Projektu nedēļa

Projektu nedēļa Rēzeknes 5. vidusskolā 2013./2014. m.g.

      Tradicionāli, kā jau katru gadu, februāra mēnesī Rēzeknes 5. vidusskolā noris projektu nedēļa. Jau trešo gadu pēc kārtas skola projekta nedēļas laikā visa skola strādāja pie kopējās tēmas. Šogad tēma bija ,,Drošība" . Drošības nedēļas laikā skola aktualizēja jautājumus, kas veicināja skolēnu un skolotāju izpratni par drošību un veselību kā vērtībām: par fizisko un psiho emocionālo veselību, personisko un citu cilvēku veselību un drošību skolā, ceļā uz skolu un arī ārpusskolas aktivitātēs. Projektu nedēļas moto - ,,Veselība un drošība par vērtībām var kļūt tikai tad, ja teorētiskās zināšanas apstiprinās drošā uzvedībā, atbildīgā rīcībā un veselību apliecinošos paradumos ikdienā." (VISC, 29.09.2013.)
      Drošības nedēļu skola rīkoja kopā ar sadarbības partneriem – CSDD Rēzeknes nodaļu, Rēzeknes pilsētas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rēzeknes policiju.
Projekta nedēļas ietvaros 6. -8. klašu skolēni ar skolotāja Ivara Silicka palīdzību mācījās ceļa satiksmes noteikumus un kārtoja velobraucēja tiesību eksāmenu CSDD. Rezultātā 32 skolas skolēni ieguva velobraucēja tiesības. Savukārt sākumskolas skolēni gatavoja atstarotājus, lai varētu justies droši un redzami dienas tumšajā laikā.
      4. – 8. klašu skolēni viesojās VUGD Rēzeknes daļā un Rēzeknes policijas daļā, kur tikās ar minēto profesiju pārstāvjiem un diskutēja par drošību dažādās dzīves situācijās.
2. – 8. klases skolēni kopā ar skolas sociālo pedagogu un skolas psihologu pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar drošību internetā un drošību skolā. Skolēni pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar riska faktoriem internetvidē un darbības moduļiem nedrošās situācijās skolā. Galvenā atziņa, ko ieguva skolēni ir – mēs nevaram paredzēt citu rīcību, bet mēs varam justies droši, ja zinām, kā rīkoties nedrošā situācijā, kā pasargāt sevi, kur meklēt palīdzību.
      Projektu nedēļas pēdējā dienā skolēni sapulcējās uz noslēguma pasākumu, kurā stāstīja par nedēļas laikā redzēto un uzzināto. Viņu prezentācijas vēroja pārstāvji no VUGD, policijas pārvaldes un CSDD. Priecē tas, ka skolēnu sagatavotās prezentācijas bija saturiski interesantas un atraktīvas. Stāstījumi tika papildināti ar interesantiem sižetiskiem materiāliem, kurus, kā atzīmēja CSDD pārstāvis A. Buls, varētu piedāvāt citiem kā mācību līdzekli.
    Liels paldies skolēniem, kas aktīvi iesaistījās visās projektu nedēļas aktivitātēs, paldies klašu audzinātājiem, skolotājam Ivaram Silickim, sociālajai pedagoģei Indrai Čiževskai, Vitālijam Keišam un Adrim Bulam un viņu kolēģiem no CSDD, Aldim Saukānam un Ilzei Platpīrei no policijas, Viktoram Ščevinskim un viņa kolēģiem no VUGD.

Projektu nedēļas koordinatore, skolas psiholoģe Iveta Gaile

Labdarība

     2012./ 2013.gada projektu nedēļas tēma Rēzeknes 5. vidusskolā bija ,,Labdarība”.
     Projekta mērķis: veicināt līdzjūtību, iecietību skolēnos; veidot izpratni par dažādiem sociāliem slāņiem, sabiedrības problēmām; veidot piederības sajūtu videi, kurā dzīvo.
     Jau pirms projektu nedēļas skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem mēģināja saskatīt labā darba iespējas mūsu pilsētā, ko viņi arī realizēja projektu nedēļas laikā, kas norisinājās no 11. līdz 15. februārim.
     Skolēni pabija gan veco ļaužu pansionātā, kur iepriecināja tās iemītniekus ar koncertiem un pašceptiem pīrādziņiem, gan pārsteidza bērnu patversmes bērnus ar pašu sarūpētām dāvanām, gan ar nelielu koncertu un rotaļpēcpusdienu ciemojās PII ,,Māriņa”, rūpējās par dzīvnieku patversmes iemītniekiem, pagatavoja desmitiem barotavas putniem un apņēmās par tiem rūpēties līdz pat pavasarim.
Projekta noslēgumā skolēni dalījās ar paveikto, pieredzēto, sajusto (skolēnu atziņas un prezentācijas skatīt tālāk).
     Galvenā atziņa, ko ieguva bērni ir - labu darīt nemaz nav grūti!

Projektu nedēļas koordinatore: Iveta Gaile

Klases par projektu nedēļu

6.c klases palīdzība sunīšiem

     12. februārī 10:00 mēs bijām gatavi veikt garo ceļu uz dzīvnieku patversmi. Nopirkām 30 kg suņu pārtikas, lai iepriecinātu draiskos četrkājus un draudzīgi devāmies ceļā. Mēs gājām pa ielām, aizsnigušām kupenām, bija daži jautri un amizanti momenti. Ceļā mēs piedzīvojām pikošanās prieku, bieži fotografējāmies un likām ragaviņās barības maisus, kuri kritā ārā. Jutāmies pat diezgan noguruši, velkot smagos barības maisus.
      Kad nonācām patversmē, bijām izbrīnīti, jo domājām, ka tur būs daudz nelaimīgu sunīšu. Bet visi dzīvnieciņi ir ļoti jautri un aktīvi. Dzīvniekiem ir labi dzīves apstākļi, un visi sunīši ir labi pabaroti.

6.c klases prezentācija labdarība

 

Veco ļaužu pansionāts, 7.b klases projekts

Vairāk rakstu...

  1. Sveiks un vesels Rēzeknei
Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola