Skolas aktualitātes

EKSPEDĪCIJA PA RAIŅA PLANĒTU


   Godinot Tautas dzejnieku Raini viņa 150 gadu jubilejā, 25.septembrī 5.-8.klašu skolēni piedalījās radoši izzinošā pasākumā „Ekspedīcija pa Raiņa planētu". Pirms pasākuma literatūras stundās skolēni bija iepazinušies ar Raiņa dzīves un daiļrades faktiem. Pasākuma ievadā tika piedāvāta bibliotekāres Ināras Losānes sagatavotā prezentācija par Raiņa dzīvi, ko papildināja latviešu valodas un literatūras skolotājas Dzintras Circānes stāstījums. Ar skaistu Raiņa dzejas kompozīciju „Gadalaiki" uzstājās 5.a klases skolēni (režisore skolotāja Rūta Dortāne). Šis emocionālais uzvedums skatītājus izveda cauri visiem gadalaikiem un aicināja nekad neapstāties ritējumā.


   „Es ritu, līdzās ritu"- tāds bija arī visa pasākuma moto. Klasēm gidu (10.klases skolēnu) pavadībā vajadzēja doties uz „stacijām", kurās tika piedāvāts veikt neparastus, radošus uzdevumus par Raiņa dzīvi un daiļradi. Lai ekspedīcija noritētu bez maldīšanās, katra klase saņēma kartes, kurās bija norādīts maršruts.

 1  2  3  


   Stacijā „Vārdu spēles" bija jārisina burtu mīkla, kurā bija paslēpušies Raiņa darinātie jaunvārdi. Stacijā „Rainis ar globusu" vajadzēja kartē atrast viņa dzīves un darba vietas. „Slobodskas stacijā" tika piedāvāts atšifrēt Raiņa rokrakstu, bet stacijā „Rainis uzlādē" skolēniem nācās pielietot improvizācijas prasmi, lai paskaidrotu klasesbiedram uz ekrāna redzamo vārdu. Stacijā „Ātrie, veiklie un Rainis" bija ne tikai jāskrien, bet arī pareizi jāsaliek dzejoļa rindas. Aprēķināt Raiņa dzīves garumu gados, tad pārvērst šo skaitli mēnešos un dienās- šāds uzdevums bija jāveic stacijā „Rainis skaitļos". Aktivitātes stacijā „Rainis mūzikā" lika skolēniem atcerēties dziesmas ar Raiņa dzejas vārdiem. Stacijā „Rainis in English" bija jāparāda prasme tulkot dzejoli angliski. Stacijā „Ekonomiskais Rainis" skolēniem vajadzēja atcerēties, kādās valstīs dzejnieks dzīvojis un kādas naudas zīmes tur tolaik tika lietotas. Īpašu interesi izraisīja iespēja uzdrukāt Raiņa dzejoli ar veco rakstāmmašīnu.

 

 4  5  6

 

   Pasākuma aktivitāšu sagatavošanā un vadīšanā iesaistījās dažādu mācību priekšmetu - matemātikas, ģeogrāfijas, sociālo zinību, angļu valodas, mūzikas, sporta un latviešu valodas - skolotāji.


   Ekspedīcijas noslēgumā tika apkopoti stacijās nopelnītie punkti. 5.-6.klašu grupā uzvarēja 5.b klase, 7.-8.klašu grupā- 8.a klase, bet ieguvēji ir visi pasākuma dalībnieki, jo uzzināja, ka Rainis nav garlaicīgs, tikai jāprot saskatīt viņa darbos interesanto un neparasto.

Ekskursija čaklajiem lasītājiem

   

   Maija nogalē skolas bibliotēkas rīkotā radošo darbu konkursa „Aspazijai un Rainim-150" dalībnieki un čaklākie lasītāji devās interesantā piedzīvojumā- ekskursijā uz Daugavpili un Jasmuižu.
   Ekskursijas laikā skolēni uzzināja, ka brauc pa vienu no vecākajiem Latgales lielceļiem- ceļš Pēterburga- Varšava tika uzbūvēts jau pirms 180 gadiem un ka senāk ceļotāji varēja atpūsties zirgu pasta stacijās. Viena no šādām pasta stacijām ir saglabājusies Maltā.
   Daugavpilī skolēniem bija iespēja aplūkot Daugavpils cietoksni un noklausīties stāstījumu par to. Interesants likās fakts, ka šis cietoksnis ir izturējis Napoleona armijas uzbrukumu. Daugavpils cietokšņa teritorijā seno kazarmu telpās atrodas Mākslas centrs, kurā skolēni piedalījās muzejpedagoģiskajā programmā. Skolēni tika iesaistīti radošā darbībā- zīmēja monotīpijas tehnikā.

1 2

   Nākamais apskates objekts- 19.gs.vidū būvētā Daugavpils skrošu rūpnīca. Tas ir industriālais muzejs, kurā aplūkojamas skrošu ražošanas telpas un senās iekārtas. Skats uz 30 m augsto torni un 19 m dziļo aku tiešām ir iespaidīgs! Ar interesi skolēni noklausījās gida stāstījumā un noskatījās filmu par ražošanas procesu. Interesanta bija arī iespēja katram skolēnam vienu reizi ar šauteni izšaut mērķī.

3 4

   No Daugavpils ceļš tālāk veda uz Jasmuižu- Raiņa jaunības dienu zemi. Muzejā skolēni noklausījās gida stāstījumu, dziedāja karaoke un uzdāvināja muzejam pašu veidotos Raiņa karogus. Aizraujoša bija muzeja piedāvātā aktivitāte- slēpņošana.

5 6

 

   Netālu no Raiņa muzeja atrodas Latgales keramikas vecmeistara Andreja Paulāna darbnīca un ceplis. Skolēni tur varēja iepazīties ar vidi un apstākļiem, kādos podnieki strādājuši XIX gs. beigās un XX gs.
   Ekskursija notika Vītolu fonda rīkotā projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!" ietvaros un to finansiāli atbalstīja Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs . Pateicoties šim projektam, skolēni tika iesaistīti interesantā radošā darbībā un devās saturīgā, izzinošā ekskursijā. Iepazīšanās ar Latvijas vēsturiskajiem objektiem un kultūras dzīves artefaktiem palīdz radīt patiesāku priekšstatu par valsts vēsturi, attīsta skolēnos vēlmi darboties patstāvīgi un iesaistīties izziņas procesā.
   Skolēni un viņu vecāki izsaka pateicību Vītolu fondam un Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram par ekskursijai piešķirto finansējumu, kā arī skolas bibliotekārēm par iesaistīšanos šajā projektā.

Esi mūsējais!

   24.aprīlī skolā notika pasākums devītklasniekiem „Esi mūsējais!”. Skolēni tika iepazīstināti ar izglītības programmām, ko piedāvā apgūt mūsu vidusskolā. Lai vairāk uzzinātu par izvēles mācību priekšmetiem - ekonomiku, kulturoloģiju un programmēšanu, skolēni devās pie šo mācību priekšmetu skolotājiem, kuri bija sagatavojuši prezentācijas un nelielas aktivitātes. Piemēram, ekonomikas prezentācijas noslēgumā skolēniem vajadzēja no piedāvātajiem resursiem (papīrs un saspraudes) uzbūvēt pēc iespējas augstāku torni(te svarīga bija prasme sadarboties). Pasākuma noslēgumā 9.klašu skolēni rādīja nelielus atraktīvus priekšnesumus, kuros atainoja savu priekšstatu par vidusskolēna dzīvi.
   Uz pasākumu bija ieradušies arī interesenti no citām skolām, tāpēc ceram, ka nākamgad daudzi no tagadējiem devītklasniekiem izvēlēsies turpināt izglītības iegūšanu tieši mūsu vidusskolā. Nāc pie mums mācīties un esi mūsējais!

 

1 2

3 4

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola