Cien. vecāki!

Cien. vecāki!

Svarīga informācija par mācību procesa organizāciju
Rēzeknes 5. vidusskolā 2018./2019. mācību gadā

     Tā kā Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs notiks renovācijas darbi, 2018./2019. m.g. Rēzeknes 5. vidusskolas telpās mācīsies Rēzeknes 2. vidusskolas 5.-9. klašu skolēni. 5. vidusskolas ēka paredzēta 800 skolēniem. Mēs kopā (5. vidusskolas un 2. vidusskolas skolēni) būsim aptuveni 700. Tāpēc mācību process tiks nodrošināts vienā maiņā. Mācību kabineti netiks dalīti atsevišķi pa skolām. Stundu  saraksts   tiks   veidots  vienots
3-4-5 paralēlklasēm 5. - 9. klašu posmā. 1. - 4. un 10. - 12. klašu mācību organizācijā izmaiņu nebūs.

     Rēzeknes 5. vidusskolas administrācija lūdz skolēnus un viņu vecākus būt saprotošiem un paciest iespējamās neērtības vienu mācību gadu.


Aicinām jūsu bērnus 2018./2019. mācību gadā
uzsākt mācības Rēzeknes 5. vidusskolas 1. klasē!

Mēs piedāvājam:

 • vispārizglītojošo pamatizglītības programmu;
 • vispārizglītojošo pamatizglītības programmu ar padziļinātu mūzikas apmācību (iespēja bez maksas apgūt klavieru, akordeona, ģitāras, pūšamo un sitamo instrumentu spēli un vokālo dziedāšanu);
 • daudzveidīgas interešu izglītības programmas (tautas dejas, teātra pulciņš, vizuālā māksla, riteņbraukšana, sports u.c.);
 • datorikas nodarbības;
 • pagarinātās dienas grupu līdz plkst.17.30;
 • katra bērna individuālo spēju attīstīšanu nelielās klasēs;
 • iejūtīgas un draudzīgas klases audzinātājas.

Topošais un esošais skolēn!

Ja starp košiem piedāvājumiem, kas aicina, sauc un vilina,
Tu neapjuksi un izvēlēsies Rēzeknes 5.vidusskolu, darbosimies kopā. Mēs piedāvājam apgūt:

 • vispārējās pamatizglītības programmu,
 • vispārējās pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mūzikas programmu,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu,
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Tev būs iespēja sevi izprast un izpaust.
Dokumentus var iesniegt skolas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00.
Skolas adrese:
Rūpnīcas iela 11, Rēzekne
tālr.64633413, 27874514

Rūpēsimies par Tavu izaugsmi. Darbosimies Tavas nākotnes labā.

Rēzeknes 5.vidusskolas administrācija un pedagogi

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola