Skolas aktualitātes

Paldies, skola!

   6. februāra vakarā ceļš mūs atkal veda uz Rēzeknes 5. vidusskolu, lai tur sastaptu savus bijušos klasesbiedrus un skolotājus. Skanot R. Paula melodijai no kinofilmas „Ilgais ceļš kāpās”, visi absolventi svinīgi tika sagaidīti zālē.

paldies sk 

   Vakara pirmajā daļā visus priecēja skolēnu sarūpētais koncerts. Skolas direktores runā skanēja atzinība pagājušā gada absolventiem, kuru eksāmenu rezultāti apliecinājuši, ka skolā var iegūt labu un kvalitatīvu izglītību. Arī šogad skolēni jau paguvuši ļoti veiksmīgi piedalīties dažādās olimpiādēs ne vien pilsētas, bet arī novada un valsts mērogā.

   Lai pastāvētu, ir jāmainās, tāpēc nākamajā mācību gadā vidusskolā ir plānots uzsākt realizēt jaunu profesionālās ievirzes - robežsardze, policija, tieslietas - programmu. Vidusskolēni varēs apgūt tādus mācību priekšmetus kā kriminālistika, pašaizsardzība, ieroču mācība. Mums šī programma liekas praktiska un mūsdienu dzīvei noderīga. Lai skolai izdodas šo ieceri īstenot!

   Pasākuma otrajā daļā tika ritināts atmiņu kamols.

   Uz skatuves nāca tie, kas beiguši skolu pirms 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5 gadiem. Skanēja pateicības vārdi, tika izdziedātas jaunības laika dziesmas, pasniegti ziedi skolotājiem un dāvanas skolai.

   Vakars ir izskanējis un nogūlies mūsu atmiņu apcirkņos. Paldies, skola, par skaisto pasākumu, iespēju atgriezties jaunībā, par Tavu dāsnumu un ceļamaizi! Uz tikšanos pēc 5 gadiem!

Rēzeknes 5. vidusskolas 1996. gada absolventi

 

Absolventu vakars 2016

Un atkal brīdis nāk –
Tāds savādāks un klusāks.
Pār dienām pāri nāk,
Pār gadiem pāri nāk.
Un tad ar dzimtās skolas slieksni
Sirds manējā , un tava, runāt sāk.

   6. februāris  - tradicionālais absolventu vakars Rēzeknes 5. vidusskolā. Tika gaidīti tuvi un tāli ciemiņi, mūsu skolas bijušie skolēni un skolotāji. Īpaši sumināti 1976.g absolventi, kuri  svinēja skolas absolvēšanas 40 jubileju, 1981.g. – 35 gadu jubileju, 1986.g. – 30 gadu jubileju, 1991. g. -  25 gadu jubileju, 1996. g.   – 20 gadu jubileju, 2001.g.  – 15 gadu jubileju, 2006.g.  – 10 gadu jubileju, 2011.g. – 5 gadu jubileju un pagājušā 2015. gada absolventi.  Liels prieks bija satikt un sveikt mūsu bijušās skolotājas – Intu Vītolu, Bernadeti Golsti, Ģertrūdi Lazarevu.

   Pasākuma sākumā ciemiņus priecēja skolēnu sarūpētais koncerts, kurā skanēja R. Paula dziesmas no „Koru kariem 2016”, iedvesmoja un iepriecināja „Pepijas” un pūtēju orķestris, jaukie  un ļoti simpātiskie  koncerta vadītāji – Anna Žukovska un Reinholds Švarcs.  Liels paldies viņiem par to!

   Vakara  II daļā uzstājās absolventi. Atmiņas mijās ar pateicības vārdiem skolai un skolotājiem. Tika izdziedātas  skaistas  jaunības dienu  dziesmas,  līdz Skolas himna  aicināja uz Atmiņu stundu savā kādreizējā kabinetā. 

   Vakars ir izskanējis un nu nogulsies atmiņu apcirkņos!  Uz redzēšanos 2017. gadā!

87 91 92

 

Sanāciet, sadziediet, sadancojiet!

   Izcilajam latviešu komponistam Raimondam Paulam 12.janvārī bija skaista dzīves jubileja- viņam palika 80 gadi. Viena no mūsu skolas tradīcijām ir godināt Maestro viņa jubilejās. 60 gadu jubilejai par godu skolā tika iestudēts dziesmu cikls “Mazais ganiņš”, 70 gadu jubileju skolas jauktais koris “Zīle” kopā ar citiem labākajiem republikas skolu koriem ieskandināja hallē “Arēna Rīga”. Ik pēc pieciem gadiem skolas kori tiekas ar Raimondu Paulu Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Šogad mūsu skolā komponista jubileja tika svinēta ar muzikālu pasākumu ”Koru kari”, kura moto bija “Sanāciet, sadziediet, sadancojiet!”.

   “Koru kari” ir tradicionāls skolas pasākums, kurā piedalās mūzikas novirziena klases. Gatavošanās šim koncertam vienmēr izvēršas par ļoti radošu un visus vienojošu procesu, kurā iesaistās gan skolēni un mūzikas skolotāji gan klašu audzinātāji un vecāki. Tas ir ilgs un atbildīgs darbs, kas nozīmē ne vien dziesmu izvēli un daudzus mēģinājumus, bet arī dziesmai atbilstošu horeogrāfiju un koru vizuālo noformējumu. Šāda kopīga gatavošanās pasākumam saliedē skolotājus, bērnus un vecākus.

   Šogad klašu kori uzstājās ar divām Raimonda Paula komponētajām dziesmām. Koru uzstāšanos vērtēja ļoti kompetenta žūrija: skolas Goda skolotājs Rolands Ankipāns, grupas “Ginc&Es” solists Gints Ločmelis, kā arī trīs mūsu skolas absolventi: LU un RA pasniedzējs, mūziķis Ingars Gusāns (Sovvaļņīks), postfolkloras grupas “Rikši” vadītājs Ēriks Zeps un mūzikas skolotāja, dziedātāja Inga Mazure.

   2.a klases kora „Podziņas” (vad. Ieva Arbidāne) dalībniekiem patīk plunčāties baseinā un svinēt dažādus svētkus, īpaši vārda dienas, tāpēc viņi uzstājās ar divām jautrām un draiskām dziesmām -”Anniņa vanniņā” un „Lācis”. Žūrija šim korim piešķīra balvu nominācijā ”Labākais šovs”.

2 klase 1   2 klase 3 

   3.a klases koris „Nebēdņi” (vad. Ieva Arbidāne), izpildot dziesmu „Āzītis”, gan skaisti dziedāja, gan raiti dejoja. Īpaši skaļus klausītāju aplausus un ovācijas izpelnījās roķīgā stilā izpildītā dziesma ”Mēs nepadosimies”. Šī dziesma skolēniem iepatikusies, jo tajā viņi izdzied savu vēlmi izpētīt pasauli. Koris “Nebēdņi” saņēma balvu nominācijā “Emocionālākais izpildījums”.

3 klase 2   3 klase 3 

   4.a klases koris “Lai skan!” (vad. Anita Lipkova) kvalitatīvi un muzikāli spilgti izpildīja dziesmas “Rausis” un  “Pūpēdis”, kuru izvēli pamatoja tā- nebūsim iedomīgi pūpēži, darīsim labus darbus un draudzīgi riposim pa pasauli! Žūrija augstu novērtēja šī kora prasmi kustēties uz skatuves un piešķīra balvu nominācijā “Labākā horeogrāfija”.

4 klase 1   4 klase 2 

   5.a klases koris ”Saulainie sapņi” (vad. Ingrīda Džigune) dziesmās ”Es vēlos” un “Esi, kas vēlies būt” emocionāli aicināja sapņot un droši doties sapņus piepildīt, jo “tava dzīve ir tavs zelts”. Par drošo un  aizrautīgo dziesmu sniegumu korim tika balva nominācijā “Labākā dikcija”.

5 klase 1   5 klase 3 

   6.a klases koris „Nopietni pa jokam” (vad. Vija Poikāne) pirmajā dziesmā klausītājus pārsteidza jau ar ārējo izskatu, jo dziesmas „Somu pirts” izpildījums nav iedomājam bez pirts atribūtiem- palagiem, pirts cepurēm un pirtsslotām. Klausoties un skatoties šī kora uzstāšanos, varēja sajust īstu pirts garu. Arī otrais priekšnesums bija īsts šovs- skanēja R.Paula dziesmu popūrijs, ko speciāli šim korim izveidojusi kora vadītāja un bijušais skolas mūzikas skolotājs R.Ankipāns, kā arī visus pārsteidza „viešņas”- Allas Pugačovas- solo, kuru izpildīja 6.a klases audzinātāja Ināra Metlāne. Priekšnesumu sagatavošanā ieguldītais darbs un interesantais sniegums tika novērtēts arī no žūrijas puses, un korim pasniedza balvu nominācijā „Atraktīvākais izpildījums”.

6 klase 1   6 klase 3   6 klase audz 

   7.a klases kora “Varavīksne” (vad. Iveta Kepule) dziesmas “Trīs vīri” brašais izpildījums aicināja klausītājus atcerēties mākslas filmas “Vella kalpi” drosmīgos vīrus. Savukārt dziesmā “Vectētiņš un vecmāmiņa” skolēnus gandrīz nevarēja atpazīt, jo uz skatuves ar spieķīšiem rokās uznāca babiņas un dzediņi, kuri par spīti kaulu sāpēm gan skanīgi dziedāja, gan šeikoja. Koris saņēma balvu nominācijā “Labākais vokālais sniegums”.

7 klase 1   7 klase 2 

   8.a klases koris “Fledermauši” (vad. Ināra Skrule) pirmajā dziesmā “Teic, kur zeme tā” sirsnīgi izdziedāja savu dvēseles skanējumu mīlestībā pret dzimteni. Kora izpildītā otrā dziesma bija atraktīva gan izpildījuma, gan tērpu ziņā. Tumši zaļos spārnus plivinot, uz skatuves rokenrola solī tika izdejota un izdziedāta “Sikspārņa Fledermauša šūpuļdziesma”. Koris saņēma balvu nominācijā ”Labākais dziesmas satura atspoguļojums”.

8 klase 1   8 klase 2 

   Skatītāju simpātiju balva tika piešķirta 4.a klases korim ”Lai skan!” (vad. Anita Lipkova).

   Tradicionāli pasākumā “Koru kari” vislabāk izpildītajām dziesmām tiek piešķirts tituls “Zelta dziesma”. Šogad šo titulu piešķīra 3.a klases kora „Nebēdņi”( vad. Ieva Arbidāne) izpildītajai dziesmai ”Mēs nepadosimies” un 7.a klases kora “Varavīksne” (vad. Iveta Kepule) dziesmai “Vectētiņš un vecmāmiņa”.

Pēc pasākuma ejot mājās, kad ziemas sals knieba degunā un vaigos un zem kājām gurkstot dziedāja sniegs, prāts kavējās atmiņās par skaisto koncertu un sirdij bija silti, jo saproti, ka

“..dziesma nenosalst,

   Dziesma cauri mūžiem liesmo.”

  (A. Krūklis).

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola