīšanos. Skolas teātra sporta dalībnieki atraktīvā veidā stāstīja par ieguvumiem, izvēloties turpināt mācības tieši mūsu vidusskolā.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola