Skolas aktualitātes

Lielā talka

24.aprīlī mūsu skola rīkoja Lielo talku.  
5.-12.klašu skolēni čakli strādāja Ziemeļu rajona parka uzkopšanā. Ikdienā pastaigājoties pa šo parku, redzējām daudz piemētātu papīru, veco, sakaltušo lapu kaudzes, tāpēc tika nolemts padarīt parku tīrāku un acij patīkamāku.
7.klašu skolēnu piedalījās Ančupānu meža sakopšanas darbos.

Nāc pie mums un esi savējais!

Š.g. 11.aprīlī skolā notika Informācijas diena 9.klašu skolēniem. Viņi tika iepazīstināti ar vidusskolas piedāvāto izvēles mācību priekšmetu saturu, ar skolotājiem, kuri strādās 10.klasē, ar nākamajiem klašu audzinātājiem. Tā kā jauniešus interesē arī dažādas ārpusstundu nodarbes, pasākumā stāstīja par iespēju iesaistīties interešu izglītības nodarbībās. Gan mūsu skolas 9.klašu skolēni, gan interesenti no citām skolām noskatījās nelielu koncertu ar kora piedalīšanos. Skolas teātra sporta dalībnieki atraktīvā veidā stāstīja par ieguvumiem, izvēloties turpināt mācības tieši mūsu vidusskolā.

Žetonu vakars

Žetonu vakars mūsu skolā jau tradicionāli ir viens no gada gaidītākajiem pasākumiem, kad 12.klašu skolēni ne vien saņem gredzenus kā piederības zīmi savai skolai, bet arī var parādīt visiem, ka ir radoši, saliedēti, atbildīgi un drosmīgi, veidojot savu teātra izrādi.


28.02.2014. savu varēšanu apliecināja šī gada divpadsmitie, parādot ceļojumu laikā TAD-TAGAD. Meklējot pazaudēto gredzenu, izrādes varoņi nokļūst neticamās, neparastās vietās un situācijās, taču kopīgiem spēkiem tās tiek atrisinātas, viss beidzas laimīgi. Un, protams, pāri visam- mīlestība, jo tai nav šķēršļu.


Pēc izrādes paši jaunieši atzina, ka, lai gan mēģinājumu process bija ļoti grūts un saspringts, rezultāts pārsteidza viņus pašus, un  žetonu vakars kļuva par  emocionālu pārdzīvojumu ne vien abiturientiem, bet arī viņu  vecākiem.

12.a klases audzinātāja Ruta Geidāne

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola