Paldies, skola!

Paldies, skola!

   6. februāra vakarā ceļš mūs atkal veda uz Rēzeknes 5. vidusskolu, lai tur sastaptu savus bijušos klasesbiedrus un skolotājus. Skanot R. Paula melodijai no kinofilmas „Ilgais ceļš kāpās”, visi absolventi svinīgi tika sagaidīti zālē.

paldies sk 

   Vakara pirmajā daļā visus priecēja skolēnu sarūpētais koncerts. Skolas direktores runā skanēja atzinība pagājušā gada absolventiem, kuru eksāmenu rezultāti apliecinājuši, ka skolā var iegūt labu un kvalitatīvu izglītību. Arī šogad skolēni jau paguvuši ļoti veiksmīgi piedalīties dažādās olimpiādēs ne vien pilsētas, bet arī novada un valsts mērogā.

   Lai pastāvētu, ir jāmainās, tāpēc nākamajā mācību gadā vidusskolā ir plānots uzsākt realizēt jaunu profesionālās ievirzes - robežsardze, policija, tieslietas - programmu. Vidusskolēni varēs apgūt tādus mācību priekšmetus kā kriminālistika, pašaizsardzība, ieroču mācība. Mums šī programma liekas praktiska un mūsdienu dzīvei noderīga. Lai skolai izdodas šo ieceri īstenot!

   Pasākuma otrajā daļā tika ritināts atmiņu kamols.

   Uz skatuves nāca tie, kas beiguši skolu pirms 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5 gadiem. Skanēja pateicības vārdi, tika izdziedātas jaunības laika dziesmas, pasniegti ziedi skolotājiem un dāvanas skolai.

   Vakars ir izskanējis un nogūlies mūsu atmiņu apcirkņos. Paldies, skola, par skaisto pasākumu, iespēju atgriezties jaunībā, par Tavu dāsnumu un ceļamaizi! Uz tikšanos pēc 5 gadiem!

Rēzeknes 5. vidusskolas 1996. gada absolventi

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola