Nodarbību saraksts

 Interešu izglītības un pulciņu nodarbību grafiks 2015./2016. m. g.

N.p.k. Nosaukums Vadītājs
Diena Laiks Telpa
 1. Akordeonistu ansamblis „Rondo”   V. Poikāne

Otrdiena
Piektdiena

08.10 - 8.50
14.40 - 15.20
Akord. kl.
 2. Popgrupa „Šurumburums”, jaunākā grupa  I. Mazure Piektdiena 13.00 - 13.40 Aktu zāle
 3. Popgrupa „Šurumburums”, vecākā grupa  I. Mazure Pirmdiena
Piektdiena
13.50 - 14.30
13.50 - 14.30
311. k.
Aktu zāle
 4. Popgrupa „Pepijas” jaunākā grupa  I. Mazure Ceturtdiena
Piektdiena
14.40 – 15.20
14.40  15.20
Aktu zāle
 5. Popgrupa „Pepijas” vecākā grupa  I. Mazure Otrdiena
Piektdiena
15.20 - 16.40
12.40 - 13.00
Aktu zāle
 6. Vokāli-instrumentālais ansamblis „FTB”  D. Smirnovs Piektdiena
12.05 - 14.50 Pūšamo instr. kab.
 7. Pūtēju orķestris  D. Smirnovs Pirmdiena
Trešdiena
Piektdiena
15.00 – 16.50
15.00 – 16.50
15.00 – 16.50
Pūšamo instr. kab.
Aktu zāle
Pūšamo instr. kab.
 8. Jaunie satiksmes dalībnieki  I. Silickis Trešdiena 13.50 - 15.20 Zēnu mājt. kab.
 9. 2.-4. klašu koris

 I. Arbidāne
 I. Džigune

Pirmdiena
Ceturtdiena

13.50 – 14.30
13.50 – 14.30
Aktu zāle
 10. Zēnu koris „Olūteņš”

 I. Skrule

Otrdiena
Trešdiena

13.50 – 15.20
13.50 – 15.20
Aktu zāle
 11. 5.-9. klašu koris „Zīlīte”

 I. Kepule

Otrdiena
Trešdiena

8.10 – 8.50
14.40 – 15.20
Aktu zāle
 12. Jauktais ansamblis  A. Lipkova Trešdiena
15.30 – 16.50
311. k.
 13. 1. klašu tautas deju kolektīvs  I. Peļņa Pirmdiena
Otrdiena
13.50 – 14.30
13.00 – 13.40
Mazā sp. zāle
Aktu zāle
 14. 2. klašu tautas deju kolektīvs  I. Peļņa Otrdiena
Trešdiena
13.50 – 14.30
14.40 – 15.20
Mazā sp. zāle
Mazā sp. zāle
 15. 3. - 4. klašu tautas deju kolektīvs  I. Peļņa Pirmtdiena
Otrdiena
14.40 – 15.20
14.40 - 15.20
Aktu zāle
Mazā sp. zāle
 16. 5. - 6. klašu tautas deju kolektīvs  I. Peļņa Pirmdiena
15.30 – 16.10
Aktu zāle
 17. 7. -11 klašu tautas deju kolektīvs  I. Peļņa Ceturtena 15.30 - 16.10 Aktu zāle
 18.

Novada mācība

 A. Andrejeva Piektdiena 13.00 - 14.30  3. a kl.
 19. Novada mācība  R. Dortāne Pirmdiena

Ceturtdiena
Piektdiena
12.00 - 12.40
13.50 - 15.10
12.45 - 13.40
12.50 - 13.30
2 b kl.
 20. Teātra pulciņš  R. Dortāne Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
14.40 - 15.20
12.00 - 12.40
14.40 - 15.20
21. kab.
 21. Sports  A. Gudrenika  Otrdirna
Trešdiena
13.50 - 14.30
12.50 - 13.30
Sporta zāle


Dir. vietn. audz. darbā: I. Skrule

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola