Bibliotēkas aktivitātes

PAVASARA ROSME BIBLIOTĒKĀ

„Pavasaris skolā ienāk arvien no tās puses- pāri Lazdu laipai...
Tas sākas ar ūdeņu šalkšanu un murdēšanu, kas pārskan zvana balsi un visus citus trokšņus klasēs un gaiteņos.”
/I.Indrāne/

   Dabā šogad pavasaris kavējas, bet skolas bibliotēkā jau ir pavasarīga noskaņa. Te rosās un darbojas daudz skolēnu. Īpaši aktīvi bibliotēkas apmeklētāji ir vidusskolēni- tuvojas eksāmeni, jāpagūst izlasīt neizlasīto, jāsarauj! Arī visi lasītavas datori starpbrīžos ir aizņemti, te strādā tie, kam vēl jāpabeidz zinātniski pētnieciskie darbi.

„Tūkstoš grāmatu izlasījām un katrā atradām kaut ko noderīgu. Vai kādā bija teikts: „Meklējiet vieglos ceļus?” Nē? Nu redziet! Bet mēs vēl nebeigsim meklēt, vēl pasaulē ir veseli grāmatu kalni.Un kur tad vēl tās, ko mēs paši uzrakstīsim!”
/I.Indrāne/

   „Aprīlis- putnu mēnesis”- šāds moto ir bibliotēkas darbam šomēnes. Lasītavā līdz mēneša beigām ir aplūkojama  grāmatu izstāde „Putnu grāmatas”, kurā ir gan tautasdziesmas un dzejoļi, gan stāsti un enciklopēdijas par putniem.

   No 17.līdz 21.aprīlim valstī norisinājās Bibliotēku nedēļa. Šajā laikā arī mūsu skolas bibliotēkā tika organizēti dažādi pasākumi. 19.aprīlī viesos bija ieradusies bibliotekāre Zenta Ruskule no pilsētas 2.bibliotēkas. Viņa novadīja pasākumu „Mana mīļākā grāmata”, kurā sākumskolas skolēni stāstīja par to, ko viņi lasa, kā arī piedalījās viktorīnā par  grāmatām.

   Šogad 23.aprīlī rakstniece Ilze Indrāne svin skaistu jubileju, tāpēc lasītavā notika pasākums „Rakstniecei Ilzei Indrānei-90”, kurā piedalījās 3.b un 2.a klases skolēni. Bibliotekāre I.Losāne pastāstīja par rakstnieces dzīvi un darbiem, skolēni noskatījās prezentāciju un paši lasīja fragmentus no grāmatas „Tipsis, Topsis un Tedis”, kā arī iejutās galveno varoņu lomās, notēlojot viņus.

1 2 

SIRSNIŅA PRASA, LAI BĒRNIŅŠ LASA

   Cilvēks, kurš lasa,nekad nejūtas vientuļš, jo kopā ar grāmatu varoņiem var doties neparastos piedzīvojumos, just viņiem līdzi bēdās un kopā ar tiem priecāties. Daudzi mūsu skolēni arī šogad piedalījās Bērnu un jauniešu žūrijas darbā, lasot un vērtējot ieteiktās grāmatas. Mūsu skolas bibliotēkas lasītāju vērtējumā par interesantākajām grāmatām tika atzītas Ineses Zanderes “Lupatiņu rīts”, Timo Parvelas “Ella un draugi”, Henrika Tamma ”Nindzja Timijs un nozagtie smiekli”.

  Īpaši čakli grāmatu lasītāji ir 1.-4.klašu skolēni. Gan viņiem, gan Bērnu žūrijas dalībniekiem bibliotekāres bija sagatavojušas pateicības balvas, kuras tika pasniegtas skolas Ziemassvētku pasākumā.

Čaklākie lasītāji.

1.a klasē
Vanesa Volkova, Beatrise Baranovska, Dainis Laizāns, Samanta Grehova, Linda Papenoka,
Elizabete Kravale, Estere Nikonova, Diāna, Nadžafova, Diāna Kozirkova, Žanis Gabrusāns;

1.b klasē
Andris Paura, Dairis Krievāns, Ralfs Zīmelis, Rafaels Mikučs- Zīmelis, Edgars Pīgoznis;

2.a klasē
Annija Zvīdre, Sanita Paura, Jeļizaveta Dukure, Patrīcija Socka, Viktors Aleksejevs, Alīna Viktorija Seile, Maija Lāčauniece;

2.b klasē
Nikola Ločmele, Katrīna Štekele, Katrīna Mivrenika, Egita Koroševska, Rihards Ločmelis, Madara Dunda, Kintija Šulberga;

3.a klasē
Laura Murāne, Dmitrijs Matvejevs, Patrīcija Daugoviča, Amanda Riņķeviča, Armands Trauliņš, Kristers Žurēvičs;

3.b klasē
Evelīna Koroševska;

4.a klasē
Beāte Vēkšēja, Agnese Pavlovska.

Cilvēkam, kurš lasa grāmatas, nemēdz būt garlaicīgi!

Taureņu balle

  Maija beigās visiem skolēniem tāds īpašs taureņu vieglums rokās, kājās un galvā. Pavisam drīz tie kā taureņi laidīsies vasarā iekšā. Bet pirms tam jāpārskata paveiktais un jānovērtē sasniegtais.

  No 1. Līdz 16.maijam skolas lasītavā bija apskatāma skolēnu radošo darbu izstāde ”Košais taurenis”. Pirms tam vajadzēja veikt divus uzdevumus: sacerēt dzejoli vai stāstiņu un pašam izveidot taureni. Pārsteidzoša ir skolēnu fantāzija un prasme- taureņi tika tamborēti, līmēti, zīmēti, veidoti no avīzes, spalvām un monētām. Un tad tie visi „salidoja” lasītavā, kur nometās uz galdiem, grāmatu plauktiem, durvīm un sienām. Ikviens varēja tos aplūkot, kā arī izlasīt radošos sacerējumus- stāstus, pasakas un dzejoļus- un par interesantākajiem nobalsot.

1 2 3

   19.maija pēcpusdienā lasītavā uz Taureņu balli tika aicināti labāko darbu autori. Viņus  sagaidīja Vasaras Taurenīte, tērpusies  savā svētku spārnušallē, par kuru pat bija sacerēts dzejolis.

Taurenis ar skaisto šalli
Lidoja uz jauku balli,
Spārniņus tas vicināja,
Draugus arī aicināja.
                                                        (Rihards Ločmelis)

   Taurenīte aicināja visus nolasīt savus radošos sacerējumus. Par to, kā taureņi veidojas un pakāpeniski no tārpiņiem un kūniņām pārvēršas par  raibiem skaistuļiem, savos darbos rakstīja Viktorija Laicāne un Evelīna Koroševska. Taureņu mīļākais gadalaiks ir pavasaris, un to dzejoļos atainoja Patrīcija Daugoviča un Zigmārs Pudenko. Taureņi ir draudzīgi, viņi draudzējas ar citiem taureņiem, ar dažādiem kukaiņiem, vabolēm. Par draudzību savos darbos stāstīja Egita Koroševska un Valērija Jarocka.

    Taureņi ir ļoti manīgi un grūti noķerami.

Kāds maziņš spārns man pieskaras.
Pagriežos- nekā.

Tad vēju vieglu izdzirdu.
Paskatos- nekā.
Beidzot ieraugu es to-
Taurenīti mazo.
Dzeltens, tāds kā saules stariņš.
Gribu noķert to,
Roku paceļu, lai ķertu.
Še tev- aizlido!
                                                      (Klaudija Dembovska)

   Taureņi ir drosmīgi un izpalīdzīgi. Lai gan izskatās mazi un neaizsargāti, tie nebaidās iesaistīties cīņā. Par to savā stāstā pavēstīja Armands Mūrnieks.  Savukārt Nikola Boiko pastāstīja par taureni, kurš palīdzēja kādai meitenei atveseļoties. Muzikālu stāstu par taureņiem nolasīja Katrīna Štekele.

4 5 6

   Taureņi līdzinās ziediem, tie ir ļoti dažādi- dzelteni, balti, raibi. Ar savu košumu tie iepriecina visus pārējos. Par to savos sacerējumos stāstīja Katrīna Lagzdiņa, Anastasija Boiko un Madara Dunda. Taureņiem patīk kūleņot gaisā un dejot.

Pavasara saulītē
Zaļai vārnai maltīte!
Garām lido taurenis,
Sīks un košs patiesi viņš.
Nolaidās uz hektāra,
Pamieloties nektāra.
Uzņēmis nu kalorijas,
Viegli, līksmi dejās vijas.
                                                                      (Betija Elizabete Cauņa)

   Pēc šī dzejoļa noklausīšanās Vasaras Taurenītei arī sagribējās palidināties, un viņa visus aicināja uz kopīgu deju. Tā, dejojot, spēlējot spēles un baudot tēju, tika svinēts konkursa „Košais taurenis” noslēgums. Katrs Taureņu balles dalībnieks saņēma pateicību un dāvanā grāmatu.

   Mēs katrs mazliet līdzināmies taurenim. Mums gribas būt brīviem, laisties pāri pļavām pretī vasarai. Mums katram sirdī mīt tāds mazs taurenītis, kurš neļauj būt vienaldzīgiem pret skaistumu. 

7 8

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola