Žetonu vakars 2018

Žetonu vakars 2018

   Žetonu vakars ir tas svinīgais un nozīmīgais brīdis, kad 12. klases skolēni apliecina piederību savai skolai. Šis pasākums ir emocionāls pārdzīvojums ne vien abiturientiem, bet arī viņu vecākiem un skolotājiem.

   „Vienoti dažādībā” - šādu vadmotīvu žetonu vakaram bija izvēlējušies šī gada 12. klases skolēni. To, ka gatavošanos šim notikumam skolēni bija sākuši jau sen, apliecināja gan kvalitatīvi izveidotā filma, gan teatralizētais uzvedums. Filmā, kurā tika izmantoti krievisko komēdiju sižeta elementi, skolēni atainoja savu skolas ikdienu- uztraukumu pirms pārbaudes darba, mēģinājumus norakstīt, jautrību starpbrīžos un gardās maltītes ēdnīcā.

   Teatralizētajā uzvedumā 12. klases skolēni rādīja savus talantus - dejoja, repoja, spēlēja mūzikas instrumentus, demonstrēja ķīniešu valodas prasmes, veica ķīmijas eksperimentu. Šajā klasē katram skolēnam piemīt kāds talants, ko viņi daudzkārt apliecinājuši gan skolas pasākumos, gan mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

   „Jūsu daudzveidīgās intereses un spējas – tā ir daudzkrāsaina pasaule, kurā jūs, cits citu papildinot, esat izveidojuši, pārliecību, ka mūsu divpadsmitie ir īpaša, nozīmīga skolas vēstures lappuse. Izrādās, zvaigžņu mirdzumu debesīs mēs redzam vēl ilgu laiku pēc zvaigznes nodzišanas. Jau tagad es varu prognozēt, pēc gadiem, atceroties skolas slavas un lepnuma brīžus, mēs teiksim: tas bija tajā laikā, kad skolā mācījās… un mēs nosauksim daudzu jūsu vārdus. Lai atlikušie mēneši skolā ir jūsu skanīgā statusa cienīgi, piesātināti ar cilvēcīgo attiecību siltumu un mērķu apziņu!”

   Žetonu vakars ir mirklis pirms lielā eksāmenu maratona, tādēļ visi klātesošie sūtīja laba vēlējumus un izturību skolas nākamajiem absolventiem.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola