Skolas padome

Skolas padomes sastāvs 2018./2019. m.g.

N.p.k.Vārds, UzvārdsKlase
1. Jūlija Grebeža 1.
2. Anna Zelenkova 2.
3. Vēsma Nikonova 3.
4. Tatjana Žuravļova 4.
5. Aiva Litavniece 5.
6. Guntis Strapcāns 6.
7. Ainars Cauņa 7.
8. Digna Vendina 8.
9. Arvīds Zeltiņš 9.
10. Rihards Breidaks 10.
11. Natālija Klešnika 11.
12. Iveta Sandore 12.
13.

Inese Jurāne

Skolotāja
14. Anita Gudrenika Skolotāja
15. Simona Kaupuža Skolniece
16. Linda Klešnika Skolniece
17. Vija Poikāne Direktore

 

SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 2018./2019.m.g.

OKTOBRIS

1. Skolas padomes sastāvs.
2. Skolas darba aktualitātes, uzdevumi 2018./2019. m.g.
3. Skolēnu sasniegumi, aktualitātes mācību darbā.
4. Skolas Attīstības plāna prioritātes 2018.-2020.
5. 2018.gada budžeta izlietojums.
6. Pasākumi, veltīti LV simtgadei.
7. Gatavošanās vecāku ballei.
8. Skolas padomes aktivitātes, darba plāna izveidošana.
9. Dažādi jautājumi.

FEBRUĀRIS

1. Skolēnu mācību sasniegumi 1. semestrī.
2. Skolas fiziskās vides stāvoklis (sanitārhigiēniskie apstākļi, skolas ēdnīcas darbs)
3. Skolas budžets 2019. gadam.

APRĪLIS

1. Mācību priekšmetu, olimpiāžu, konkursu, sacensību rezultāti, uzvarētāju apbalvošanas iespējas.
2. Interešu izglītības programmu realizācija skolā.
3. Skolas darba uzdevumu un Attīstības plāna prioritāšu izpilde.
4. Skolas padomes rekomendāciju izpilde.

Skolas padomes priekšsēdētājs                                                                                                               A. Zeltiņš

11.10.2018.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola