Atbalsta personāls

Psihologs

Bērns vairs nesmaida un dienām ilgi ir skumjš, viņam neveicas mācībās, vairs negribas iet uz skolu, nevēlas satikties ar klases biedriem, kļuvis agresīvs vai gluži otrādi – ierāvies sevī! Situācijas var būt visdažādākās…

Skolas psihologs :

Risina problēmas

• Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli.

• Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā.

• Sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās.

• Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas.

• Palīdz un apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi.

• Sniedz atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās.

Sociālais pedagogs

 

Cilvēks sastāv no mātes mīlestības, tēva stipruma, skolotāja gudrības. (J. Klīdzējs)


Skolas sociālā pedagoga Indras Čiževskas darba laiks:Sociālais pedagogs

    Pirmdiena:      8.00 – 14.00 

    Otrdiena:        8.00 – 14.00

    Trešdiena:      8.00 – 14.00

    Ceturtdiena:    8.00 – 14.00

    Piektdiena:     8.00 – 14.00

    Tālrunis: 26488195

 

 

Skolas sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Sociālais pedagogs sadarbojas ar:

• skolas administrāciju;
• klašu audzinātājiem;
• mācību priekšmetu skolotājiem;
• izglītības psihologu;
• medicīnas personālu;
• logopēdu;
• nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Apakškategorijas

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola