Cien. vecāki!

Cien. vecāki!

Aicinām jūsu bērnus 2019./2020. mācību gadā
uzsākt mācības Rēzeknes 5. vidusskolas 1. klasē!

Mēs piedāvājam:

 • vispārizglītojošo pamatizglītības programmu;
 • vispārizglītojošo pamatizglītības programmu ar padziļinātu mūzikas apmācību (iespēja bez maksas apgūt klavieru, akordeona, ģitāras, pūšamo un sitamo instrumentu spēli un vokālo dziedāšanu);
 • daudzveidīgas interešu izglītības programmas (tautas dejas, teātra pulciņš, vizuālā māksla, riteņbraukšana, sports u.c.);
 • datorikas nodarbības;
 • pagarinātās dienas grupu līdz plkst.17.30;
 • katra bērna individuālo spēju attīstīšanu nelielās klasēs;
 • iejūtīgas un draudzīgas klases audzinātājas.

Topošais un esošais skolēn!

Ja starp košiem piedāvājumiem, kas aicina, sauc un vilina,
Tu neapjuksi un izvēlēsies Rēzeknes 5.vidusskolu, darbosimies kopā. Mēs piedāvājam apgūt:

 • vispārējās pamatizglītības programmu,
 • vispārējās pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mūzikas programmu,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu,
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.
 • valsts aizsardzības mācību (no 10. klases)

Tev būs iespēja sevi izprast un izpaust.
Dokumentus var iesniegt skolas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00.
Skolas adrese:
Rūpnīcas iela 11, Rēzekne
tālr.64633413, 27874514

Rūpēsimies par Tavu izaugsmi. Darbosimies Tavas nākotnes labā.

Rēzeknes 5.vidusskolas administrācija un pedagogi

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola