Aktualitātes

CIEŅA, ATBILDĪBA, DROŠĪBA.

   Visiem skolēniem ir tiesības skolā justies droši, mācīties atbilstoši savām spējām un saņemt cieņpilnu izturēšanos. Lai tas īstenotos, skolā ir svarīgi radīt drošu vidi, kur visi izturas viens pret otru ar cieņu. To var panākt, ja skolēni saprot atbildību par savu rīcību.

Žetonu vakars 2018

   Žetonu vakars ir tas svinīgais un nozīmīgais brīdis, kad 12. klases skolēni apliecina piederību savai skolai. Šis pasākums ir emocionāls pārdzīvojums ne vien abiturientiem, bet arī viņu vecākiem un skolotājiem.

Pasākums „100 dienas skolā”

   Šķiet, pavisam nesen vēl bija rudens un 1.septembrī skolas priekšā svinīgi tika sagaidīti pirmklasnieki - dažs smaidīgs un drošs, cits - bikls un apmulsis. Tagad ir februāris, ārā valda ziema, virpuļo sniegpārslas, un pirmklasnieki jau pavadījuši skolā 100 mācību dienas. Kā viņiem klājies, ko apguvuši un iemācījušies - to visu viņi rādīja 16.februārī notikušajā pasākumā „100 dienas skolā”.

   Pamatprasmes, kas apgūstamas katram pirmklasniekam, ir lasīšana un rēķināšana.

„Burts pie burta, vārds pie vārda, 
sanāk teikums, sanāk stāsts.”

   1.a klases skolēni ieradās zālē, turot rokās lielus latviešu alfabēta burtus, kā arī bija sagatavojuši skaistu priekšnesumu, kurā pierādīja, ka prot gan lasīt, gan iemācīties no galvas un skaļi un izteiksmīgi skandēt dzejoļus.

   Par to, kā labāk iegaumēt ciparu rakstību, savā jautrajā priekšnesumā stāstīja 1.b klases skolēni.

„Tad, kad divnieku tu raksti,
Burtnīcā ar degunu baksti.”

   Skolēniem galvās bija skaisti ciparu vainadziņi, un viņi gan dzejoļos, gan dziesmās apliecināja prasmi skaitīt un rēķināt.

   Vērot pirmklasnieku priekšnesumus bija ieradušies gan vecāki, gan skolotāji, gan neparasti viesi - Grāmata, Nulle un Kļūdas. Klašu audzinātājas bija sagatavojušas interesantus uzdevumus - skaitļu domino, burtu mīklas -, kuros skolēni rādīja savu lasīšanas un rēķināšanas prasmi. Grāmata un Nulle pārbaudīja rezultātus, bet negantās Kļūdas centās iespraukties atbildēs, tomēr viņām tas neizdevās, jo pirmklasnieki bija atjautīgi un acīgi.

   Pirmklasnieki pierādīja, ka ir gan gudri skolēni, gan braši dejotāji, gan aizrautīgi dziedātāji, tāpēc pasākuma noslēgumā skolas direktore Vija Poikāne un direktores vietniece Olga Mičule katram pirmklasniekam pasniedza sertifikātu „Par burtu un ciparu apguvi to pilntiesīgai lietošanai”. Skolas direktore uzsvēra, ka šajās 100 dienās skolēni ir ne tikai apguvuši mācību vielu, bet arī sadraudzējušies un kļuvuši par klasi, kam ir kopīgi prieki un pārdzīvojumi un sāk veidoties kopīgas tradīcijas.

   Pirmklasniekiem sagatavot priekšnesumus palīdzēja 1.a klases audzinātāja Ilona Kalniņa, 1.b klases audzinātāja Ineta Lupika, mūzikas skolotājas Ināra Skrule un Iveta Kepule. Pasākumu interesantāku veidot palīdzēja skolas teātra sporta dalībnieki.

   Lai jums, pirmklasnieki, neapsīkst vēlme apgūt ko jaunu un izzināt vēl nezināmo!

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola