Skolas aktualitātes

Piekto klašu “iesvētīšana”

   16.oktobrī piektklasnieki jau no paša rīta bija satraukti un nemierīgi. Kā gan citādi- pēcpusdienā taču “iesvētīšanas” pasākums!

   Vispirms skolēni pulcējās zālē, kur rādīja klašu prezentācijas.5.a klase bija sagatavojusi īsfilmu par to, kā iejutušies pamatskolā. 5.b klase stāstīja un rādīja prezentāciju par to, kā veicies sākumskolā. 

   Tad piektklasnieki devās veikt dažādus pārbaudījumus, ko tiem bija sagatavojuši 8.klašu skolēni. Pasākums noslēgumā 5.klašu skolēni zvērēja būt kārtīgi, uzcītīgi un atbildīgi.

 1 2 3 4

SVĒTKI SKOLOTĀJIEM

   Šogad Skolotāju dienai veltītie pasākumi sākās 31.septembrī ar svētku koncertu koncertzālē “ Gors”. Skolotājus priecēja dziedātāji Diāna Pīrāgs un Andris Ērglis, kā arī brīnišķīgais Rēzeknes bigbends.


   1.oktobrī notika 1.pilsētas skolu boulinga čempionāts, kurā piedalījās arī mūsu skolotāju komanda, kuras sastāvā braši cīnījās Marina Ludborža, Anita Gudrenika, Ruta Geidāne, Ināra Losāne, Iveta Garjāne un Indra Čiževska. Izcīnītā 9.vieta (starp 14 komandām) iesākumam nav nemaz tik slikts rezultāts.


   2.oktobrī skolā bija īpaša gaisotne. Pēc zvana vidusskolēni nopietnām sejām devās uz klasēm, lai vadītu stundas. Skolotāji pulcējās zālē, kur tūdaļ tika sadalīti komandās, kurām bija jāpilda dažādi uzdevumi. Vajadzēja gan atbildēt uz īpatnējiem jautājumiem, gan improvizēt kopējai bildei. Noslēgumā visi skolotāji atkal sapulcējās zālē un katra komanda saņēma “ medaļas”, laimes cepumiņu ar īpašu vēlējumu un ziedus.


Svētku turpinājumā skolotāji devās uz Sakstagalu, kur Trasuna muzejmājā “ Kolnasāta” viņus sagaidīja Inta Deksne- bijusī mūsu skolas vēstures skolotāja. Noklausījušies interesanto stāstījumu par Franci Trasunu un aplūkojuši dārzu, skolotāji baudīja karstu piparmētru tēju un torti.

 1   2   3   4 

EKSPEDĪCIJA PA RAIŅA PLANĒTU


   Godinot Tautas dzejnieku Raini viņa 150 gadu jubilejā, 25.septembrī 5.-8.klašu skolēni piedalījās radoši izzinošā pasākumā „Ekspedīcija pa Raiņa planētu". Pirms pasākuma literatūras stundās skolēni bija iepazinušies ar Raiņa dzīves un daiļrades faktiem. Pasākuma ievadā tika piedāvāta bibliotekāres Ināras Losānes sagatavotā prezentācija par Raiņa dzīvi, ko papildināja latviešu valodas un literatūras skolotājas Dzintras Circānes stāstījums. Ar skaistu Raiņa dzejas kompozīciju „Gadalaiki" uzstājās 5.a klases skolēni (režisore skolotāja Rūta Dortāne). Šis emocionālais uzvedums skatītājus izveda cauri visiem gadalaikiem un aicināja nekad neapstāties ritējumā.


   „Es ritu, līdzās ritu"- tāds bija arī visa pasākuma moto. Klasēm gidu (10.klases skolēnu) pavadībā vajadzēja doties uz „stacijām", kurās tika piedāvāts veikt neparastus, radošus uzdevumus par Raiņa dzīvi un daiļradi. Lai ekspedīcija noritētu bez maldīšanās, katra klase saņēma kartes, kurās bija norādīts maršruts.

 1  2  3  


   Stacijā „Vārdu spēles" bija jārisina burtu mīkla, kurā bija paslēpušies Raiņa darinātie jaunvārdi. Stacijā „Rainis ar globusu" vajadzēja kartē atrast viņa dzīves un darba vietas. „Slobodskas stacijā" tika piedāvāts atšifrēt Raiņa rokrakstu, bet stacijā „Rainis uzlādē" skolēniem nācās pielietot improvizācijas prasmi, lai paskaidrotu klasesbiedram uz ekrāna redzamo vārdu. Stacijā „Ātrie, veiklie un Rainis" bija ne tikai jāskrien, bet arī pareizi jāsaliek dzejoļa rindas. Aprēķināt Raiņa dzīves garumu gados, tad pārvērst šo skaitli mēnešos un dienās- šāds uzdevums bija jāveic stacijā „Rainis skaitļos". Aktivitātes stacijā „Rainis mūzikā" lika skolēniem atcerēties dziesmas ar Raiņa dzejas vārdiem. Stacijā „Rainis in English" bija jāparāda prasme tulkot dzejoli angliski. Stacijā „Ekonomiskais Rainis" skolēniem vajadzēja atcerēties, kādās valstīs dzejnieks dzīvojis un kādas naudas zīmes tur tolaik tika lietotas. Īpašu interesi izraisīja iespēja uzdrukāt Raiņa dzejoli ar veco rakstāmmašīnu.

 

 4  5  6

 

   Pasākuma aktivitāšu sagatavošanā un vadīšanā iesaistījās dažādu mācību priekšmetu - matemātikas, ģeogrāfijas, sociālo zinību, angļu valodas, mūzikas, sporta un latviešu valodas - skolotāji.


   Ekspedīcijas noslēgumā tika apkopoti stacijās nopelnītie punkti. 5.-6.klašu grupā uzvarēja 5.b klase, 7.-8.klašu grupā- 8.a klase, bet ieguvēji ir visi pasākuma dalībnieki, jo uzzināja, ka Rainis nav garlaicīgs, tikai jāprot saskatīt viņa darbos interesanto un neparasto.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola