Skolas aktualitātes

Jauniešu iniciatīvas projekts „Alfona diena” Rēzeknes 5. vidusskolā.

   4. decembra rīts mūsu skolā bija rosīgs, darbīgs un nedaudz neierasts, jo Skolēnu pašpārvalde gatavojās uzņemt ļoti gaidītus ciemiņus – pilsētas skolu Skolēnu pašpārvaldes dalībniekus, lai kopā pavadītu saturīgu un interesantu dienu.
   „Alfona dienas” tradīcija šogad svinēja jau 10 gadus. Tā bija skolas kādreizējās prezidentes Līgas Daugules ideja par sadraudzības pasākumu ar pilsētas skolu Skolēnu pašpārvaldēm. Datums – 22. novembris. Vārdadiena Alfonam. Tā šis tradicionālais pasākums tika pie vārda. Alfons – zēns, kuram nav draugu, tāpēc viņš aicina pie sevis ciemos, lai sadraudzētos.
   Šinī gadā pie mums ciemos nāca ciemiņi no 5 pilsētas skolām – 1. valsts ģimnāzija, poļu ģimnāzija, katoļu vidusskola, dizaina un mākslas vidusskola, Austrumlatgales tehnoloģiju vidusskola.
Savu palīdzību un atbalstu sniedza Rēzeknes novada dome, AR, kebabs „Ausmeņa”, „Cityprint”, „Alba”, Austrumlatgales radošais centrs „Zeimuļs”.
   Skolēnu pašpārvalde pateicas visiem sponsoriem par atbalstu.
   Alfons ir priecīgs, jo guva jaunus draugus, viss izdevās! Līdz nākošajai reizei!

LR proklamēšanas 97. gadadienas svinības skolā

 

    Piemini Latviju! Ar šiem vārdiem sasveicinies, ar tiem atvadies! Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, kuru nedrīkst pazaudēt!

6 

   17. novembris mūsu skolā pagāja valsts svētku gaisotnē. Divos koncertos skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, ciemiņi varēja baudīt skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sniegumu, kas bija veltīts mūsu valsts dzimšanas dienai.

5 7

   Liels paldies popgrupām "Šurumburums" un "Pepijas", vad. I. Mazure, 2.-.3. klašu tautas deju kolektīvam, vad. I. Peļņa, 4.a klases korim, vad. A. Lipkova, 8.a klases korim, vad. I. Skrule, 2. - 4. klašu korim, diriģ. I. Arbidāne, I. Džigune,5.-9. klašu korim "Zīlīte, diriģ. I. Kepule, pūtēju orķestrim, vad. D. Smirnovs, daiļlasītājiem - D. Berezovskai, O. Zimarskim, A. Pujātam, A. Šariginam, koncerta vadītājiem A. Žukovskai un E. Sinijam.

Daudz laimes, mīļā Latvija!

 

 

Piekto klašu “iesvētīšana”

   16.oktobrī piektklasnieki jau no paša rīta bija satraukti un nemierīgi. Kā gan citādi- pēcpusdienā taču “iesvētīšanas” pasākums!

   Vispirms skolēni pulcējās zālē, kur rādīja klašu prezentācijas.5.a klase bija sagatavojusi īsfilmu par to, kā iejutušies pamatskolā. 5.b klase stāstīja un rādīja prezentāciju par to, kā veicies sākumskolā. 

   Tad piektklasnieki devās veikt dažādus pārbaudījumus, ko tiem bija sagatavojuši 8.klašu skolēni. Pasākums noslēgumā 5.klašu skolēni zvērēja būt kārtīgi, uzcītīgi un atbildīgi.

 1 2 3 4

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola