Vecāku balle

Vecāku balle

   Š.g. 24.novembra novakarē skolā skanēja nevis skolēnu, bet viņu vecāku balsis un smiekli. Saposušās un priecīgas mammas, nopietni un nedaudz satraukti tēvi bija ieradušies uz Vecāku balli. Pasākuma vadmotīvs - “Mūsu skolai- 50”, tāpēc pirmajā daļā tika šķirtas skolas vēstures lappuses un skanēja skolēnu muzikālie sveicieni. Ar kopīgu priekšnesumu- dziesmu “Silta sirds”- vecākus sveica skolotāju koris.

   Pasākuma otrajā daļā vecāki varēja gan izdejoties, gan piedalīties dažādās spēlēs. No vecāku puses kā pārsteigums bija ar dzirkstošu humoru apveltīto Mildiņas un Skaidrītes priekšnesums. Savas mākslinieciskās dotības un radošumu vecāki izpauda, veidojot klašu “karogus”.

   Pēc pasākuma no vecākiem tika saņemti pateicības vārdi un ieteikums, lai šāds pasākums kļūtu par tradīciju.

1 2 
3 4 

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola