Skolas aktualitātes

Pasaku pēcpusdiena 1. – 4. klasēm

    „Reiz, sen senos laikos, ļoti skaistā zemē valdīja karalis Brīnums. Viņam bija daudz skaistu meitiņu – princesīšu, kuras visas bija pasaciņas ar visskaistākajiem vārdiem pasaulē”.

    Pasakas parasti sākas ar vārdiņiem reiz bija. Arī pasaku pēcpusdiena 1. – 4. klasēm 1. decembrī sākās ar šiem pašiem vārdiem un pasaku par pasakām. 2.a klases izpildītā dziesma „Mazā sirmā kumeliņā” uzbūra burvīgu ainu par pasaciņas ceļojumu.

Vecāku balle

   Š.g. 24.novembra novakarē skolā skanēja nevis skolēnu, bet viņu vecāku balsis un smiekli. Saposušās un priecīgas mammas, nopietni un nedaudz satraukti tēvi bija ieradušies uz Vecāku balli. Pasākuma vadmotīvs - “Mūsu skolai- 50”, tāpēc pirmajā daļā tika šķirtas skolas vēstures lappuses un skanēja skolēnu muzikālie sveicieni. Ar kopīgu priekšnesumu- dziesmu “Silta sirds”- vecākus sveica skolotāju koris.

   Pasākuma otrajā daļā vecāki varēja gan izdejoties, gan piedalīties dažādās spēlēs. No vecāku puses kā pārsteigums bija ar dzirkstošu humoru apveltīto Mildiņas un Skaidrītes priekšnesums. Savas mākslinieciskās dotības un radošumu vecāki izpauda, veidojot klašu “karogus”.

   Pēc pasākuma no vecākiem tika saņemti pateicības vārdi un ieteikums, lai šāds pasākums kļūtu par tradīciju.

1 2 
3 4 

 

5. klašu iesvētīšana

   Viens no rudens gaidītākajiem pasākumiem 5.klašu skolēniem, protams, ir iesvētīšana pamatskolā. Tik daudz par to ir dzirdēts! Tāpēc 3.novembra pēcpusdiena tika gaidīta ar nelielu satraukumu. Pēc īsas uzrunas aktu zālē, kad 5.a un 5.b klases atraktīvi iepazīstināja ar sevi, viņi tika sadalīti grupās un devās pretī nezināmajam...Vairākos kabinetos un sporta zālē vajadzēja veikt dažādus 8.klašu skolēnu sagatavotos pārbaudījumus, kur bija nepieciešama gan veiklība un fiziskas iemaņas, gan atjautība un humora izjūta. Bet pēc tam visi atgriezās aktu zālē, kur bija jādod arī zvērests ar apņemšanos godam nest Rēzeknes 5.vidusskolas pamatskolēna titulu. Paldies 8.klašu skolēniem par šo pasākumu!

1 2
3 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola