Skolas padome

Skolas padomes sastāvs 2017./2018. m.g.

 

N.p.k.Vārds, UzvārdsKlase
1. Anna Zelenkova 1.
2. Vēsma Nikonova 2.
3. Tatjana Žuravļova 3.
4. Ilga Šuplinska 4.
5. Vilma Gudriniece 5.
6. Ainārs Cauņa 6.
7. Digna Vendina 7.
8. Arvīds Zeltiņš 8.
9. Rihards Breidaks 9.
10. Natālija Klešnika 10.
11. Iveta Sandore 11.
12. Anita Kravale 12.
13.

Anna Šmite

Skolotāja
14. Indra Čiževska Skolotāja
15. Dins Pujāts Skolēns
16. Sintija Augustova Skolniece
17. Vija Poikāne Direktore

 

SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 2017./2018.m.g.

OKTOBRIS

1. Skolas padomes sastāvs.
2. Skolas darba aktualitātes, uzdevumi 2017./2018. m.g.
3. Skolēnu sasniegumi, aktualitātes mācību darbā.
4. 2017. gada budžeta izlietojums, vecāku ziedojumu izlietojums.
5. Skolas nodrošinājums ar mācību līdzekļiem.
6. Gatavošanās skolas 50. gadu jubilejas pasākumam.
7. Skolas padomes aktivitātes, darba plāna izveidošana.
8. Dažādi jautājumi.

FEBRUĀRIS

1.Skolēnu mācību sasniegumi 1. semestrī.
2.Skolas fiziskās vides stāvoklis (sanitārhigiēniskie apstākļi, skolas ēdnīcas darbs)
3.Skolas budžets 2018. gadam.

APRĪLIS

1.Mācību priekšmetu ,olimpiāžu , konkursu , sacensību rezultāti, uzvarētāju apbalvošanas iespējas.
2. Interešu izglītības programmu realizācija.
3. Skolas darba uzdevumu un Attīstības plāna prioritāšu izpilde
4.Skolas padomes rekomendāciju izpilde.

Skolas padomes priekšsēdētājs                                                                                                               A.Zeltiņš

10.10.2017.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola