Bibliotēka

    14.novembrī lasītavā notika pasākums „Vai proti atrast informāciju?”, kurā piedalījās 5.b klase (audzinātāja Ilga Buldure). Skolēni noklausījās bibliotekāres Ivetas Garjānes stāstījumu par skolas bibliotēkas fondu, aplūkoja vecāko grāmatu, paturēja rokās smagāko izdevumu, kā arī iepazinās ar jaunākajām grāmatām.
    Lai labāk izprastu dažādu informācijas avotu nozīmi un mācītos izvērtēt tajos sniegto informāciju, skolēni tika iesaistīti spēlē „Atrodi atbildes!”. Tika uzdoti jautājumi, un katrai skolēnu grupai bija jāmeklē atbildes dažādos informācijas avotos- vārdnīcās, enciklopēdijās, interneta vietnēs. Ja sākotnēji visiem šķita, ka ātrāk atrast atbildes varēs internetā, tad spēles noslēgumā visi secināja, ka ne vienmēr tur ir visa nepieciešamā informācija, jo grāmatās uzrakstīts vairāk un precīzāk.

10. oktobrī — Starptautiskajā Putras dienā — notika skolas bibliotekāru sagatavotais pasākums 1.klasēm. Skolēni noskatījās prezentāciju par graudaugiem un uzzināja, kāpēc ir svarīgi ēst putras.

 

Viņi klausījās fragmentus no V. Delles pasakas par pieciem kaķiem, kuri vārīja putru, un krāsoja ilustrācijas šai pasakai.

 

Pasākuma noslēgumā katrs pirmklasnieks saņēma bukletu par graudaugiem un mazo auzu pārslu putras paciņu AXA no uzņēmuma „Rīgas Dzirnavnieks”.

 


„..grāmata ir kā gliemežvākā iekritis smilšu grauds, bet pērli bērns uzaudzē pats.”
/Inese Zandere/


Bibliotēka ir vieta, kur dzīvo grāmatas. Kad tām kļūst garlaicīgi, grāmatas norāpjas no plaukta un lūdz, lai tās pašķirsta un izlasa. Dzejnieces Ineses Zanderes dzejoļu grāmatas plauktos negarlaikojas, tās vienmēr atrodas pie lasītājiem, jo tajās dzīvo vienkārši, sirsnīgi un jautri dzejoļi.
Šogad 15.septembrī dzejniece svinēja skaistu jubileju, tāpēc mūsu skolas bibliotēka aicināja 2.-6.klašu skolēnus uz literāru pasākumu

„Inesei Zanderei-55”.

Pasākuma apmeklētāji aplūkoja Ineses Zanderes grāmatu izstādi un noklausījās bibliotekāres Ināras Losānes stāstījumu par dzejnieci.


Skolēni iejutās dzejoļu varoņu lomās un attēloja dzejoli kā ludziņu. Tā kā dzejolī stāstīts par sēņošanu, sākumā visi mēģināja atcerēties pēc iespējas vairāk ēdamo sēņu nosaukumus. Labākie sēņu pazinēji ir 6.a klasē, toties visinteresantākā ludziņa par sēņošanu sanāca 3.b un 5.a klasei.


Lai uzzinātu, kā sauc Ineses Zanderes sarakstītās grāmatiņas, vajadzēja atminēt rēbusu mīklas. Visātrāk un visprecīzāk ar šo uzdevumu tika galā 6.a klase. 


Tā kā vairāki Ineses Zanderes dzejoļi ir komponēti, pasākuma apmeklētāji klausījās dziesmu „Miega vilcieniņš” un nodejoja „Prusaku polku”. 


Inese Zandere ir sacerējusi mīklupantus, un 3.b klases skolēni mēģināja tos atminēt, kā arī zīmēja tiem ilustrācijas, kuras tagad ir aplūkojamas skolas lasītavā.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola