Skolas padome

Skolas padomes sastāvs 2016./2017. m.g.

 

N.p.k.Vārds, UzvārdsKlase
1. Vēsma Nikonova 1.
2. Tatjana Žuravļova 2.
3. Ilga Šuplinska 3.
4. Vilma Gudriniece 4.
5. Ainārs Cauņa 5.
6. Digna Vendina 6.
7. Arvīds Zeltiņš 7.
8. Rihards Breidaks 8.
9. Vita Mežore 9.
10. Iveta Sandore 10.
11. Anita Kravale 11.
12. Sandra Romāne 12.
13. Zinaīda Pudnika 12.
14. Ineta Lupika Skolotāja
15. Edgars Počs Skolēns
16. Santa Pudnika Skolniece
17. Vija Poikāne Direktore

 

SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 2016./2017.m.g.

OKTOBRIS

1. Skolas padomes sastāvs.
2. Skolas darba aktualitātes, uzdevumi 2016./2017. m.g.
3. Skolēnu sasniegumi, aktualitātes mācību darbā.
4. 2016. gada budžeta izlietojums.
5. Skolas nodrošinājums ar mācību līdzekļiem.
6. Skolas padomes aktivitātes, darba plāna izveidošana.
7. Dažādi jautājumi.

FEBRUĀRIS

1.Skolēnu mācību sasniegumi 1. semestrī.
2.Skolas fiziskās vides stāvoklis (sanitārhigiēniskie apstākļi, skolas ēdnīcas darbs)
3.Skolas budžets 2017. gadam.

APRĪLIS

1.Mācību priekšmetu ,olimpiāžu , konkursu , sacensību rezultāti, uzvarētāju apbalvošanas iespējas.
2. Interešu izglītības programmu realizācija.
3. Skolas darba uzdevumu un Attīstības plāna prioritāšu izpilde
4.Skolas padomes rekomendāciju izpilde.
5. Gatavošanās skolas 50 gadu jubilejai.


Skolas padomes priekšsēdētājs                                                                                                               A.Zeltiņš

15.10.2016.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola