Informātika

Programmatūras krātuve

Programmatūra mākoņpakalpojumos

Biroja
programmatūra
Tekstapstrāde Izklājlapas Prezentācijas Zīmēšana Aptaujas E-pasts
 Google disks Google dokumenti Google izklājlapas Google prezentācijas Google zīmējumi Google veidlapas Gmail
 OneDrive Word Online  Excel Online  PowerPoint Online  nav Survey (integrēts Excel Online)  Outlook pasts 
 ZOHO Docs Zoho Writer Zoho Sheet  Zoho Show  Formu zīmēšana (integrēta tikai Zoho Writer un Zoho Show)  Zoho Surveys (no ZOHO Docs atsevišķs konts, maksas)  Zoho Mail (atsevišķs konts) 
ONLYOFFICE for personal use ONLYOFFICE Document Editor  ONLYOFFICE Spreadsheet Editor ONLYOFFICE Presentation Editor Formu zīmēšana (integrēta visās lietotnēs) nav  Instalējot Community Edition (kopā ar visām lietotnēm uz sava servera) līdz 20 lietotājiem 
iCloud iCloud Pages iCloud Numbers iCloud Keynote Formu zīmēšana (integrēta visās lietotnēs ļoti prasta) nav tikai no iOS vai Mac ierīcēm
CloudTop Web bāzēta operētājsistēma ar mākoņkrātuvi
(ar daudz kļūdām, bet ir ZOHO lietotnes un savs e-pasts)

  

Dažādas grafiskās apstrādes tiešsaistes lietotnes

draw.io (diagrammu zīmešanas rīks) 
https://pixlr.com/x/
https://www5.lunapic.com/editor/
https://vectr.com/ 

 

 

Vērtīgs resurss ar informātikas mācību programmā iekļauto saturu (Latvijas Universitātes ESF Darbības programmas 2007. - 2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvaros izstrādāts materiāls)

Mācību viela NVA kursantiem

Stundu skaits Tēma
2 stundas Informācijas jēdziens, datoru uzbūves shēma tipi.
  (Latvijas Universitātes realizētā projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” materiāls)
2 stundas

Datora aparatūra,

programmatūra.

  (Latvijas Universitātes realizētā projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” materiāls)
  Ieskaite
2 stundas Drukāšanas tehnika (Tastatūras taustiņi, taustiņu izkārtojums, teksta ievadīšanas pamatprincipi, materiāls no informātikas priekšmeta pamatskolai 5. klasei satura)
  Valsts darba inspekcijas informatīvais materiāls datoru lietotājiem. (Ergonomikas jautājumi, darba vietas iekārtojums)
2 stundas  Drukāšanas tehnikas pamatprincipi (1. vingrinājums, 2. vingrinājums)
2 stundas  Drukāšanas tehnikas pamatpozīcijas apgūšana (avots Touch Typing Study). Pirkstu pamatpozīcija.
2 stundas Taustiņi ETH IGN, ORU WPM, punkts un komats (avots Touch Typing Study)
2 stundas  Taustiņi BCYQX, VZ, Caps Lock, kols un jautājumu zīme 
  Ieskaite
2 stundas  Drukāšanas tehnikas vingrinājumi 
2 stundas Speciālie simboli papildtastatūras ciparu taustiņi

Informātika 5. klasei

Mācību materiāli

1. stunda „Ievadnodarbība. Drošības tehnikas noteikumi un iekšējās kārtības noteikumi datoru kabinetā, ierīču ieslēgšana un izslēgšana.”

Apraksts

 

2. stunda „Personālā datora svarīgākās ierīces, to funkcijas.”

Apraksts

Informācija par datora ierīcēm (papildu informācija)

 

3. stunda „Darbvirsma un logi.

Apraksts

Uzdevums paškontrolei

 

4. stunda „Tastatūras taustiņu izvietojums, to nozīme un funkcijas. Darbs ar tastatūru.

Apraksts par tastatūru un mājas darbs

10 pirkstu drukāšanas paņēmiena apguve 

Pārbaudes darbs

 

5. stunda „Priekšstats par grafisko attēlu apstrādes lietotni.

Apraksts par grafiskās apstādes lietotni "MS Paint" un mājas darbs

 

6. stunda Priekšstats par datu organizāciju atmiņas ierīcēs. Zīmējuma veidošana, saglabāšana un atvēršana.

Apraksts

Mājas darbs

 

7. stunda „Grafisko attēlu apstrādes lietotnes iespējas.”

1. uzdevums:

2. uzdevums:

 

(Noklikšķinot uz attēliem var aplūkot materiālu par tēmu no autora (Auces vidusskolas skolotājs Frīdis Sarcevičs)).

 

8. stunda „Pārbaudes darbs. Zīmējuma veidošana, apstrāde un saglabāšana.”

1. variants 2. variants

 

 

 

9. stunda

Apraksts par teksta apstrādes pamatprincipiem, Microsoft Word darba vidi un darba uzsākšanu.

Patstāvīgā darba paraugs un sagatave.

2. uzdevums.

 

10. stunda

Logu elementi, rīkjoslu pievienošana un noņemšana. Darbs ar visu dokumentu un tā daļām.

Uzdevuma sagatave ar darba uzdevumiem 

 

11. stunda

Rakstzīmju un rindkopu noformēšana.

Uzdevums

Praktiskais darbs 1. variants
Praktiskais darbs 2. variants

 

 

12. stunda

Attēlu ievietošana dokumentā.

Uzdevums

 

13. stunda

Rindkopu un lappušu noformēšana.

 

14. stunda

Praktiskais darbs teksta apstrādes programmā Microsoft Word

 

15. stunda

Multivides sistēmas. Darbs ar kompaktdiskiem.

 

16. stunda

Iepazīšanās ar prezentāciju lietotni un gatavu prezentāciju piemēriem.

 

17. stunda

Jaunas prezentācijas veidošana.

 

18. stunda

Darbs ar tekstu slīdā. 

Uzdevums

 

19. stunda

Prezentācijas slīdu un objektu noformēšana (apraksts ar uzdevumu).rezentācijas slīdu un objektu noformēšana (apraksts ar uzdevumu).

 

20. stunda

Darbs ar attēliem slīdā (apraksts). 

Uzdevums

 

21. stunda

Darbs ar attēliem slīdā (turpinājums).

 

22. stunda

Animācijas efekti un prezentācijas demonstrēšana (ar uzdevumu).

 

23. stunda

Slīda noformēšana. Zīmējumu veidošana un darbs ar rindkopām.

 

24. stunda

Pārbaudes darbs. Prezentācijas veidošana (1.stunda).

 

25. stunda

Pārbaudes darbs. Prezentācijas veidošana (2.stunda).

 

26. stunda

Priekšstats par datorvīrusiem. (Auces vidusskolas informātikas skolotāja F. Sarceviča materiāli un uzdevums)

 

27. stunda

Pamatjēdzieni par datortīkliem. Informācija par datortīkliem lasāma tālāk norādītajās vietnēs:

1) Prezentācija par datortīkliem (autors: Gundars Šķipars)Gundars Šķipars)

2) 5. kl. "Pamatjēdzieni par datortīkliem." Autors: Frīdis Sarcevičs

3) Materiāls no datorzinību pamatu 5. grāmatas

4) Materiāls no 5. klases Informātikas mācību grāmatas

 

28. stunda

Zināšanu pārbaude "Datorvīrusi un datortīkli" 1. variants

Zināšanu pārbaude "Datorvīrusi un datortīkli" 2. variants

Interneta pakalpojumu izmantošanai nepieciešamais aprīkojums un izplatītākie pakalpojumu veidi. (Autors F. Sarcevičs)

Interneta pakalpojumu veidi (avots: uzdevumi.lv)

 

29. stunda

Darbas ar interneta rresursu pārlūkprogrammu. (Autors F. Sarcevičs) 

Praktiskais darbs un mājas darbs

Datorika 2. klasei

1. stunda

Vingrinājums savieto aizliegumus ar to skaidrojumiem!

4. stunda

Uzdevums 1. grupai

Uzdevums 2. grupai

 

5. stunda

1. attēls

2. attēls

3. attēls

4. attēls

6. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

1. zīmējums, kurā jāatlasa un jāpārvieto taisnstūra formas apgabali

2. zīmējums, kurā jāatlasa un jāpārvieto brīvas formas apgabali.zīmējums, kurā jāatlasa un jāpārvieto brīvas formas apgabali.

3. zīmējums, kurā jāmaina tā zīmēšanas laukums un jāpārvieto apgabali.zīmējums, kurā jāmaina tā zīmēšanas laukums un jāpārvieto apgabali.

 

7. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

1. zīmējums teksta pievienošanai

2. zīmējums attēla papildināšanai

3. zīmējums treniņam mājās

 

8. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Vingrinājums par datora ierīcēm

 

9. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Materiāli mācību stundai

10. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums par datora ierīcēm

Sagataves

 

11. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Rakstītprasmes trenažieris

1. uzdevums

2. uzdevums

 

12. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums - izlabo tekstu

 

13. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Treniņš - 10 pirkstu rakstīšanas metode

Uzdevumi

Tiešsaistes uzdevums - mīklas

 

14. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

1. uzdevums

2. uzdevums

teksts

 

15. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

1. vingrinājums

1. uzdevums

2. uzdevums

 

16. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

1. vingrinājums

Uzdevums

 

19. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Spēle par simetriju

Uzdevums par simetriju

Datne darbam par simetrijuatne darbam par simetriju

 

20. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

 

Kļūdu meklēšana algoritmā Paint programmā

 

Pārbaudi algoritmu, izpildi, izlabo kļūdas

 

21. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Vietne algoritma pareizas secības sastādīšanai

Dokuments algoritma kļūdu meklēšanai

Dokuments algoritma pareizas secības sastādīšanai

 

22. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

1. uzdevums

2. uzdevums

3. uzdevums

4. uzdevums

 

23. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums

Praktiskais darbs

24. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Atkārtojums par teksta formatēšanu

 

26. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums

Vingrinājums 1

Vingrinājums 2

 

27. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Uzdevums

 

28. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Tērzēšana

Vingrinājums 1

 

29. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)

Zināšanu un prasmju novērtēšana

30. stunda

Kopīga prezentācija

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola