Psihologs

Psihologs

Kad mēs pret citiem jūtam mīlestību un laipnību, tas ne vien liek viņiem justies mīlētiem un aprūpētiem, bet arī palīdz mums attīstīt iekšēju laimi un mieru.

Dalailama

Skolas psihologa Jevgeņijas Lukaševas darba laiks:

Pirmdiena 8.00 – 13.00
Ceturtdiena 8.00 – 13.00
Piektdiena

9.00 – 14.00


Konsultācijas vecākiem notiek pēc iepriekšējas pierakstīšanas pa tālruni: 26162956

   

   Skolas psihologs ir speciālists, kas palīdz skolēniem, vecākiem un skolotājiem risināt un novērst problēmas, kuras rada traucējumus mācību procesā, komunikācijas procesā un pašattīstībā.
Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam veiksmīgāk orientēties dažādās dzīves situācijās un kopīgi rast izeju no tām.

   Vajadzības gadījumā psihologs sadarbojas ar sociālo pedagogu, mediķi, logopēdu, skolas vadību un citiem skolas darbiniekiem vai speciālistiem ārpus skolas.Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Konsultējot bērnus līdz 14 gadu vecumam, izņemot pirmreizējo konsultāciju, kad bērns pats vērsies pie psihologa, izglītības psihologs skolēnu konsultē tikai ar izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja atļauju (psihologa likuma 18. Pants).

Kādos gadījumos var palīdzēt psihologs?

 • Skolēns/ vecāks/ skolotājs nevar pārvarēt radušās grūtības;
 • Grūtības saprast un atrisināt savu problēmu;
 • Ir pašdisciplīnas trūkums - grūtības iekļauties skolas noteiktajos likumos, grūtības laikā izpildīt mājas darbus un citus uzdevumus;
 • Pastāv problēmas/ konflikti saskarsmē ar vecākiem, skolotājiem vai vienaudžiem;
 • Ir grūtības uzklausīt un pieņemt cita cilvēka viedokli;
 • Pastāv grūtības uztvert mācību priekšmeta saturu;
 • Veselības traucējumi: slikts miegs, galvassāpes pirms stundām, baiļu sajūta;
 • Emocionāla rakstura problēmas: nedrošības sajūta, nomākts garastāvoklis, depresija, neticība saviem spēkiem utt.

 

Psihologa darbības virzieni skolā:

 1. Skolēnu individuālās un grupas konsultējošās darbības veikšana par mācību, attīstības jautājumiem, par pašaudzināšanas, saskarsmes problēmām.
 2. Konsultāciju sniegšana skolēniem, vecākiem, pedagogiem.
 3. Psiholoģiski izglītojošais darbs ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem.
 4. Sadarbībā ar klases audzinātājiem adaptācijas procesa 1., 5. klasēs un jaunatnācējiem skolēniem vadīšana.
 5. Pēc pieprasījuma skolēnu intelektuālo spēju, mācību spēju, personības attīstības, emocionālā stāvokļa, sociālu iemaņu, mācību vides un skolas psiholoģiskā „klimata” novērtēšana.
 6. Diagnosticējošais darbs ar skolēniem, kuriem ir mācību un uzvedības problēmas (pēc pieprasījuma).
 7. Psiholoģiskā rakstura saskarsmes problēmu izzināšana un novēršana skolēnu starpā, skolēnu un skolotāju, skolēnu un vecāku starpā.
 8. Nepieciešamos psiholoģiski – pedagoģiskos pētījumu veikšana, psiholoģisko slēdzienu un rekomendāciju sagatavošana, atzinumu sniegšana pēc citu speciālistu pieprasījuma.

Kā palīdz psihologs?

 • Psihologs palīdz klientam izprast un pārdomāt savu dzīves stilu, konstatēt tās likumsakarības, kas viņam traucējušas piepildīt savas ieceres.
 • Strādājot ar klientiem psihologs:
 • Uzklausa un cenšas uztver klienta teikto no viņa skatupunkta, nenosodot;
 • Gatavs sarunai par klienta nodomiem, centieniem, iecerēm;
 • Cenšas izprast klienta domas, emocijas un vēlmes, arī tās, kurus klientam ne vienmēr izdodas pateikt;
 • Sniedz emocionālu atbalstu;
 • Palīdz klientam atrast sevī resursus;
 • Palīdz risināt un pieņemt sarežģītus lēmumus;
 • Sniedz nepieciešamo informāciju.

 

Psihologa palīdzībai nav tūlītējs rezultāts

   Daži cilvēki domā, ka, apmeklējot psihologu, rezultāts būs tūlītējs, bet tikai atsevišķos gadījumos var palīdzēt pāris vizītēs. Vairums problēmu prasa ilgstošāku laika periodu to risināšanai.

Konfidencialitāte
   Psihologs savā darbā ievēro konfidencialitātes principu attiecībā pret klientu un viņa sniegto informāciju, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību.

Ko psihologs nedara:

 • Nenosaka diagnozes un nenozīmē zāles;
 • Nedod vienīgo pareizo padomu;
 • Nerīkojas un nerisina problēmas klienta vietā.

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola