Skolas aktualitātes

“Dziesma, ar ko tu sācies?”

   “Koru kari” ir tradicionāls skolas pasākums, kurā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājas mūzikas novirziena klases. Šogad šis pasākums bija veltīts komponista Imanta Kalniņa 75 gadu jubilejai un komponista Mārtiņa Brauna 65 gadu jubilejai. Tā kā 2017. gadā mūsu skola svinēs 50 gadu jubileju, pasākumā skanēja arī skolai veltītas dziesmas.

Koncertā piedalījās:

• 1. a klases koris „Mazie cinīši” – vad. Iveta Kepule,
• 2. a klases koris „ Rakari” – vad. Anita Lipkova,
• 3. a klases koris „ Podziņas” - vad. Ieva Arbidāne,
• 4. a klases koris „ Nebēdņi” - vad. Ieva Arbidāne,
• 5. a klases koris „ Zvaigznītes” – vad. Anita Lipkova,
• 6. a klases koris „Saulainie sapņi” – vad. Ingrīda Džigune,
• 7. a klases koris „ Jauna ēra” – Vija Poikāne,
• 8. a klases koris „Varavīksne” - Iveta Kepule,
• 9. a klases koris „Jaunība” - vad. Ināra Skrule,
• 10.a klases koris “Avantūra viens nulle”- vad. Iveta Kepule,
• 11. klases koris „ Modeļu aģentūra” - vad. Anita Lipkova.

   Pirmajā koncerta daļā kori skandēja Imanta Kalniņa dziesmas.
Saulainu vasaras dienu pļavas vidū un baltiem mākoņiem virs galvas uzbūra 1.a klases „Mazie cinīši” ar dziesmu „Jautrais dancis” un 3.a klases koris „Podziņas” ar dziesmu „Mākonītis un Mākonīte”. 4.a klases kora „Nebēdņi” izpildītā dziesma „Mēs nākamgad vēl tikties gribam” atgādināja visiem, ka pēc ziemas nāks pavasaris un visas bēdas tiks aizraidītas, ka laimes lācis mīt pašos, tikai jāmāk to atrast. To, ka pasaule nevar pastāvēt bez mīlestības, bez rūpēm vienam par otru, bez raizēm par visu dzīvo, skaisto, patieso un īsto, apliecināja 5. klases koris „Zvaigznītes” ar dziesmu „Zilais putniņš”. 6.a klases koris „Saulainie sapņi” aicināja skatīties uz saulaino pusi, domāt saulainas domas, sapņot saulainus sapņus un izpildīja „ Jautra dziesmiņa sev pašam”. 7. a klases koris „Jauna ēra” dziesmā atgādināja par Džordano Bruno - renesanses laikmeta mūku, filozofu un matemātiķi, kurš tika atzīts par ķeceri un sadedzināts uz sārta. 8.a klases koris „Varavīksne” dziedāja dziesmu „Buramdziesmiņa” par draudzību un vienotību, vēlot tām akmens mūžu. 9.a klases koris „Jaunība” apliecināja sava nosaukuma izvēli ar dziesmu „Viņi dejoja vienu vasaru”. 10.a klases koris „Avantūrs viens nulle” dziedāja par pirmo mīlestību, kas aizsākas agrā bērnībā un nav aizmirstama visu mūžu. 11. klases koris „Modeļu aģentūra” klausītājus uzmundrināja ar jautrā, nebēdnīgā Lilioma mūžseno saukli „Mūsu karogs ir meiteņu brunči”.
Koru karu otrajā daļā skanēja komponista Mārtiņa Brauna skaņdarbi un dziesmas par skolu. 2.a klases koris “Rakari” izpildīja dziesmu “Mammu, es gribu”, kura ieguva titulu “Zelta dziesma”. Šo titulu saņēma arī dziesma ”Man ir jāiet skolā”(3.a klases koris), “Balto margrietiņu valsis”(9.a klases koris), „Buramdziesmiņa” (8.a klases koris).

   “Koru kari” ir ne tikai skaists koncerts, bet arī konkurss, kurā kori cīnās par dažādiem tituliem. Šogad tika izcīnīti šādi tituli:

“Skatītāju simpātija”- 1.a koris “Mazie cinīši”,
“Vismuzikālākais koris”- 5.a klases „ Zvaigznītes”,
“Visdraudzīgākais koris”-6.a klases koris „Saulainie sapņi”,
“Visspilgtākais koris”- 7.a klases koris „ Jauna ēra”,
“Vissirsnīgākais koris”-10.a klases koris “Avantūra viens nulle”,
“Visdrosmīgākais koris”- 2.a klases „ Rakari”,
  Labākais šovs- 11.klases korim „Modeļu aģentūra”. 

   “Koru kari”beigušies, bet skaistākie priekšnesumi vēlreiz tiks rādīti absolventu vakarā un citos pasākumos.

“Koru kari” ir ne tikai skaists koncerts, bet arī konkurss, kurā kori cīnās par dažādiem tituliem. Šogad tika izcīnīti šādi tituli:

Pirmklasnieku 100 dienas Rēzeknes 5. vidusskolā

   16. februāris Rēzeknes 5. vidusskolas 1. klašu skolēniem bija īpašs un neparasts. Klāt 100. skolas diena! Šajā laikā apgūta visu burtu rakstība, pilnveidota lasītprasme, apgūti skaitļošanas pamati, iegūti jauni draugi un izveidots klases kolektīvs.

   Skolēni pasākumam gatavojās ļoti nopietni. Tika izveidota izstāde, kurā varēja apskatīt ģimenēs darinātos izstrādājumus no 100 priekšmetiem, apgūti dzejoļi un dziesmas.

   Uz pasākumu skolēni ieradās priecīga satraukuma pilni. Skolas aktu zālē viņus sagaidīja vecāki un vecvecāki, kuri ar prieku vēroja savu bērnu darbošanos. Visus klātesošos uzrunāja skolas direktore Vija Poikāne, uzmundrinot un iedrošinot gaviļniekus. Sadaloties komandās, skolēni rādīja  prasmes rakstīšanā, simt sekundēs uzrakstot pēc iespējas vairāk vārdu par skolu, veica dažādus uzdevumus, darbojoties ar 100 dažādiem priekšmetiem, veidojot, šķirojot, lipinot. Pārbaudīja savu rakstura stingrību, 100 sekundes klusējot.

   Noslēgumā katrs skolēns saņēma īpašus sertifikātus un  medaļas par 100 veiksmīgi aizvadītajām dienām, kuru laikā viņi ir kļuvuši par pilntiesīgiem Rēzeknes 5. vidusskolas skolēniem. Un kā gan bez dāvanām un svētku kliņģera!

   Liels paldies 1. klašu audzinātājām Inetai Rancānei un Ingrīdai Daugovičai par šī brīnišķīgā pasākuma organizēšanu, mūzikas skolotājām Ivetai Kepulei un Ingrīdai Džigunei par skanīgajām dziesmām, 10.b klašu meitenēm, kuras palīdzēja pasākumu novadīt!

   Lai mazajiem pirmklasniekiem arī turpmākās dienas ir jaunu zināšanu, izturības, radoša dzīvesprieka un draudzīguma pilnas!

Tikšanās ar rakstnieku Valentīnu Lukaševiču

   28.novembrī 7. klašu skolēniem bija neparasta literatūras stunda. To vadīja Valentīns Lukaševičs- mūsu skolas absolvents, dzejnieks un rakstnieks, kura miniatūru ''2068'' skolēni tikko bija mācījušies.

   Pats autors smejas : ''Izrādās, dzejnieki tomēr ir īsti, tos neizdomā skolotāji, lai skolēniem būtu sarežģītāka dzīve.'' Draudzīgā un sirsnīgā noskaņā autors stāstīja par savu literāro darbību, kuru viņš apvieno ar literatūras zinātnieka un pasniedzēja darbu Daugavpils Universitātē. Dzejnieks lasīja savu dzeju no dzejoļu krājuma ''Bolti burti'', par kuru 2011.gadā saņēmis Latvijas Literatūras gada balvas Speciālbalvu.

   Visvairāk skolēniem patika klausīties un skatīties videoklipus, kas radušies sadarbībā ar Sovvaļnīku un grupu ''Dabasu durovys''. Dzejnieks stāstīja par savu darbu scenāriju rakstīšanā, kā arī par to, ka ir viens no varoņiem Latgalei veltītajā dokumentālajā filmā ''Trīs stāsti''. Skolēnus ieinteresēja arī V. Lukaševiča sastādītā ''Latgaliešu - latviešu vārdnīca'', kas izveidota īpašā kabatas formātā.

   Stundas beigās dzejnieks aicināja skolēnus nekad neaizmirst, ka Latgale ir skaistākā un mīļākā vieta uz pasaules, kura ikvienam jādara vēl gudrāka un radošāka.

   Paldies skolotājām I.Buldurei un B.Trimalniecei par interesanto un izglītojošo mācību stundu ar dzejnieku!

Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja Dz.Circāne

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola