Pogu balle Rēzeknes 5. vidusskolā

Pogu balle Rēzeknes 5. vidusskolā

   „Mums vēl  pieder daži nelieli akmentiņi no bērnības ceļa, daži sīki smilšu graudiņi un dažas spožas rasa lāses. Mūsu koku galotnes iesniedzas debesīs, un ir tik laba sajūta, ka pašreiz tām nav griestu……”

   To, ka mūsu bērnu talantiem, prasmei un  drosmei nebija griestu mēs, Rēzeknes 5. vidusskolas  9. klašu vecāki, patiešām redzējām fantastiskajā Pogu balles pasākumā.

   Ar prieka un aizkustinājuma asarām vērojām bērnu darbošanos uz skatuves un nevarējām noticēt, ka mūsu „ mazie” jau ir bez 5 minūtēm pieauguši cilvēki.

   Skaisti, skanīgi skanēja dziesmas un individuālie muzikālie priekšnesumi. Kāds azarts un patiess dejas prieks bija hip – hop dejotāju acīs! Cik pārliecinošs aktieriskais sniegums un pats galvenais – abu klašu draudzīgums un labvēlīgā gaisotne  priekšnesuma laikā!

   Bijām  patīkami pārsteigti gan atceroties sākumskolas un pamatskolas gadu notikumus, skatoties  fotogrāfijas, gan par iespēju kopā ar bērniem  laisties draiskā dejā.

   Liels paldies skolas direktorei Vijai Poikānei par skaisto tradīciju – Pogu balle. Paldies pasākuma scenārija autorei skolotājai Birutai Trimalniecei, mūzikas skolotājiem Inārai Skrulei, Ivetai Kepulei, Denisam Smirnovam,  9.klašu audzinātājām Dzintrai Gailei un Silvijai Šidlovskai un mūziķim Gintam Ločmelim, kurš visus mūs lustināja!

   Rēzeknes 5. vidusskolas 9. klašu skolēnu  vecāku vārdā: I. Garjāne, G. Ločmele.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola