Skolotāji

Skolotāji

 

 Vārds Uzvārds
 Mācību priekšmets
 Ieva Arbidāne  Mūzika
 Ramona Bartkeviča  Vācu valoda, angļu valoda
 Marina Bolotina  Angļu valoda
 Ilga Buldure  Latviešu valoda un literatūra
 Ināra Bule  Angļu valoda
 Dzintra Circāne  Latviešu valoda un literatūra
 Regīna Danilāne  Matemātika
 Silvija Deičmane  Vizuālā māksla
 Ruta Geidāne  Kulturoloģija
 Rūta Dortāne  Sākumskolas skolotāja
 Ingrīda Džigune  Mūzika
 Ilona Gabrusāne  Sākumskolas skolotāja
 Dzintra Gaile  Matemātika
 Iveta Garjāne  Biznesa ekonomikas pamati
 Ruta Geidāne  Latviešu valoda un literatūra
 Aelita Andrejeva  Sākumskolas skolotāja
 Inese Jurāne  Mājturība
 Ilona Kalniņa  Sākumskolas skolotāja
 Līga Klodāne-Dunda  Sākumskolas skolotāja
 Ingrīda Daugoviča  Sākumskolas skolotāja
 Iveta Kepule  Mūzika
 Irēna Kolmikova  Krievu valoda
 Anita Lipkova  Mūzika
 Regīna Ogriņa  Sākumskolas skolotāja
 Ināra Losāne  Latviešu valoda un literatūra
 Marina Ludborža  Sports
 Māris Lukjanovs  Sociālās zinības
 Ineta Lupika  Sākumskolas skolotāja
 Ināra Metlāne  Matemātika
 Olga Mičule  Ģeogrāfija
 Alīna Miščenkova  Krievu valoda
 Inese Mošenoka  Vācu valoda
 Natālija Panova  Angļu valoda
 Inga Peļņa  Dejas
 Vija Poikāne  Mūzika
 Anita Gudrenika  Sports
 Ineta Rancāne  Sākumskolas skolotāja
 Inese Reksne  Ķīmija
 Jana Rimša  Angļu valoda
 Ingrīda Riņķeviča  Bioloģija
 Ivars Silickis  Mājturība
 Ināra Skrule  Mūzika
 Inga Mazure  Mūzika
 Marija Strucinska  Vēsture
 Silvija Šidlovska  Matemātika
 Anna Šmite  Latviešu valoda un literatūra
 Anita Štikāne  Latviešu valoda un literatūra
 Biruta Trimalniece  Latviešu valoda un literatūra
 Ināra Ustinova  Informātika
 Raitis Vēkšējs  Informātika
 Arvīds Vincēvičs  Informātika
 Juris Virskuļs  Fizika
Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola