Preventīvs pasākums

Preventīvs pasākums

   5. – 6. klašu grupām 04.10.2017. – 06.10.2017. tika novadīts preventīvais pasākums „Pusaudžu emocionālā vardarbība interneta vidē”. Preventīvā pasākuma mērķis veicināt skolēnu izpratni, par drošību internetā. Skolēniem ir jāapzinās, ka ir tiesības, pienākumi, brīvība un atbildība kā reālajā dzīvē, tā arī internetā. Internets ir tikai viena no vidēm, kurā mēs uzturamies – tāpat kā mājas, skola, iela vai cita publiska telpa. Mūsu uzvedība nosaka to, kā mēs šo vidi uztveram un ietekmējam. Tāpat kā reālajā dzīvē, arī internetā uz mums attiecas noteikumi, pieklājības normas un likumi.

   7. – 8. klašu grupām 27.11.2017. – 30.11.2017. tika organizēts preventīvais pasākums „Smēķēšanas riska novēršana pusaudžu vidū”. Preventīvajā pasākumā, skolēniem bija iespējams, redzēt cigaretes lietošanas negatīvās sekas, turklāt nevis no pieaugušā morāles viedokļa, bet pusaudžu skatījumā, šajā gadījumā - viņu pašu. 

1 2 
3 4 
5 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola