Teātra sports

Rēzeknes 5.vidusskolas teātra sports

Teātra sporta vēsture Rēzeknes 5. vidusskolā – Rēzeknes 5. vidusskolā interešu izglītības programma teātra sports tiek realizēta kopš 2006./2007.mācību gada. Sākumā pulciņā darbojās tikai 7.a klases skolēni, kuri kopā ar teātra sporta treneri M. Lukjanovu ielika pamatus teātra sporta attīstībai skolā. Pirmie programmas audzēkņi bija Ēriks Zeps, Jūlija Greivule, Reinis Kaulačs, Kristaps Vasarājs, Reinis Sarkans, Laura Baranova, Viktorija Gerenovska, Edgars Pauris, Artūrs Voskāns. Pirmās nodarbības notika skolas mazajā sporta zālē un bija divas tikšanās reizes nedēļā. Bērni šajās nodarbībās apguva mazliet improvizācijas pamatus un daudzas teātra sporta tehnikas. Jāpiebilst, ka dalībnieku sastāvs bieži mainījās un tikai daži skolēni turpināja nodarboties ar teātra sportu regulāri gandrīz visus skolas gadus. Teātra sporta attīstībai daudz ir palīdzējušas Gaigalavas pamatskolas un Rēzeknes 5. vidusskolas absolventes Madara Švare un Signe Groznija.

Īss teātra sporta apraksts – teātra sports ir divu dažādu komandu sacensība uz skatuves, izpildot dažādas, iepriekš apgūtas tehnikas. Ir divas komandu tehnikas un viena kapteiņu spēle. Visas tehnikas, pēc to nospēlēšanas, vērtē trīs tiesneši (emociju, notikuma, galvenais) 5 ballu sistēmā. Liela nozīme teātra sportā ir skatītājiem, jo viņi sniedz idejas un ar savu balsojumu nobeigumā piešķir vienai komandai papildus vienu punktu. Komandā parasti ir 4-5 improvizatori un no viņu vidus tiek izvirzīts kapteinis.

Turnīri – jau kopš pašiem pirmsākumiem vairākas, dažāda vecuma un klašu, Rēzeknes 5. vidusskolas komandas piedalās dažādos teātra sporta turnīros Latvijā. Turnīri mēdz būt gan sadraudzības pilsētā un novadā, kā arī citās pilsētās gan reģiona gan valsts līmeņa. Draudzības turnīri notikuši ne tikai Rēzeknes 5. Vidusskolā, bet arī Viļānos, Varakļānos, Gaigalavā, Balvos, Feimaņos. Komandas regulāri novembra mēnesī piedalās Madonā, sezonas atklāšanas turnīrā, janvārī APRC „Zeimuļs” sadraudzības turnīrā un februārī Balvu vilka teātra sporta turnīrā.

Sasniegumi - jau kopš pirmajām uzstāšanās reizēm vairākas Rēzeknes 5. vidusskolas teātra sporta komandas ieguvušas skatītāju simpātijas un līdz ar to arī labi rezultāti neizpaliek. Ir bijušas pirmās vietas gan pilsētas gan novada gan reģiona turnīros. Nozīmīgākie panākumi valsts mērogā –

2007. gadā Ikšķilē notiekošajās 14. Republikas turnīrā 8.a. klases komanda ieguva 4. vietu pamatskolas (5.-9.klašu)grupā.

2009. gadā Iecavā notiekošajās 15. Republikas turnīrā 9.a. klases komanda ieguva 4. vietu vidusskolas grupā un 10.b. klases komanda ieguva 3. vietu vidusskolas grupā.

2011. gadā Rīgā IV skolu un jaunatnes teātru festivāla laikā Rīgā, Vērmaņdārzā ieguva 1. vietu vidusskolas grupā un galveno balvu ceļojošo Lielo Šāā!

2013. gadā Iecavā notiekošajās 16. Republikas turnīrā 7.a. klases komanda ieguva 1. vietu pamatskolas (7.-9. klašu) grupā un galveno balvu ceļojošo Lielo Šāā, bet 6.c. klases komanda ieguva 3. vietu pamatskolas (5.-6. klašu) grupā.

Piedalīšanās skolas pasākumos – pulciņa teātra sports audzēkņi gan paši gan kopā ar treneri M. Lukjanovu ir organizējuši dažāda līmeņa turnīrus Rēzeknes 5. vidusskolā, tie ir bijuši gan sadraudzības gan reģiona atlases turnīri. Skolēni regulāri piedalās skolas pasākumos, kā piemēram, „Veiksminieks”, „Ziemassvētku ieskaņas koncerts”, „Skolotāju diena” u.c. Esam piedalījušies arī pilsētas mēroga pasākumos, kā piemēram, „Dzimtās valodas svētkos”, „Matemātikas pēcpusdiena” u.c.

Teātra sports šodien – 2013./2014. m.g. skolēni ir sasnieguši labu attīstības pakāpi teātra sporta tehniku apguvē un kopumā trenējas 30 skolēni. Pašlaik darbojas viena 11. klases komanda, kurā ir Edmunds Gutāns, Valters Ludboržs, Ivans Varlamovs, Rafaels Apelis, Edgars Kļimovs, Deinis Grigorjevs. Divas 10. lases komandas – Agnese Gailuma, Katrīna Apeināne, Edžus Romāns, Niklāvs Geidāns, Reinholds Švarcs, Marta Suharevska, Viktorija Zaharķeviča. Divas 8.a. klases komandas – Māris Jurāns, Ēriks Kasparenoks, Jurģis Lipskis, Laura Dembovska, Arīna Maruka, Dins Pujats, Jānis Zagorskis, Sintija Augustova, Renalds Beļaks. Viena 7. klašu komanda - Simona Kaupuža, Diāna Līpure, Olita Valujeva, Evelīna Vasarāja. Viena 6.a. klases komanda- Reinis Aņiskovičs, Ģitrs Ločmelis, Katerīna Žuravļova, Katrīna Luīze Ūzule, Liāna Pošeiko. Komandas turpinās strādāt un gatavoties dažādu līmeņu turnīriem un pasākumiem skolā, pilsētā un citās pilsētās.

Autors M.Lukjanovs

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola