Pirmklasnieku 100 dienas Rēzeknes 5. vidusskolā

Pirmklasnieku 100 dienas Rēzeknes 5. vidusskolā

   16. februāris Rēzeknes 5. vidusskolas 1. klašu skolēniem bija īpašs un neparasts. Klāt 100. skolas diena! Šajā laikā apgūta visu burtu rakstība, pilnveidota lasītprasme, apgūti skaitļošanas pamati, iegūti jauni draugi un izveidots klases kolektīvs.

   Skolēni pasākumam gatavojās ļoti nopietni. Tika izveidota izstāde, kurā varēja apskatīt ģimenēs darinātos izstrādājumus no 100 priekšmetiem, apgūti dzejoļi un dziesmas.

   Uz pasākumu skolēni ieradās priecīga satraukuma pilni. Skolas aktu zālē viņus sagaidīja vecāki un vecvecāki, kuri ar prieku vēroja savu bērnu darbošanos. Visus klātesošos uzrunāja skolas direktore Vija Poikāne, uzmundrinot un iedrošinot gaviļniekus. Sadaloties komandās, skolēni rādīja  prasmes rakstīšanā, simt sekundēs uzrakstot pēc iespējas vairāk vārdu par skolu, veica dažādus uzdevumus, darbojoties ar 100 dažādiem priekšmetiem, veidojot, šķirojot, lipinot. Pārbaudīja savu rakstura stingrību, 100 sekundes klusējot.

   Noslēgumā katrs skolēns saņēma īpašus sertifikātus un  medaļas par 100 veiksmīgi aizvadītajām dienām, kuru laikā viņi ir kļuvuši par pilntiesīgiem Rēzeknes 5. vidusskolas skolēniem. Un kā gan bez dāvanām un svētku kliņģera!

   Liels paldies 1. klašu audzinātājām Inetai Rancānei un Ingrīdai Daugovičai par šī brīnišķīgā pasākuma organizēšanu, mūzikas skolotājām Ivetai Kepulei un Ingrīdai Džigunei par skanīgajām dziesmām, 10.b klašu meitenēm, kuras palīdzēja pasākumu novadīt!

   Lai mazajiem pirmklasniekiem arī turpmākās dienas ir jaunu zināšanu, izturības, radoša dzīvesprieka un draudzīguma pilnas!

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola