Aktualitātes

Atver savu sirdi dziesmai!

„Vai tu mani dzirdi?
Atver savu sirdi,
Atver acis vaļā,
Atver ausis vaļā.”

   Ar šiem komponista Ulda Marhileviča un dzejnieka Guntara Rača dziesmas vārdiem 24. janvārī Rēzeknes 5. vidusskolā kopkoris ieskandināja pasākumu „Koru kari”. Dziesmai savas sirdis vaļā vēra 263 dziedātāji, iepriecinot un pārsteidzot klātesošos vecākus un viesus ar dzirksteļojošu cīņas sparu un aizrautību.

   „Koru kari” skolā notiek jau sesto gadu, tas ir tradicionāls pasākums, kurā piedalās klases ar padziļinātu mūzikas mācīšanu. Gatavošanās šim koncertam vienmēr izvēršas par radošu un visus vienojošu procesu, kurā iesaistās gan skolēni un mūzikas skolotāji, gan klašu audzinātāji un vecāki. Tas ir ilgs un atbildīgs darbs - dziesmu izvēle un daudzie mēģinājumi, atbilstoša horeogrāfija un kora vizuālais noformējums. Šāda kopīga gatavošanās pasākumam saliedē skolotājus, bērnus un vecākus.

   Šogad koru kari bija veltīti komponistam Uldim Marhilevičam un dzejniecei Mārai Zālītei, kuri 2017. gadā svinēja skaistas jubilejas.

   Koru uzstāšanos vērtēja ļoti kompetenta žūrija: četri mūsu skolas absolventi - mūziķis Ingars Gusāns, grupas „Galaktika” solisti Normunds Zušs un Ingrīda Balode, mūzikas skolotāja, dziedātāja Inga Mazure, kā arī mūziķis, grupas „Ginc un Es” solists Gints Ločmelis.

   2. a klases kora „Mazie cinīši” (vad. Iveta Kepule) priekšnesums bija tik labestīgs un sirsnīgs, ka viņi ieguva Skatītāju simpātiju balvu. Dvīņu īpašo spēku savā izvēlētajā dziesmā apliecināja, kā arī operu aizrautīgi slavināja 4.a klases koris „Podziņas” (vad. Ieva Arbidāne), iegūstot Visteatrālākā kora titulu. Par Vispatriotiskāko tika atzīts 5. a klases koris „Nebēdņi” (vad. Ieva Arbidāne), jo abi viņu priekšnesumi bija ļoti emocionāls apliecinājums gaismas uzvarai pār tumsu. 7.a klases koris „Krāsainie sapņi” (vad. Ingrīda Džigune) visus aicināja būt radošiem un katram pašam iekrāsot savus sapņus, tāpēc viņiem tika piešķirts Viskrāsainākā kora nosaukums. 9.a klases koris „Varavīksne” (vad. Iveta Kepule) savus sirsnīgos un mīļuma pilnos priekšnesumus veltīja vecākiem, iegūstot Visgalantākā kora titulu.

   Zelta dziesmas tituls tika piešķirts vairākiem priekšnesumiem:
„Viss, ko nedrīkst” 2.a klases kora „Mazie cinīši” (vad. Iveta Kepule) izpildījumā,
„Sarkanās kurpes” 3.a klases kora „Rakari” (vad. Anita Jureviča) izpildījumā,
„Dziesma par to” 6.klases kora „Zvaigznītes” (vad. Anita Jureviča) izpildījumā,
„Mēs lidosim” 8.a klases kora „Domu lidojums” (vad. Vija Poikāne) izpildījumā,
„Saule aust” 10.klases kora „Savējie” (vad. Ināra Skrule) izpildījumā,
„Es savu zemi nepārdošu” 11. klases kora “Avantūra Nr.2” (vad. Iveta Kepule) izpildījumā,
„Lūgums” 12. klases kora „ Cīruļa kliedziens” (vad. Anita Jureviča) izpildījumā.

   Arī vecāki bija īpaši gatavojušies šim pasākumam, izveidojot uzmundrinošus plakātus un vizuāli interesantas plāksnītes, sagādājot dažādus skanošus un grabošus rīkus. Vecāku skandētais „Malači!” bija labākais uzmundrinājums un atbalsts jaunajiem māksliniekiem.

   „Koru kari” šogad ir beigušies, bet mūzika skolā ir skanējusi vienmēr un kori gaida jaunus dziedātājus, tāpēc aicinām pievienoties mūsu draudzīgajam pulkam gan nākamos pirmklasniekus, gan vidusskolēnus, kuru sirdis ir atvērtas dziesmai.

Ināra Losāne

Bildes no "Koru kari 2018" pasākuma

Preventīvs pasākums

   5. – 6. klašu grupām 04.10.2017. – 06.10.2017. tika novadīts preventīvais pasākums „Pusaudžu emocionālā vardarbība interneta vidē”. Preventīvā pasākuma mērķis veicināt skolēnu izpratni, par drošību internetā. Skolēniem ir jāapzinās, ka ir tiesības, pienākumi, brīvība un atbildība kā reālajā dzīvē, tā arī internetā. Internets ir tikai viena no vidēm, kurā mēs uzturamies – tāpat kā mājas, skola, iela vai cita publiska telpa. Mūsu uzvedība nosaka to, kā mēs šo vidi uztveram un ietekmējam. Tāpat kā reālajā dzīvē, arī internetā uz mums attiecas noteikumi, pieklājības normas un likumi.

   7. – 8. klašu grupām 27.11.2017. – 30.11.2017. tika organizēts preventīvais pasākums „Smēķēšanas riska novēršana pusaudžu vidū”. Preventīvajā pasākumā, skolēniem bija iespējams, redzēt cigaretes lietošanas negatīvās sekas, turklāt nevis no pieaugušā morāles viedokļa, bet pusaudžu skatījumā, šajā gadījumā - viņu pašu. 

1 2 
3 4 
5 

Pasaku pēcpusdiena 1. – 4. klasēm

    „Reiz, sen senos laikos, ļoti skaistā zemē valdīja karalis Brīnums. Viņam bija daudz skaistu meitiņu – princesīšu, kuras visas bija pasaciņas ar visskaistākajiem vārdiem pasaulē”.

    Pasakas parasti sākas ar vārdiņiem reiz bija. Arī pasaku pēcpusdiena 1. – 4. klasēm 1. decembrī sākās ar šiem pašiem vārdiem un pasaku par pasakām. 2.a klases izpildītā dziesma „Mazā sirmā kumeliņā” uzbūra burvīgu ainu par pasaciņas ceļojumu.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola