Untumi

Untumi

   2018. gada 21. septembrī Rēzeknes 5. vidusskolas 1. - 4. klašu skolēni ESF projekta  Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, devās ekskursijā uz Zirgu sētu “Untumi” Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov. 

   Te notika nodarbību cikla - mazo pētnieku skoliņa 1. - 4.klašu skolēniem " Es un pasaule" kārtējā aktivitāte. Jau skolā bērniem tika doti dažādi uzdevumi, pielāgojot skolēnu vecumam. Piem., 1. klases skolēni pētīja kokus, salīdzināja to lielumu, lapas, stumbrus utt. 2. klases skolēni vēroja atšķirību starp kokiem un krūmiem, vāca augļu un koku sēklas, apskatīja citus augus. 4. klases skolēni veica pētījumu par augu augšanas apstākļiem, to zaru vainagu, pētīja un ar augu noteicēja palīdzību noskaidroja, kādi augi sastopami dotajā vidē. Protams, tie bērni, kuri vēlējās, devās izjādē ar zirgiem, kā arī uzzināja dažādu, interesantu informāciju par šiem mājdzīvniekiem.

Skolotājas: A. Andrejeva, I.Lupika, R.Ogriņa.

1 2 3 4 5 6 7

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola