Bibliotēkas aktivitātes

Bibliotēkā Valentīndienas noskaņās

 

   Bibliotēkā Valentīndienas noskaņās bija gan lasītavas noformējums, gan mīlestības tēmai veltīto grāmatu izstāde. Īpaši šīs grāmatas piesaistīja meiteņu uzmanību, un daudzas no šīm grāmatām jau pirmajā izstādes dienā „aizceļoja” pie lasītājiem.

1   2

Annai Saksei - 110

1

   Rakstnieces Annas Sakses „ Pasakas par ziediem" ir viena no grāmatām, kas tika pieteiktas balsošanai par latviešu nācijas mīļāko grāmatu. Pasakās vienā veselumā saplūst ziedu un cilvēku likteņi. Cilvēki pārvēršas ziedos, no ziediem skan cilvēku balsis.


„..ziedu pasakās gribējās pasacīt, ka aiz katra cilvēka paliek kas pāri – vai nu labais, vai smejamais." Annas Sakses pasaku pasaule ir patiesīga, laba un aizraujoša.


   16. janvārī rakstniecei apritēja 110. dzimšanas diena, tāpēc skolas bibliotēkā uz pasākumu tika aicināti 2. un 3. klašu skolēni, lai iepazītos ar Annas Sakses pasakām par ziediem. Pasākumu sagatavoja un vadīja bibliotekāre Iveta Garjāne. Skolēni noskatījās prezentāciju par rakstnieces dzīvi un daiļradi un iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs- minēja mīklas par ziediem, aplūkoja, kā šie ziedi izskatās attēlos.
Lasītavā bija aplūkojama Annas Sakses grāmatu izstāde.

2

Lasām un vērtējam

1

   Šogad skolas bibliotēka ir iesaistījusies lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija". Tiem, kas piedalījās šajā programmā, bija jāizlasa ieteiktās grāmatas un jāaizpilda elektroniskā anketa, kurā jānobalso par grāmatām, kuras patika visvairāk. Priecē tas, ka mācību gada sākumā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas saņēmām sūtījumu ar žūrijas darbam paredzētajām grāmatām.

   Īpaši aktīvi lasītāji bija 2.- 4.klašu skolēni. Veicot aptauju, kura grāmata viņiem patika visvairāk,2 2.klašu skolēni visbiežāk minēja Roba Skotona grāmatiņu „Runcis Puncis”, 3. un 4. klašu skolēniem patika K.Ridela stāsts „Ada un peles rēgs”. Pirms Ziemassvētkiem, atverot lasītavas durvis, apmeklētāji ieraudzīja lasītāju „roku eglītē” rotājumu veidā iekārtās grāmatiņas, kas atgādināja par iespēju iesaistīties žūrijas darbā.

  Čaklākajiem Bērnu žūrijas dalībniekiem Ziemassvētku pasākuma laikā tika pasniegtas no LNB saņemtās uzlīmju grāmatiņas, kā arī bibliotekāru sagatavotās pateicības.atgādināja par iespēju iesaistīties žūrijas darbā.

 

Paldies gan par dalību „Bērnu un jauniešu žūrijā 2014”, gan par grāmatu čaklu lasīšanu:

2.a klases skolniecēm Ingūnai Buldurei, Simonai Tuskovai, Mairai Zimarskai, Santai Spriņģei, Alīnai Korotčukai, Laurai Deksnei;
3.a klases skolniecēm Klaudijai Dembovskai, Diānai Krištopānei, Laumai Danilānei, Patrīcijai Astahovskai, Emīlijai Dāvidai;
4.b klases skolniecēm Sintijai Lapai, Katrīnai Geidānei, Lindai Leonovai.

Paldies skolas bibliotēkas čaklajiem lasītājiem:

Patrīcijai Daugovičai 1.a, Betijai Cauņai 1.b, Evelīnai Koroševskai 1.b, Katrīnai Lagzdiņai 1.b, Indrai Stepanovai 1.a, Anastasijai Andrejevai 1.b,
Rūdolfam Apeinam 1.b, Armandam Mūrniekam 1.b,Gabriēlai Voroņinai, Megijai Kūkojai 2.a, Kristīnei Ružānei 2.a,, Sintijai Tumaševskai 2.a, Paulai Gaidulei 2.b, Kristiānai Setiņsonei 3.a, Janai Golosujevai 3.b,
Aivim Trukšānam 4.a, Renāram Korsakam 2.a, Ērikam Jaskevičam 2.a,
Fredim Gailītim 3.a, Rinaldam Bonkam 3.b, Jānim Lāčauniekam 4.b,
Sintijai Vintišai 4.b, Katrīnai Skutelei 4.b, Rinaldam Melnim 3.a.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola