Skolas aktualitātes

Preventīvs pasākums

   5. – 6. klašu grupām 04.10.2017. – 06.10.2017. tika novadīts preventīvais pasākums „Pusaudžu emocionālā vardarbība interneta vidē”. Preventīvā pasākuma mērķis veicināt skolēnu izpratni, par drošību internetā. Skolēniem ir jāapzinās, ka ir tiesības, pienākumi, brīvība un atbildība kā reālajā dzīvē, tā arī internetā. Internets ir tikai viena no vidēm, kurā mēs uzturamies – tāpat kā mājas, skola, iela vai cita publiska telpa. Mūsu uzvedība nosaka to, kā mēs šo vidi uztveram un ietekmējam. Tāpat kā reālajā dzīvē, arī internetā uz mums attiecas noteikumi, pieklājības normas un likumi.

   7. – 8. klašu grupām 27.11.2017. – 30.11.2017. tika organizēts preventīvais pasākums „Smēķēšanas riska novēršana pusaudžu vidū”. Preventīvajā pasākumā, skolēniem bija iespējams, redzēt cigaretes lietošanas negatīvās sekas, turklāt nevis no pieaugušā morāles viedokļa, bet pusaudžu skatījumā, šajā gadījumā - viņu pašu. 

1 2 
3 4 
5 

Pasaku pēcpusdiena 1. – 4. klasēm

    „Reiz, sen senos laikos, ļoti skaistā zemē valdīja karalis Brīnums. Viņam bija daudz skaistu meitiņu – princesīšu, kuras visas bija pasaciņas ar visskaistākajiem vārdiem pasaulē”.

    Pasakas parasti sākas ar vārdiņiem reiz bija. Arī pasaku pēcpusdiena 1. – 4. klasēm 1. decembrī sākās ar šiem pašiem vārdiem un pasaku par pasakām. 2.a klases izpildītā dziesma „Mazā sirmā kumeliņā” uzbūra burvīgu ainu par pasaciņas ceļojumu.

Vecāku balle

   Š.g. 24.novembra novakarē skolā skanēja nevis skolēnu, bet viņu vecāku balsis un smiekli. Saposušās un priecīgas mammas, nopietni un nedaudz satraukti tēvi bija ieradušies uz Vecāku balli. Pasākuma vadmotīvs - “Mūsu skolai- 50”, tāpēc pirmajā daļā tika šķirtas skolas vēstures lappuses un skanēja skolēnu muzikālie sveicieni. Ar kopīgu priekšnesumu- dziesmu “Silta sirds”- vecākus sveica skolotāju koris.

   Pasākuma otrajā daļā vecāki varēja gan izdejoties, gan piedalīties dažādās spēlēs. No vecāku puses kā pārsteigums bija ar dzirkstošu humoru apveltīto Mildiņas un Skaidrītes priekšnesums. Savas mākslinieciskās dotības un radošumu vecāki izpauda, veidojot klašu “karogus”.

   Pēc pasākuma no vecākiem tika saņemti pateicības vārdi un ieteikums, lai šāds pasākums kļūtu par tradīciju.

1 2 
3 4 

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola