Skolas aktualitātes

Esi mūsējais!

   24.aprīlī skolā notika pasākums devītklasniekiem „Esi mūsējais!”. Skolēni tika iepazīstināti ar izglītības programmām, ko piedāvā apgūt mūsu vidusskolā. Lai vairāk uzzinātu par izvēles mācību priekšmetiem - ekonomiku, kulturoloģiju un programmēšanu, skolēni devās pie šo mācību priekšmetu skolotājiem, kuri bija sagatavojuši prezentācijas un nelielas aktivitātes. Piemēram, ekonomikas prezentācijas noslēgumā skolēniem vajadzēja no piedāvātajiem resursiem (papīrs un saspraudes) uzbūvēt pēc iespējas augstāku torni(te svarīga bija prasme sadarboties). Pasākuma noslēgumā 9.klašu skolēni rādīja nelielus atraktīvus priekšnesumus, kuros atainoja savu priekšstatu par vidusskolēna dzīvi.
   Uz pasākumu bija ieradušies arī interesenti no citām skolām, tāpēc ceram, ka nākamgad daudzi no tagadējiem devītklasniekiem izvēlēsies turpināt izglītības iegūšanu tieši mūsu vidusskolā. Nāc pie mums mācīties un esi mūsējais!

 

1 2

3 4

Divpadsmitie saņēma žetonus

   Līdz pirmajam eksāmenam atlikušas pāris dienas. Uztraukums, nemiers, neziņa. Lai divpadsmitie justu- skola par viņiem domā, vēlas atbalstīt, palīdzēt- viņiem tika pasniegti žetoni, kas simbolizē piederību šai skolai. Vienpadsmitajiem tika uzticēts  pasniegt šos žetonus vecākajiem skolasbiedriem.

1 2 3

   Pirms nedēļas īpašā svētku pasākumā 12.klases skolēni uzstājās ar iestudējumu par labajiem un sliktajiem , kas sākotnēji karo savā starpā, bet vēlāk saprot, ka karš ir bezjēdzīgs, un nolemj mācīties sadarboties un kļūt vienoti. Pašu veidotā filma un uzvedums patika pasākuma viesiem- skolotājiem, vecākiem un draugiem.

4 5 6

Ziemassvētku noskaņā

     Pirmā mācību semestra noslēgums un Ziemassvētku gaidīšanas laiks skolā bija rosīgs. Skolēni piedalījās akcijā „Brīnumsvece", kuras laikā tika nogādāti apsveikumi pensionētajiem skolotājiem. Lai gan pirms Ziemassvētkiem nebija sniega, gaišu svētku noskaņu radīja baltās rotājumu eglītes gaiteņos, Adventes vainagi klasēs un krāšņā egle zālē.
     Notika vairāki Ziemassvētku ieskaņas koncerti- gan vecākiem, gan sākumskolas, gan pamatskolas un vidusskolas skolēniem un skolas darbiniekiem. Šogad visus koncertus caurvija teatralizēts uzvedums „Kaķīša dzirnavas", kas tika veidots pēc K. Skalbes pasakas motīviem. Tika uzburts brīnišķīgs stāsts par ticību labajam, par nepadošanos un nepieciešamību saglabāt pozitīvu skatu uz dzīvi jebkurā situācijā, jo, tikai vairojot prieku, nevis lejot asaras, var sasniegt izvirzītos mērķus.
     Ziemassvētku pasākuma noslēgumā klātesošos uzrunāja direktore Vija Poikāne, vēlot visiem gaišus, sirsnīgus Ziemassvētkus, kā arī visa iecerētā piepildīšanos Jaunajā gadā. Mācībās čaklākie un uzcītīgākie skolēni saņēma pateicības, kā arī tika sveikti tie skolas bibliotēkas lasītāji, kas piedalījušies Bērnu un jauniešu žūrijā.

 

1 2

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola