Skolas aktualitātes

Lāčplēsis 2017

   Ar Lāčplēša dienai veltītu pasākumu skolā aizsākās Patriotu nedēļa- laiks, kurā atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti.

   10.novembrī notika konkurss 6.-9.klašu zēniem “Lāčplēsis 2017”. Konkurss sākās ar komandu prezentācijām, kurās zēni apliecināja to, ka ir gan gudri un radoši, gan sportiski un veikli. Pierādīt to varēja erudīcijas konkursā, kur vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par valsts un skolas vēsturi. Džentlmeņu konkursā vajadzēja parādīt prasmi pareizi un pieklājīgi rīkoties dažādās situācijās. Īstam puikam jāprot ne tikai spēlēt futbolu, bet arī piešūt pogu. Šo prasmi zēni apliecināja rokdarbu konkursā. Īstu smieklu šalti un jautrību izsauca spēka un veiklības konkurss- kauja ar spilveniem. Apkopojot rezultātus, titulu “Lāčplēsis 2017” ieguva 8.b klases komanda. 

1 2 3 4 

 

Pogu balle Rēzeknes 5. vidusskolā

   „Mums vēl  pieder daži nelieli akmentiņi no bērnības ceļa, daži sīki smilšu graudiņi un dažas spožas rasa lāses. Mūsu koku galotnes iesniedzas debesīs, un ir tik laba sajūta, ka pašreiz tām nav griestu……”

   To, ka mūsu bērnu talantiem, prasmei un  drosmei nebija griestu mēs, Rēzeknes 5. vidusskolas  9. klašu vecāki, patiešām redzējām fantastiskajā Pogu balles pasākumā.

   Ar prieka un aizkustinājuma asarām vērojām bērnu darbošanos uz skatuves un nevarējām noticēt, ka mūsu „ mazie” jau ir bez 5 minūtēm pieauguši cilvēki.

   Skaisti, skanīgi skanēja dziesmas un individuālie muzikālie priekšnesumi. Kāds azarts un patiess dejas prieks bija hip – hop dejotāju acīs! Cik pārliecinošs aktieriskais sniegums un pats galvenais – abu klašu draudzīgums un labvēlīgā gaisotne  priekšnesuma laikā!

   Bijām  patīkami pārsteigti gan atceroties sākumskolas un pamatskolas gadu notikumus, skatoties  fotogrāfijas, gan par iespēju kopā ar bērniem  laisties draiskā dejā.

   Liels paldies skolas direktorei Vijai Poikānei par skaisto tradīciju – Pogu balle. Paldies pasākuma scenārija autorei skolotājai Birutai Trimalniecei, mūzikas skolotājiem Inārai Skrulei, Ivetai Kepulei, Denisam Smirnovam,  9.klašu audzinātājām Dzintrai Gailei un Silvijai Šidlovskai un mūziķim Gintam Ločmelim, kurš visus mūs lustināja!

   Rēzeknes 5. vidusskolas 9. klašu skolēnu  vecāku vārdā: I. Garjāne, G. Ločmele.

Žetonu vakars 2017

   3.martā skolā notika tradicionālais Žetonu vakars- pasākums, kuru patstāvīgi gatavo 12.klašu skolēni.

   „Kā mums apnikuši skolotāji! Tik daudz uzdod, viņi nesaprot, ka mūsu spēki jau izsīkuši!” pašu uzņemtajā filmā sūdzas skolēni. „Kaut notiktu brīnums un visi skolotāji pazustu!” Un brīnums notiek - zvaigzne, kas piepilda vēlēšanās, izdara tā, ka nākamajā dienā skolā vairs nav neviena skolotāja. Viņi devušies atpūtā uz siltām zemēm. Mācību stundas vada aizdomīgas personas, kuras tikai vizuāli līdzinās skolotājiem, bet nemāk ne izskaidrot mācību vielu, ne atbildēt uz jautājumiem. Stundās valda haoss. Bet tuvojas eksāmenu laiks, tāpēc skolēni vēlas, lai viņu skolotāji atgrieztos un turpinātu mācīt.

   Šī pasākuma uzvedumā „divpadsmitie” vēlreiz apliecināja to, ka ir talantīgi dziedātāji un dejotāji, prasmīgi akordeonisti, veikli sportisti un atraktīvi aktieri. Kopā viņiem viss izdevās!

„Tici sev, un es arī ticu Tev.
Roku dod un tik dari,
Mēs kopā varam!”

   Pasākumā klātesošo vecāku un skolotāju acīs mirdzēja lepnums un prieks par jauniešu veikumu. Noslēgumā skolas direktore pasniedza piemiņas žetonus- piespraudes ar skolas logo. Pašlaik 12.klases „ieņēmušas zemo startu”, jo pēc nedēļas jau pirmie centralizētie eksāmeni. Veiksmi jums, „divpadsmitie”! 

1 2 3 4

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola