Psihologs

Psihologs

Bērns vairs nesmaida un dienām ilgi ir skumjš, viņam neveicas mācībās, vairs negribas iet uz skolu, nevēlas satikties ar klases biedriem, kļuvis agresīvs vai gluži otrādi – ierāvies sevī! Situācijas var būt visdažādākās…

Skolas psihologs Jevgeņija Lukaševa:

Risina problēmas

• Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli.

• Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā.

• Sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās.

• Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas.

• Palīdz un apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi.

• Sniedz atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās.

Konsultē

• Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas.

• Palīdz izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība.

• Veicina vecāku un skolotāju savstarpējo sadarbību.

Novērtē

• Mācību iemaņas.

• Mācīšanās spējas.

• Personības attīstību.

• Emocionālo stāvokli.

• Sociālās iemaņas.

• Mācību vidi un skolas “klimatu”.

 Darba laiks:

C. 11.00 - 16.00
Pk. 10.30 - 15.00

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola