Akordeonistu ansamblis „Rondo”

Akordeonistu ansamblis „Rondo”

Vadītāja Vija Poikāne

Rēzeknes 5. vidusskolas akordeonistu ansamblis darbojas kopš 1988. gada. Šo gadu laikā tajā  ir muzicējuši vairāk nekā 60 skolēni.

 

Kopš 1989. gada kolektīvs aktīvi piedalās skolas, pilsētas pasākumos , sniedz koncertus KN, vidusskolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, Kultūras un atpūtas parkā u.c. iestādēs.
Kolektīvs ir republikas konkursa „Ko tu proti?" laureāts, republikas muzikālā konkursa „Do –Re –Mi" laureāts (1996.,1998.,2002.,2004.), republikas instrumentālo ansambļu konkursa 1. pakāpes laureāts
( 2008.,2009.,2010,.2011.,2012.).

Darbojoties akordeonistu ansamblī , skolēniem bija un ir iespēja koncertēt ne tikai dažādās Latvijas pilsētās: Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī, Krāslavā, Ludzā, Liepājā, Jēkabpilī, bet arī ārpus Latvijas – Dānijā
(1993., 1996.), Vācijā (1996.), Polijā (1992.,1994.,1999.), Baltkrievijā (2000.), Lietuvā (1998.,2004.,2009.), Norvēģijā ( 2006.), Krievijā (2008.,2010.).

Akordeonistu ansamblis jau 15 gadus piedalās republikas skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu akordeona mūzikas festivālos. 2001., 2002., 2004., 2007., 2008., 2010.,2011. gadā šādi festivāli tika organizēti Rēzeknes 5. vidusskolā.

2012. gada februārī republikas instrumentālo ansambļu konkursā ansamblis Rondo ieguva 1. pakāpes diplomu, 2012. gada martā republikas skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu akordeonistu festivālā — konkursā Daugavpilī ansamblis „Rondo” ieguva Grand prix, bet 7. klases ansamblis 1. pakāpes diplomu.

2015. gada februārī Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu konkursā Rondo ieguva 1. pakāpi, bet 2016. gadā-2. pakāpi.

Kopš 2016. gada skolā darbojas 4.-6.klašu  instrumentālais ansamblis  “Accordeon mix” , kurš festivāla –konkursā   “ No baroka līdz rokam” ieguva 1. pakāpi  šī konkursa finālā Rīgā.

Visus gadus akordeonistu ansambli vada skolotāja Vija Poikāne, ansambļa koncertmeistari ir skolotāji Inga Mazure un Deniss Smirnovs.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola