Aktivitātes

Untumi

   2018. gada 21. septembrī Rēzeknes 5. vidusskolas 1. - 4. klašu skolēni ESF projekta  Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, devās ekskursijā uz Zirgu sētu “Untumi” Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov. 

Ekskursija uz Daugavpili

   21. februārī Rēzeknes 5. vidusskolas sākumskolas skolēni nodarbību cikla Mazo pētnieku skoliņa” „Es un pasaule” dalībnieki devās ekskursijā uz zinātkāres centru ZINNO Daugavpilī. Bērniem bija iespēja veikt aizraujošus praktiskos uzdevumus ar vielām: izveidot lavas lampu, uzzināt vai mums piemīt superspējas, pārbaudīt dažādu pārtikas vielu mijiedarbību.

   Ekskursijas turpinājumā apmeklējām Latgales zoodārzu. Šeit skolēni ar interesi vēroja dažādus eksotiskos dzīvniekus: bruņurupučus, iguānas, skorpionus, žņaudzējčūskas, pērtiķus un citus tropu mežu un Latvijas ainavas iemītniekus. Par dzīvnieku paradumiem un dzīvesveidu aizraujoši stāstīja zoodārza ekskursiju vadītājs Aivars Rimicāns.

   Paldies par iespēju darboties, iepazīt un izzināt pasauli ap mums.

Skolotājas: Ineta Lupika, Aelita Andrejeva, Regīna Ogriņa un skolēni.

1 2 3 4 

5 

Jauniešu apmaiņas projekts „Sirdspukstu ritmā”

Jaunatne darbībā

Šī gada 23.-31.jūlijā, Rēzeknē norisinājās trīspusējs jauniešu apmaiņas projekts „Sirdspukstu ritmā". Projektā piedalījās jaunieši no Rēzeknes 5. vidusskolas , Rumānijas un Norvēģijas. Mūsu projekta mērķis bija - jauniešu ar dažādām iespējām līdzdalības apzināšanās Eiropā kā vienotā telpā. Projektā mums bija izvirzīti arī sekojoši uzdevumi: sniegt jauniešiem iespēju pašizpausties un iegūt jaunu pieredzi; attīstīt jauniešiem aktīvu dzīves pozīciju; attīstīt sadarbību starp Eiropas valstu jauniešiem un citi uzdevumi saistīti ar jauniešu ar atšķirīgu kultūras pieredzi sadarbību. Protams, ka uzdevumi tika sasniegti. Projekts tika realizēts ar programmas „Jaunatne darbībā" atbalstu. Projekta laikā mēs visi dzīvojām Adamovas speciālājā internātpamatskolā. Katra diena projekta laikā bija piepildīta ar daudzveidīgām aktivitātēm. Pirmajā dienā bija daudz dažādu ledus laušanas aktivitāšu, mēģinājām atcerēties visu 23 dalībnieku vārdus ar dažādu spēļu un enerdžaizeru palīdzību. Dienas beigās gandrīz visi jau zinājām viens otra vārdu. Vakarā bija latviešu nacionālais vakars, kad mēs rādījām ciemiņiem latviešu tradicionālās dejas, dziedājām dziesmas un ēdām nacionālos ēdienus. Projekta laikā bija iespēja apgūt brake dance, capuero un citu deju prasmes, izzināt citu valstu kultūru, nobaudīt to nacionālos ēdienus, iemācīties to nacionālās dziesmas un dejas, kā arī iemācīties pāris vārdus citās valodās. Katra diena bija piedzīvojumu un pozitīvu emociju bagāta. Projekta laikā mums bija iespēja paairēties ar kanoe laivām pa Adamovas ezeru; izzināt Rēzekni orientēšanās dienā, veicot dažādus uzdevumus un kontaktējoties ar vietējiem iedzīvotājiem. Apciemojām podnieku Viktoru Pankovu, kur jaunieši paši varēja iejusties meistara ādā, izveidojot kādu nieciņu no māla. Paviesojāmies arī Andrupenes lauku sētā, kur varēja izstaigāt purva taku, apskatīt senās lauku mājas un paēst senos latviešu ēdienus. Visi kopā kāpām arī augstākajā Latvijas punktā - Lielajā liepu kalnā, un peldējāmies lielākajā Latvijas ezerā - Rāznā. Bija iespēja pašiem izveidot skaistas vējdzirnavas pie mūsu vidusskolas un uzzīmēt grafiti uzvecās ķieģeļu sienas, blakus skolai. Kopīgi apmeklējām jaunuzcelto Latgales vēstniecību „GORS” un skatījāmies filmu mūsu kinoteātrī. Projekta laikā mēs visi ieguvām jaunas zināšanas par citu valstu kultūru, pieredzi komunikācijā ar citiem cilvēkiem, daudz ļoti tuvu un jauku draugu, daudz pozitīvu emociju un prieka un neaizmirstamas atmiņas par šīm kopā pavadītajām deviņām dienām. Aicinām visus jauniešus rakstīt savus apmaiņas projektus un iesaistīties programmā „Jaunatne darbībā”.

Projekta dalībniece: Agita Geidāne

„Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola