Informātika

Informātika 5. klasei

Mācību materiāli

1. stunda „Ievadnodarbība. Drošības tehnikas noteikumi un iekšējās kārtības noteikumi datoru kabinetā, ierīču ieslēgšana un izslēgšana.”

Apraksts

 

2. stunda „Personālā datora svarīgākās ierīces, to funkcijas.”

Apraksts

Informācija par datora ierīcēm (papildu informācija)

 

3. stunda „Darbvirsma un logi.

Apraksts

Uzdevums paškontrolei

 

4. stunda „Tastatūras taustiņu izvietojums, to nozīme un funkcijas. Darbs ar tastatūru.

Apraksts par tastatūru un mājas darbs

10 pirkstu drukāšanas paņēmiena apguve 

Pārbaudes darbs

 

5. stunda „Priekšstats par grafisko attēlu apstrādes lietotni.

Apraksts par grafiskās apstādes lietotni "MS Paint" un mājas darbs

 

6. stunda Priekšstats par datu organizāciju atmiņas ierīcēs. Zīmējuma veidošana, saglabāšana un atvēršana.

Apraksts

Mājas darbs

 

7. stunda „Grafisko attēlu apstrādes lietotnes iespējas.”

1. uzdevums:

2. uzdevums:

 

(Noklikšķinot uz attēliem var aplūkot materiālu par tēmu no autora (Auces vidusskolas skolotājs Frīdis Sarcevičs)).

 

8. stunda „Pārbaudes darbs. Zīmējuma veidošana, apstrāde un saglabāšana.”

1. variants 2. variants

 

 

 

9. stunda

Apraksts par teksta apstrādes pamatprincipiem, Microsoft Word darba vidi un darba uzsākšanu.

Patstāvīgā darba paraugs un sagatave.

2. uzdevums.

 

10. stunda

Logu elementi, rīkjoslu pievienošana un noņemšana. Darbs ar visu dokumentu un tā daļām.

Uzdevuma sagatave ar darba uzdevumiem 

 

11. stunda

Rakstzīmju un rindkopu noformēšana.

Uzdevums

Praktiskais darbs 1. variants
Praktiskais darbs 2. variants

 

 

12. stunda

Attēlu ievietošana dokumentā.

Uzdevums

 

13. stunda

Rindkopu un lappušu noformēšana.

 

14. stunda

Praktiskais darbs teksta apstrādes programmā Microsoft Word

 

15. stunda

Multivides sistēmas. Darbs ar kompaktdiskiem.

 

16. stunda

Iepazīšanās ar prezentāciju lietotni un gatavu prezentāciju piemēriem.

 

17. stunda

Jaunas prezentācijas veidošana.

 

18. stunda

Darbs ar tekstu slīdā. 

Uzdevums

 

19. stunda

Prezentācijas slīdu un objektu noformēšana (apraksts ar uzdevumu).rezentācijas slīdu un objektu noformēšana (apraksts ar uzdevumu).

 

20. stunda

Darbs ar attēliem slīdā (apraksts). 

Uzdevums

 

21. stunda

Darbs ar attēliem slīdā (turpinājums).

 

22. stunda

Animācijas efekti un prezentācijas demonstrēšana (ar uzdevumu).

 

23. stunda

Slīda noformēšana. Zīmējumu veidošana un darbs ar rindkopām.

 

24. stunda

Pārbaudes darbs. Prezentācijas veidošana (1.stunda).

 

25. stunda

Pārbaudes darbs. Prezentācijas veidošana (2.stunda).

 

26. stunda

Priekšstats par datorvīrusiem. (Auces vidusskolas informātikas skolotāja F. Sarceviča materiāli un uzdevums)

 

27. stunda

Pamatjēdzieni par datortīkliem. Informācija par datortīkliem lasāma tālāk norādītajās vietnēs:

1) Prezentācija par datortīkliem (autors: Gundars Šķipars)Gundars Šķipars)

2) 5. kl. "Pamatjēdzieni par datortīkliem." Autors: Frīdis Sarcevičs

3) Materiāls no datorzinību pamatu 5. grāmatas

4) Materiāls no 5. klases Informātikas mācību grāmatas

 

28. stunda

Zināšanu pārbaude "Datorvīrusi un datortīkli" 1. variants

Zināšanu pārbaude "Datorvīrusi un datortīkli" 2. variants

Interneta pakalpojumu izmantošanai nepieciešamais aprīkojums un izplatītākie pakalpojumu veidi. (Autors F. Sarcevičs)

Interneta pakalpojumu veidi (avots: uzdevumi.lv)

 

29. stunda

Darbas ar interneta rresursu pārlūkprogrammu. (Autors F. Sarcevičs) 

Praktiskais darbs un mājas darbs

Informātika 6. klasei

Mācību materiāli

1. stunda „Darba drošības tehnikas noteikumi. Ergonomika.” 

Prezentācija darbam mājās

 

2. stunda „Datora ieslēgšana, izslēgšana, restartēšana. Pamatiemaņu nostiprināšana darbā ar peli un tastatūru.”  

Uzdevums par ergonomiku

Atkārtojums no 5. klases par tastatūras taustiņu izkārtojumu

Trenažieris 10 pirkstu teksta ievades metodes apguvei

Uzdevums mājās

 

3. stunda „Teksta apstrādes lietotnes darba vides sagatavošana. Rakstzīmju noformēšana, izmantojot rīku joslu un komandas.” 

Prezentācija darbam mājās par teksta formatēšanu Microsoft Word 2013 un OneDrive (Word Online).

 

4. stunda „Rindkopu formatēšana, izmantojot rīku joslu un komandas.” 

Rindkopu noformēšana

Sagatave darbam

 

5. stunda „Aizzīmēto un numurēto sarakstu veidošana.” 

Uzdevums iepriekšējās tēmas atkārtošanai

Aizzīmētu un numurētu sarakstu veidošana. (Mācību materiāli. Autors: Auces vidusskolas skolotājs F. Sarcevičs)

Mājas darbs

 

6. stunda „Attēlu ievietošana dokumentā, tā novietojuma noteikšana attiecībā pret tekstu.” 

 

7. stunda „Vienkāršu formulu veidošana. Speciālo rakstzīmju un lappuses pārtraukuma ievietošana un dzēšana.”

Uzdevums

 

8. stunda „Pārbaudes darbs. Apgūto teksta apstrādes lietotnes iespēju izmantošana teksta noformēšanā.”

Norādījumi pārbaudes darbam

Sagatave

Paraugs

 

9. stunda „Vienkāršas tabulas veidošana, aizpildīšana.”

 

10. stunda „Attēlu ievietošana dokumentā, tā novietojuma noteikšana attiecībā pret tekstu.” 

 

11. stunda „Pārbaudes darbs. Tabulas veidošana, aizpildīšana un noformēšana.”  

Norādījumi pārbaudes darbam (mājas darbs, lai sagatavotos pārbaudes darbam)

Paraugs

Norādījumi pārbaudes darbam

 

12. stunda „Programmatūras iedalījums, populārākās operētājsistēmas un lietotnes.” 

Prezentācija (autors skolotāja Dina Rudzīte, Liepāja) 

Uzdevums (autors skolotāja Dina Rudzīte, Liepāja)

Vispusīga prezentācija par programmatūru (autors Annija Pluksne)

 

14. stunda „Grafiskā attēlu apstrādes lietotne. Zīmējuma veidošana.”

Uzdevums

 

15. stunda „Animāciju veidošanas principi.”

Teorija (Mācību materiāli. Autors: Auces vidusskolas skolotājs F. Sarcevičs) 

Animāciju veidošanas lietotne tiešsaistē http://www.abcya.com/animate.htm

Uzdevums

• atvērt animāciju veidošanas lietotni;
• iepazīties ar animācijas veidošanas principiem (demonstrācija lietotnē);
• izvēlēties attēlus, to secību, attēlu nomaiņas ātrumu, ieslēgt ciklisku attēlošanu, nomainīt vai uzzīmēt izvēlēto fonu;
• izveidot animāciju ar vismaz 10 kadriem, saglabāt animācijas failu datorā (UzvardsAnimacija.gif) un nosūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Online lietotne gan animācijām, gan attēlu apstrādei kopumā Lunapic (bagāta ar iespējām un efektiem)

 

16. stunda „Informācijas kodēšana, informācijas daudzuma mērvienības.”

Teorija

Uzdevumi

 

17. stunda „Izklājlapas pielietošanas sfēras un pa­mat­jēdzieni. Darbs ar izklājlapu lietotni.”  

Uzdevums

 

18. stunda „Aprēķini ar formulām, to veidošana.”

Tēmas izklāsts, vingrinājumi

 

19. stunda „Darbs ar šūnām un to apgabaliem.”

Tēmas izklāsts, vingrinājumi

 

20. stunda „Šūnu un tabulas vienkārša formatēšana.”

Tēmas izklāsts, vingrinājumi

 

21. stunda „Funkciju izmantošana aprēķinos izklājlapu tabulās.”

Tēmas izklāsts, vingrinājumi

 

22. stunda „Tabulu veidošana, noformēšana, aprēķinu veikšana tajās, veidojot formulas un izmantojot funkcijas.”

Tēmas izklāsts, vingrinājumi

 

23. stunda „Izklājlapas sagatavošana drukāšanai, drukāšana.”

Tēmas izklāsts, vingrinājumi

 

24. stunda

Pārbaudes darbs „Elektroniskās izklājlapas MS Excel 1. variants

Datne ar datiem

 

Pārbaudes darbs Elektroniskās izklājlapas MS Excel 2. variants

  

25. stunda "Antivīrusu programmas, darbs ar tām"

Tēmas izklāsts

1. daļa

2. daļa

3. daļa

 

27. stunda

Faili darbam ar mapēm

Norādījumi

Informātika 7. klasei

Mācību materiāli

1. stunda

Materiāls informātikā 7. klasei par autortiesībām

Mājas darbs

Pārbaudes tests

2. stunda

Materiāls par ierīcēm

Pārbaudes darbs

3. stunda

Dokuments noformēšanai.

Formātu paraugi.

4. stunda

Apraksts par darbu ar vairākiem dokumentiem

Norādījumi

Attēli

Dokumenti

5. stunda

Teorija

(Autors Māris Purviņš)

Norādījumi darbam

Paraugs

6. stunda

Materiāls par pareizrakstības pārbaudi

Teksts pareizrakstības pārbaudei

7. stunda

Materiāls par tabulēšanas pielietojumu

Darbs stundā

8. stunda (gatavošanās pārbaudes darbam)

Paraugs

Norādījumi

Faili

Pārbaudes darbs

Norādījumi

Teksts

Paraugs

10. stunda

Materiāls par informācijas meklēšanu vietnē www.biblioteka.lv

Uzdevums

11. stunda

Arhivatori. Teorija un vingrinājums

12. stunda

Teorija un uzdevumi

15. stunda

Citi pieejamie interneta pakalpojumu veidi

Pārbaudes darbs "Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana"

16. stunda

Algoritmi un datora programmvadības princips (Autors: Frīdis Sarcevičs, Auces vidusskola)

Darbs 1. grupai

Darbs 2. grupai

Darbs 3. grupai

Uzdevums stundā

17. stunda

Algoritmu pieraksta veidi

18. stunda

Vienkāršu blokshēmu sastādīšana uzdevumiem

Pārbaudes darbs "Datora programmvadības princips, algoritmi"

(Informācijas avots: http://www.latvijapasaule.lv/uploads//documents/pasn_gramata_Excel_Equal_LV.pdf)

19.-20. stunda

Atkārtojums - izklājlapu lietotne

21. stunda

Funkciju (Sum, Average, Min, Max) izmantošana aprēķinos izklājlapu tabulās.

Praktiskais darbs

(autors: Frīdis Sarcevičs, avots http://fs-informatika.blogspot.com/2010/02/7kl-absoluta-relativa-adresacija.html)

22. stunda

Absolūtā un relatīvā adresācija.

Praktiskais darbs

23. stunda

Patstavīgs darbs, gatavojoties pārbaudes darbam

PĀRBAUDES DARBS "IZKLĀJLAPU LIETOTNE MS EXCEL"

24. stunda

Datu analīze - diagrammas (teorija)

Uzdevumi

Vingrinājuma datne

26. stunda

Datu filtrēšana un kārtošana

 

PĀRBAUDES DARBS "DIAGRAMMU VEIDOŠANA, DATU FILTRĒŠANA UN KĀRTOŠANA"

Norādījumi

Datu fails

 

27. stunda

Atkārtojums "Teksta apstrādnes lietotne "MS Word"".

Sagatave

Norādījumi, paraugs

 

Mācību viela NVA kursantiem

Stundu skaits Tēma
2 stundas Informācijas jēdziens, datoru uzbūves shēma tipi.
  (Latvijas Universitātes realizētā projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” materiāls)
2 stundas

Datora aparatūra,

programmatūra.

  (Latvijas Universitātes realizētā projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” materiāls)
  Ieskaite
2 stundas Drukāšanas tehnika (Tastatūras taustiņi, taustiņu izkārtojums, teksta ievadīšanas pamatprincipi, materiāls no informātikas priekšmeta pamatskolai 5. klasei satura)
  Valsts darba inspekcijas informatīvais materiāls datoru lietotājiem. (Ergonomikas jautājumi, darba vietas iekārtojums)
2 stundas  Drukāšanas tehnikas pamatprincipi (1. vingrinājums, 2. vingrinājums)
2 stundas  Drukāšanas tehnikas pamatpozīcijas apgūšana (avots Touch Typing Study). Pirkstu pamatpozīcija.
2 stundas Taustiņi ETH IGN, ORU WPM, punkts un komats (avots Touch Typing Study)
2 stundas  Taustiņi BCYQX, VZ, Caps Lock, kols un jautājumu zīme 
  Ieskaite
2 stundas  Drukāšanas tehnikas vingrinājumi 
2 stundas Speciālie simboli papildtastatūras ciparu taustiņi
Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola