Skolas aktualitātes

Žetonu vakars 2016

   4. martā notika tradicionālie svētki 12. klases skolēniem – Žetonu vakars. 34 jauni, skaisti cilvēki gatavojas absolvēt mūsu vidusskolu un doties tālākos dzīves ceļos. Vēl jau mēs esam visi kopā gan ikdienā, gan arī svētkos. Ceļi vēl kādu laiku būs ejami kopā – līdz eksāmeniem, līdz Pēdējā zvana svētkiem, līdz izlaidumam.

   Kopā. Šis vadmotīvs izvijās cauri mūsu skolas abiturientu gatavotajai filmai un fantastiskajam priekšnesumam. Lielo Kopā veidoja katrs ar savu Es, savu raksturu, savu gribu un vēlmi būt Kopā.

   Lai izdodas, lai veicas eksāmenos, lai piepildās sapņi, lai visi Kopā tiekamies atmiņu pasākumos – absolventu vakaros!

Paldies, skola!

   6. februāra vakarā ceļš mūs atkal veda uz Rēzeknes 5. vidusskolu, lai tur sastaptu savus bijušos klasesbiedrus un skolotājus. Skanot R. Paula melodijai no kinofilmas „Ilgais ceļš kāpās”, visi absolventi svinīgi tika sagaidīti zālē.

paldies sk 

   Vakara pirmajā daļā visus priecēja skolēnu sarūpētais koncerts. Skolas direktores runā skanēja atzinība pagājušā gada absolventiem, kuru eksāmenu rezultāti apliecinājuši, ka skolā var iegūt labu un kvalitatīvu izglītību. Arī šogad skolēni jau paguvuši ļoti veiksmīgi piedalīties dažādās olimpiādēs ne vien pilsētas, bet arī novada un valsts mērogā.

   Lai pastāvētu, ir jāmainās, tāpēc nākamajā mācību gadā vidusskolā ir plānots uzsākt realizēt jaunu profesionālās ievirzes - robežsardze, policija, tieslietas - programmu. Vidusskolēni varēs apgūt tādus mācību priekšmetus kā kriminālistika, pašaizsardzība, ieroču mācība. Mums šī programma liekas praktiska un mūsdienu dzīvei noderīga. Lai skolai izdodas šo ieceri īstenot!

   Pasākuma otrajā daļā tika ritināts atmiņu kamols.

   Uz skatuves nāca tie, kas beiguši skolu pirms 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5 gadiem. Skanēja pateicības vārdi, tika izdziedātas jaunības laika dziesmas, pasniegti ziedi skolotājiem un dāvanas skolai.

   Vakars ir izskanējis un nogūlies mūsu atmiņu apcirkņos. Paldies, skola, par skaisto pasākumu, iespēju atgriezties jaunībā, par Tavu dāsnumu un ceļamaizi! Uz tikšanos pēc 5 gadiem!

Rēzeknes 5. vidusskolas 1996. gada absolventi

 

Absolventu vakars 2016

Un atkal brīdis nāk –
Tāds savādāks un klusāks.
Pār dienām pāri nāk,
Pār gadiem pāri nāk.
Un tad ar dzimtās skolas slieksni
Sirds manējā , un tava, runāt sāk.

   6. februāris  - tradicionālais absolventu vakars Rēzeknes 5. vidusskolā. Tika gaidīti tuvi un tāli ciemiņi, mūsu skolas bijušie skolēni un skolotāji. Īpaši sumināti 1976.g absolventi, kuri  svinēja skolas absolvēšanas 40 jubileju, 1981.g. – 35 gadu jubileju, 1986.g. – 30 gadu jubileju, 1991. g. -  25 gadu jubileju, 1996. g.   – 20 gadu jubileju, 2001.g.  – 15 gadu jubileju, 2006.g.  – 10 gadu jubileju, 2011.g. – 5 gadu jubileju un pagājušā 2015. gada absolventi.  Liels prieks bija satikt un sveikt mūsu bijušās skolotājas – Intu Vītolu, Bernadeti Golsti, Ģertrūdi Lazarevu.

   Pasākuma sākumā ciemiņus priecēja skolēnu sarūpētais koncerts, kurā skanēja R. Paula dziesmas no „Koru kariem 2016”, iedvesmoja un iepriecināja „Pepijas” un pūtēju orķestris, jaukie  un ļoti simpātiskie  koncerta vadītāji – Anna Žukovska un Reinholds Švarcs.  Liels paldies viņiem par to!

   Vakara  II daļā uzstājās absolventi. Atmiņas mijās ar pateicības vārdiem skolai un skolotājiem. Tika izdziedātas  skaistas  jaunības dienu  dziesmas,  līdz Skolas himna  aicināja uz Atmiņu stundu savā kādreizējā kabinetā. 

   Vakars ir izskanējis un nu nogulsies atmiņu apcirkņos!  Uz redzēšanos 2017. gadā!

87 91 92

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola