Nodarbību saraksts

 Interešu izglītības un pulciņu nodarbību grafiks 2017./2018. m. g.

N.p.k. Nosaukums Vadītājs
Diena Laiks Telpa
 1. Popgrupa „Šurumburums”, jaunākā grupa  I. Mazure Piektdiena 13.00 - 13.40 Aktu zāle
 2. Popgrupa „Šurumburums”, vecākā grupa  I. Mazure Piektdiena 13.50 - 14.30 Aktu zāle
 4. Popgrupa „Pepijas” jaunākā grupa  I. Mazure Piektdiena 14.40 – 15.20
Aktu zāle
 5. Popgrupa „Pepijas” vecākā grupa  I. Mazure Piektdiena 15.30 - 16.10
Aktu zāle
 6. Vokāli-instrumentālais ansamblis  D. Smirnovs Piektdiena
12.40 - 15.20 Pūšamo instr. kab.
 7. Pūtēju orķestris  D. Smirnovs Pirmdiena
Trešdiena
Piektdiena
14.40 – 17.20
14.00 – 17.30
15.30 – 17.30

Pūšamo instr. kab.

 8. Jaunie satiksmes dalībnieki  I. Silickis Otrdiena 14.40 - 16.10 Zēnu mājt. kab.
 9. 2.-4. klašu koris

 I. Arbidāne
 I. Džigune

Pirmdiena
Trešdiena

13.50 – 14.30
13.50 – 14.30
Aktu zāle
 10. Zēnu koris „Olūteņš”

 I. Skrule

Otrdiena
Ceturtdiena

13.50 – 14.30
13.50 – 14.30
Aktu zāle
 11. 5.-9. klašu koris „Zīlīte”

 I. Kepule

Otrdiena
Pirmdiena

8.10 – 8.50
14.40 – 15.20
Aktu zāle
 12. Akordionistu ansamblis  V. Poikāne Otrdiena
Ceturtdiena
8.00 - 8.40
15.20 - 16.00
Akord. klase
 13. 1. - 2. klašu tautas deju kolektīvs  I. Peļņa Pirmdiena
Ceturtdiena
13.50 – 14.30
13.50 – 14.30
Mazā sp. zāle
Mazā sp. zāle
 14. 3. klašu tautas deju kolektīvs  I. Peļņa Pirmdiena
Ceturtdiena
14.40 – 15.20
14.40 – 15.20
Mazā sp. zāle
Mazā sp. zāle
 15. 5. - 7. klašu tautas deju kolektīvs  I. Peļņa Otrdiena 14.40 – 15.20
Mazā sp. zāle
 16. Pūtēju orķestra defilē  I. Peļņa Pirmdiena
15.30 – 16.50
Aktu zāle
 17. Vidusskolas tautas deju kolektīvs  I. Peļņa Otrdiena
Ceturtena
15.30 - 16.10
15.30 - 16.10
Mazā sp. zāle
Mazā sp. zāle
 18.

Teātra sports

 M. Lukjanovs Pirmdiena
Otrdiena
15.30 - 16.10
13.50 - 14.30
211. kab.
 19. Teātra mākslas pamati  R. Dortāne Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
13.50 - 14.30
13.50 - 14.30
13.50 - 14.30
21. kab.
 20. Audumu dekoratīvā rotāšana  J. Jurāne Pirmdiena
Otrdiena
13.40 - 14.30
13.40 - 14.30
Meiteņu mājt. kab.
 21. Novada mācība 2.a., 3.b kl.  R. Dortāne Pirmdiena 12.50 - 14.30 21. kab.
  Novada mācība 3. - 7. kl.  R. Dortāne Ordiena 13.50 - 14.30 21. kab.
  Novada mācība 1.a., 1.b kl.  R. Dortāne Trešdiena 13.00 - 13.40 21. kab.
  Novada mācība 2.b., 3.b kl.  R. Dortāne Pirmdiena 13.50 - 14.30 21. kab.
  Novada mācība 3.a  A. Andrejeva Piektdiena 13.00 - 13.40 32. kab.
  Novada mācība 4.a  A. Andrejeva Piektdiena 13.50 - 14.30 32. kab.


Dir. vietn. audz. darbā: I. Skrule

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola